Ze Žamberka podhůřím Orlických hor

Prostřední část Podorlické pahorkatiny v rozsáhlém podhůří Orlických hor vyplňuje Žamberská pahorkatina. Představuje malebně zvlněnou a turisticky přitažlivou krajinu, při vydatnější sněhové nadílce zbrázděnou lyžařskými stopami. Za výchozí místo k pěším výšlapům či běžkařským vyjížďkám můžeme zvolit Žamberk, příjemné podhorské město ležící při soutoku Divoké Orlice a Rokytenky, snadno dostupné ve směru od Hradce Králové po silnici č.11 nebo vlakem na trati Týniště nad Orlicí – Letohrad.[/]

Žamberk

Reklama

Střed města je městskou památkovou zónou s dominujícím barokním kostelem sv. Václava, renesančním zámkem (účelově využívaným) s kaplí Nanebevzetí P. Marie a přilehlým rozsáhlým parkem. V ulici Pod radnicí mineme rodný dům MUDr. Eduarda Alberta (významná osobnost z přelomu 19. a 20. století – univerzitní profesor ve Vídni a Innsbrucku a zakladatel české chirurgie). Empírová budova někdejšího špitálu (při silnici č. 11) je nyní využívána Městským muzeem, věnovaným vlastivědě regionu a příležitostným výstavám; pod správou muzea je též Domek Prokopa Diviše v nedalekých Helvíkovicích. Na Kapelském vrchu stojí rozhledna Rozálka. Z žamberského Masarykova náměstí s dominujícím mariánským sloupem se značené cesty rozbíhají doslova na všechny strany.[/]

Přes Žampach do Letohradu

Pěknou vycházku zvlněnou podhorskou krajinou si můžeme udělat do sousedního města Letohradu. Tam je sice nejbližší spojení (5 km) po silnici nebo vlakem (na trati č. 021) přes obec Lukavice, my však půjdeme „přes kopce a doly“, zprvu po žlutých značkách. Ještě v Žamberku naše trasa sleduje silnici (směr Hejnice), ze které vede krátká odbočka k Rozhledně Rozálka na Kapelském vrchu. Místu dala pojmenování kaple sv. Rozálie, hned vedle ní stojí veřejnosti přístupná rozhledna (zvaná též Tyršova), nabízející až překvapivě pěkný výhled do orlické a podorlické krajiny, za průzračných obzorů je vidět i Sněžka.
V blízkosti železničního nádraží opustíme Žamberk a za obcí Dlouhoňovice (s krátkou, ale pěkně udržovanou sjezdovkou) odbočíme do zvlněného terénu lesnatých a lučinatých Dlouhoňovických kopců. Blíže k Hejnicím se těmto zaobleným návrším na červenohnědých pískovcích permského stáří přiléhavě říká Báně. Pak už nás čeká strmější výstup na vrch Kozinec (537 m n. m), z jehož úzkého a skalnatého výběžku – „kozího hřbetu“ – se otevírá nádherný pohled daleko do podhůří Orlických hor s dominujícím hradním vrchem Žampachem. K němu se přiblížíme přes horní části obce Písečná, kde si při břehu Potočnice můžeme prohlédnout kulturní památku – mlýn s dobovým zařízením ve stavení čp. 35.[/]
Poblíž se žluté značení stáčí pod hradní vrch Žampach (546 m n. m.), se stejnojmennou obcí (ze Žamberka jsme ušli 10 km). Zde mineme zámek (využívaný Ústavem sociální péče), v přilehlém parku je pěkně udržované arboretum cizokrajných dřevin, zaujme zde i barokní sloupek (tzv. pranýř) a pomník Fr. Lűtzlova od Zd. Kolářského.[/]

