Spolupracovníci a autoři

Děkujeme

Děkujeme všem našim spolupracovníkům, kteří se buď přímo, nebo i nepřímo podílejí na tvorbě obsahu našich stránek, tipů na výlety i všem, kteří podporují stránku Vyletnik.cz

Děkujeme zejména těmto autorům Výletníka

RNDr. Janu Bartošovi
Mgr. Janě Bartošové
Mgr. Lydii Baštecké
RNDr. Jiřímu Baštovi
Mgr. Ireně Benkové
Mgr. Martinu Bílému
Mgr. Tomáši Brinkemu
Bc. Markétě Česákové
Karlu Čermákovi
Ing. Kateřině Davidové
Aleši Dvořákovi
Mgr. Martinu Eclerovi
Mgr. Jiřímu Fákovi
PhDr. Miladě Frolcové
RNDr. Ireně Jančaříkové
Luďku Jašovi
Mgr. Kamile Garkischové
PhDr. Heleně Hálové
Mgr. Václavu Houfkovi
RNDr. Jaroslavu Hukovi, CSc
PhDr. Haně Jarmarové
Aleně Kacálkové – Chvojkové
Ing. Jánu Kadlecovi
Mgr. Tomáši Kočímu
Ing. Vlastimilu Kočvarovi
Mgr. Janu Koškovi
Michaele Košťálové
Lence Kozlíkové
Mgr. Luďku Krčmářovi
RNDr. Petru Kuhnovi
PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi
Bc. Martinu Landsmannovi
PhDr. Miroslavu Maradovi
Mgr. Janu Marešovi
Davidu Ašenbrylovi
Vladimíru Maršíkovi
Aleně Mautnerové
Mgr. Janu Němcovi
RNDr. Miloslavu Nevrlému
Petru Novákovi
Evě Novákové
Jitce Pešťákové
Janě Polednikové
Mgr. Radku Pokornému
Lence Potěšilové
Mgr. Daně Přenosilové
Mgr. Jiřímu Senohrábkovi
Monice Schmidtové
Mgr. Ludvíku Schmidtovi
PhDr. Věře Smolové
PhDr. Věra Stejnbachová
Mgr. Marcele Šášinkové
PhDr. Vladimíře Škývarové
Mgr. Renatě Špačkové
Terezce Šromové
PhDr. Janu Stráskému
Bc. Janu Šturmovi
Věře Tataro
Mgr. Stanislavě Tejčkové
Mgr. Vladimíru Velešíkovi
PhDr. Karlu Vilímovi
Ing. Zdeňku Vitáčkovi
Doc. RNDr. Janu Vítkovi
Bc. Kateřině Vobořilové
Ing. Otakaru Vorlovi
Václavu Vysokému
Mgr. Ireně Waldhauserové

Autoři použili tuto literaturu

Reklama

Altová B.: Průvodce po areálu kláštera v Sedlci, Praha 1991
Anděra, Miloš a kol.: Šumava. Baset, Praha 2003
Axamitová, Jana a kol.: Turistický lexikon Čechy Morava Slezsko A-Z. Olympia, Praha 2001
Baďura, J.: Lipenský okres, Brno 1919
Barták, O., Max, J.: Pardubice, 2002
Bartoš M.: Památky Kutnohorska, Nemovité kulturní památky okresu Kutná Hora, Nakladatelství Kuttna Kutná Hora 1997
Bartovský, V.: Hranice. Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz spolu s úplným adresářem, Hranice 1909
Bartovský, V.: Hranický okres, Brno 1909
Bauer, J: Tajnosti českých hradů a zámků, I.-III. díl, Třebíč 2004
Bayer, F., Březina, A.: Hejtmanství přerovské, Přerov 1893
Bayer, F.: Přerovsko. Město i hejtmanství, Přerov 1893
Benešová, M., Toman, F., Jakl, J.: Salón republiky. Moderní architektura Hradce Králové, Hradec Králové 2000
Benková, I., Čtverák, B.: Loděnice, okr. Beroun, Beroun 1995-1996
Benková, I., Čtverák, B.: Neolitické sídliště. Archeologie ve středních Čechách 1, 83-100, Praha 1997
Beskydy Valašsko, Regionální agentura cestovního ruchu, Nový Jičín
Bílek, K., Bílková, E., Ulrichová, E.: Staré Hrady. Stručný průvodce minulostí a současností zámku, Staré Hrady 2004
Birnbaumová A.: Čáslavsko, Praha 1938
Böhm, L.: Královské věnné město Mělník a okres Mělnický, Mělník 1892
Božena Pacáková-Hošťálková: Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 1999
Brůha, J., Dvořák, J., Poláček, B., Vycpálek, M.: Průvodce po bojišti u Hradce Králové z roku 1866, Hradec Králové 1996
Cechner, A.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Královéhradeckém, Praha 1904
Cinibulk, J. V.: Kokořín, Praha 1920
Čáka, J.: Podbrdskem od městečka k městu, Praha 1988
Černov, L.: Pohádky a báje z Českého ráje, Vysoké Mýto 1937
Čtverák, V., Lutovský, M., Slabina, M. Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri Praha 2003
Čtverák, Vladimír: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
David, P., Soukup, V.: 999 turistických informací České republiky, David- Soukup Praha 1999
Demek, J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny, Academia Praha 1987
Doskočil, O.: Malíři Litoměřicka svazek 1, Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice 1996
Doubek, V.: Průvodce Liběchovem (1316–1991), Liběchov 1991
Drechsler, A., Fišmistrová, V. Lapáček, J.: Dějiny Přerova v datech, Přerov 2006
Durdík, T.: Encyklopedie českých hradů, Praha 1998
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999
Dvořáček, P.: Hrady a zámky, Nakladatelství Petr Dvořáček 2001
Filip, J.: Dějinné počátky Českého ráje, Praha 1947
Foud K., Weberová H.: Lidová architektura okresu Domažlice, Domažlice 1998
Garkisch, M., Tošnerová, M. Topinka, J.: Historie podnikání na Berounsku a Hořovicku (rukopis)
Garkisch, M.: Berounsko doteky minulosti, Beroun 1998
Garkisch, M.: Ve znamení berounského medvěda, Beroun 2001
Havlíček, V. a kol.: Základní geologická mapa ČSFR 1:25 000, 12-411 Beroun, Vydavatelství ÚÚG Praha 1991
Herlinger, D.: Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm 2005
Heřmanová-Chromý: Kulturní regiony a geografie kultury. Praha, ASPI 2009.
Hofmannová, M., Jiran, R.: Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem 2004
Horyna, V.: Vlastivěda Královéhradecka. Kulturní a hospodářský obraz okresu, Hradec Králové 1968
Hrubeš, Josef: Pražské domy vyprávějí. Orion, Roztoky u Prahy 1995
Chlupáč, I. a kol.: Geologická minulost České republiky, Academia Praha 2002
Chlupáč, I. a kol.: Paleozoikum Barrandienu (kambrium-devon), Vydavatelství ČGÚ Praha 1992
Chlupáč, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia Praha 1999
Jančaříková-Halbichová, I.: Výzkum stavebních kamenů hradu Karlštejna, Čes. kras (Beroun) 1986
Jandová, N., Kosková, R.: Vesnice na Hranicku, Hranice 2001
Jandová, N., Pjentak, M.: Mikroregion Lipensko, Lipník nad Bečvou 2002
Jelínek Z.: Kutná Hora, Kutná Hora 1988
Jelínek, Helfert: Kolínsko, Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1990
Jiráček, Jan: Průvodce lesy jižních Čech. KOPP, České Budějovice 1998
Knob, J. a kol.: Jičín a jeho kraj, Jičín 1968
Koblasa, Pavel: Panská sídla jižních Čech. Veduta, České Budějovice 2003.
Kocourek, Jaroslav: Jihozápadní Morava. Freytag und Berndt
Kocourek, Jaroslav: Jižní Čechy. freytag und berndt, Praha 2004
Kocourek, Jaroslav: Praha. Freytag und Berndt
Kolektiv: 600 let města Mšena, Mšeno 1967
Kolektiv: 850 let historie Veltrus, Veltrusy 1994
Kolektiv: Beskydy – východ, Soukup a David Praha 2005
Kolektiv: Beskydy – západ, Soukup a David Praha 6 1998
Kolektiv: České Středohoří – Olympia Praha 1985
Kolektiv: České středohoří a dolní Poohří, Sportovní a turistické nakladatelství Praha 1962
Kolektiv: Českolipsko, Nakladatelství Magma Ústí nad Labem 2000
Kolektiv: Český les, příroda – historie – život, Praha 2005
Kolektiv: Chráněná území v České republice, Informatorium Praha 1991
Kolektiv: Litoměřicko – praktický turistický průvodce, Nakladatelství Magma Ústí nad Labem 1998
Kolektiv: Monografie Berounska a Hořovicka II., V., Praha 1928
Kolektiv: Okolí Prahy – východ, Olympia
Kolektiv: Posázaví, Posázaví o.p.s. 2005
Kolektiv: Putujeme po hradech a zámcích. Bradlec, 19. sv., Beatris Dobrá 2002
Kolektiv: Putujeme po hradech a zámcích. Humprecht, 11. sv., Beatris Dobrá 2001
Kolektiv: Putujeme po hradech a zámcích. Kost, 10. sv., Beatris Dobrá 2001
Kolektiv: Putujeme po hradech a zámcích. Trosky, 12. sv., 2. vyd., Beatris Dobrá 2003
Kolektiv: Putujeme po hradech a zámcích. Valdštejn, 20. sv., Beatris Dobrá 2003
Kolektiv: Seznam nemovitých kulturních památek okresu Přerov, Olomouc 1993
Kolektiv: Ústecko, Nakladatelství Magma, Ústí nad Labem 1998
Kolektiv: Vlastivědný sborník Mělnicka II, Mělník 1989
Kolektiv: Výroční obyčeje. Současný stav a proměny, Brno 1982
Kolektiv:Vlastivědný sborník Mělnicka I, Mělník 1982
Konopásek, M.: Kastelán o Housce, Nymburk 2004
Koutek, Tomáš: Nejkrásnější české rybníky. Brána, Praha 2008
Kovář, Daniel: Budějovický poutník. Baset, Praha 2006
Kozák, Pavel: Tajemná místa Pošumaví. Beroun, 2004
Kraus, A.: Království dalekých rozhledů, Hradec Králové 1985
Kreutz, R.: Přerovský okres, Brno 1927
Křížek, P., Řezník, M.: Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku, Hradec Králové 1992
Kuča, K.: Atlas památek. Česká republika, I., II. díl, Praha 2002
Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha
Kuča, K.: Města a městečka, 2004-2005
Kuklík, K.: Chráněná krajinná oblast Český kras. ČTK –Pressfoto, Praha 1988
Lajdar, M.: Tajemné stezky Český ráj, Praha 2006
Lapáček, J., Hloušek, J.: Přerov v proměnách času II, Přerov 2004
Lapáček, J., Hloušek, J.: Přerov v proměnách času, Přerov 2002
Lapáček, J., Passinger, B.: Pobečví v proměnách času. Obce Kojetínska, Přerovska, Lipnicka a Hranicka na pohlednicích, Přerov 2005
Lutovský, M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri Praha 2001
Mackovčin, P., Sedláček M.: Chráněná území ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny Brno 2003
Mackovčin, P., Sedláček M.: Chráněná území ČR, sv. VIII., Agentura ochrany přírody a krajiny Brno 2003
Martan, Miloslav: Šumava na starých pohlednicích II. Pyramida, 1997
Matějková E.: Kutná Hora, Kutná Hora 1962
Matoušek, V., Matoušková, A.: Proč a jak vznikl Beroun, Beroun 1990
Mauserová, R., Richtrmoc, V.: Doksy a Máchův kraj, KAVA-PECH Dobřichovice 2003
Mencl, J.: Historická topografie města Jičína, I. díl, Jičín 1940
Menclová, D.: Kost. Státní hrad a památky v okolí, 2. vyd., Hradec Králové 1966
Mergl M., Vohradský, O.: Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí.- Nakladatelství KOURA publishing Mariánské Lázně 2000
Musil, Jiří František: Hudební Praha. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005
Necid, J., Juračka, V.: Hranice. Malý průvodce městem a okolím, Hranice 1995
Němec, J. a kol.: Chráněná území ČR 1 Střední Čechy, Consult Praha 1996
Patočka, F.: Máchův kraj, Praha 1961
Peck, E.: kresní hejtmanství holešovské, Holešov 1892
Peřinka, F., Kojetský okres. Brno 1930
Pešta, J.: Encyklopedie českých vesnic, Praha 1999
Petiška, E.: Mezi dvěma řekami, Praha 1960
Pleva, F.: Sázava milovaná, Edice Vysočiny
Podhorský, M.: Český ráj a Podkrkonoší, 2. vyd., Praha 2001
Podhorský, M.: Pardubický kraj, 2004
Podlaha, A.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, Praha 1899
Podnašínová, J.: Matulák, T., Panský, J., 100 zajímavých obcí východních Čech
Pondělíček, M. a kol.: Český kras včera a dnes. Sdružení Přátelé Českého krasu, Karlštejn 2002
Procházka Z., Český les – Domažlicko a Kdyňsko. Historicko-turistický průvodce č. 5, Domažlice 1996
Procházka Z., Český les – Domažlicko. Historicko-turistický průvodce č. 1, Domažlice 1992
Procházka Z., Domažlice – město. Historicko-turistický průvodce č. 3, Domažlice 1993
Procházka Z., Horšovskotýnsko. Historicko-turistický průvodce č. 9, Domažlice 1998
Přibylová, R.: Mecenášská činnost Antonína Veitha, rkp 1986
Purš, F.: Mělnické poklady, Mělník 2003
Racek, J., Heyduk, M.: Město na řece (100 let města Kralupy nad Vltavou), Kralupy nad Vltavou 2002
Ravik, Slavomír: Velká kniha o Praze. Regia, Praha 2000
Russell, W. B., De Barbieri, L.: Lobkowiczké sbírky Umění šesti století, Nelahozeves 2001
Sádlo, J., Hájek, P.: Česká barokní krajina: co to vlastně je? I, II. díl., 2004
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, XV.díl, Praha 1895
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Boleslavsko, X. díl, Praha 1895.
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Podkrkonoší, V. díl, Praha 1895
Seifert, O.: Průvodce regionem Kutná Hora L.P. 2000, Posázaví, Kutnohorsko, Čáslavsko, EUROVERLAG Plzeň 2000.
Sígl, M. : Osobnosti a osudy obce Obříství, Obříství 2000
Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri Praha 2002
Sklenář, K.: Pravěk na soutoku, Mělník 1998
Slavík, I.: Propadliště paměti. Podbrdskem v čase i prostoru, Hořovice 1995
Smola, R.: Přírodní krásy východních Čech, 