Hrad Žampach

Vlastní vrch Žampach patří k nejvýraznějším dominantám této krajiny a na jeho vrcholku se v lesním porostu (s převahou statných buků) zachovaly skromné pozůstatky středověkého hradu – příkopy a valy, zbytky zdiva se sklepením. Zřejmě nejznámějším uživatelem hradu byl loupeživý rytíř Jan ze Smojna, zvaný též Pancíř, původně velebený, později však zatracený (a popravený) Karlem IV. Žampach ovšem není zajímavý jen svojí pohnutou minulostí. Pozoruhodné je i vlastní návrší, které je vlastně ostře vymezeným hřbetem z permských usazenin („červených“ pískovců s vrstvami bělavých vápenců). K hradní zřícenině vystoupíme od restaurace Pod hradem červeně vyznačenou odbočkou.[/]


Červeného značení se přidržíme i v dalším pokračování naší cesty. Zprvu půjdeme po lučinatém a lesním hřbítku a v dolní části Písečné sestoupíme do malebného údolí Potočnice (po zelených značkách bychom tudy došli kolem rybníka Šušku do Dolní Dobrouče s železniční stanicí na trati č. 024). Červené značení nás pak překvapí poměrně strmým, ale naštěstí krátkým výstupem nad Potočnici a stále lesem pokračuje přes osadu Pustiny na protáhlé návrší Mechnáč s pěknými výhledy. Ty se zprvu otevírají směrem k Žampachu, posléze na opačnou stranu na Letohradsko a do východního podhůří Orlických hor. Po zalesněném hřbítku Mechnáče dojdeme nad Letohrad, kde na Kopečku stojí kaple sv. Jana Nepomuckého (od Žampachu jsme ušli 5,5 km).[/]

Letohrad

Město Letohrad leží při březích Tiché Orlice na železniční křižovatce tratí z Hradce Králové, Ústí nad Orlicí a Štítů. Ve středověku zde stál hrad Geiesberg (Supí hora), po kterém se zachovaly už jen sotva znatelné stopy na ostrohu Hradisko nad pravým údolním svahem. Hodnotný střed města byl vyhlášen městskou památkovou zónou. Její součástí je náměstí se dvěma podloubími a morovým sloupem P. Marie, farní kostel sv. Václava (v sousedství zvonice je symbolický hrob národního buditele F. L. Heka), raně barokní zámek s hodnotným parkem, stoupajícím až ke Kopečku s výše zmíněnou poutní kaplí sv. Jana Nepomuckého. Na místě původní kovárny (kde v r. 1847 zemřel F. L. Hek – Jiráskův F. L. Věk) je nyní tzv. Nový dvůr s pozoruhodným Muzeem řemesel. Pokud nás na naší vycházce provázejí děti, pak si na letohradském Václavském náměstí nenechte ujít návštěvu Strašidelného sklepa v Panského domu s pitoreskní expozicí strašidel a jiných nadpřirozených bytostí.[/]

Ke „kolébce“ Jednoty bratrské

Ze Žamberka se však můžeme vydat také na opačnou, severní stranu Podorlické pahorkatiny, už na samotný práh Orlických hor. Pokud si libujeme v opuštěných lesních zákoutích, kde není vzácností, když nám přes cestu přeběhne srna, stádo muflonů či divočáků, pak můžeme zvolit žluté značení proti toku říčky Rokytenky do Rokytnice v Orlických horách (již mimo oblast Orlickoústecka). Neméně romantickým zážitkem je však návštěva táhlé obce Kunvald, kam ze Žamberka vede jednak silnice (5 km), jednak zeleně značená cesta. Při ní ještě v Žamberku mineme léčebný ústav Albertinum, sestoupíme k říčce Rokytence, mineme rybník Dymlov a po silničce projdeme osadou Kněžství. Za ní nás cesta svede opět k Rokytence s dominujícím Krejsovým kopcem, opředeným pověstí o zakletých klášterních zvonech. Odtud je už na dohled dolní „konec“ obce Kunvald.[/]

Kunvald

Kunvald, „rozsetý“ na údolních stráních Horského potoka a Rokytenky, pronikl do povědomí širší veřejnosti zejména jako „kolébka“ Jednoty bratrské, založené zde bratrem Řehořem v roce 1457. Při zeleně značené trase (zde už sledující silnici ze Žamberka do Rokytnice v Orl. horách) postupně mineme řadu památných míst. Nepřehlédnutelný je zejména pomník Jana Amose Komenského, hned pod ním stojí Domek Sboru českých bratří (s malou muzejní expozicí). Odtud to není daleko do pověstmi opředeného Modlivého dolu, kde se prý v době pobělohorské scházeli čeští bratři k tajným bohoslužbám. V tomto poklidném zákoutí (procházeném modrými značkami do Klášterce nad Orlicí) se skrývá skromný kamenný pomníček, obklopený porostem šípkových růží bez trnů. Protější údolní stráni v horním Kunvaldu zase dominuje Bratrská lípa, která tu prý vyrostla ze tří lipových proutků, zasazených při loučení českých bratří s vlastí. Z Kunvaldu do Žamberka se můžeme vrátit třeba oklikou – zprvu po žlutých, posléze po červených značkách přes osadu Zákopanku a romantickou Panskou dolinou.[/]

Údolím Divoké Orlice k hradu Litice

Západním směrem se ze Žamberka můžeme vydat po modře značené cestě údolím Divoké Orlice k hradu Litice (ujdeme 10,5 km). Od žamberského náměstí trasa zprvu sleduje silnici č.11, při které mineme kostel sv. Václava, budovu Městského muzea s přilehlým židovským hřbitovem. Posléze klesneme do údolí Divoké Orlice, kde v blízkosti silničního mostu u obce Helvíkovice je díky maketě bleskosvodu nepřehlédnutelný Rodný domek Prokopa Diviše. V hospodářské osadě Popluž cesta na krátko opustí Divokou Orlici, ale od nedaleké u pily už půjdeme stále údolím, procházeným též železniční tratí č. 021. Pohodlná cesta vede převážně lesem a místy se z ní otevírá pohled na dominantu tohoto kraje – návrší Chlum (zvané též Litický chlum, 603 m n. m.). Protneme dolní část obce Bohousová (se stejnojmennou vlakovou zastávkou) a pod návrším Kletná (535 m n. m.) se přiblížíme k obci Litice.[/]
Od litického nádraží (na výše uvedené trati), kde končí modré značení, na nás čeká nepříliš lákavý, ale naštěstí krátký úsek trasy. Už při červených značkách zde totiž mineme průmyslový areál těžby a zpracování kamene (tzv. litické žuly), ale za údolním ohybem jsme opět v příjemném zákoutí obce Litice. Od restaurace (s parkovištěm) vystoupíme po vyznačené odbočce kolem pěkné kapličky ke vstupní bráně do hradu Litice.[/]

Hrad Litice

Tento původně gotický hrad (připomínaný už počátkem 14. století a od 17. stol. zpustlý) zůstal dodneška poměrně zachovalý a jeho exteriér a část interiéru jsou přístupné buď samostatně nebo s průvodcem. Z oken hradní věže oceníme pěkný pohled do hlubokého údolí Divoké Orlice a na protější návrší Chlum, zbrázděný etážemi mohutného kamenolomu.[/]
Pozoruhodný je i samotný hradní vrch Litice. Vytváří jádro údolního zákrutu (tzv. zakleslého meandru) se strmými svahy nad Divokou Orlicí. Nejužší část jeho „hřebínku“ protíná dávná průrva Myší díra, využívaná malou hydroelektrárnou, mladšího data je 270 m dlouhý železniční tunel poblíž litického nádraží. Podstatná část návrší byla vyhlášena za přírodní památku Hradní kopec Litice, chránící hodnotnou skladbu lesa a bylinného podrostu.[/]
Litickým údolím lze z Litic pokračovat po červených značkách do 7 km vzdáleného Potštejna (už mimo oblast Orlickoústecka). Do Žamberka se můžeme vrátit oklikou (zprvu po červených značkách do České Rybné a posléze po žlutých – celkem 10 km), pokud ovšem nedáme přednost vlaku na trati č. 021.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama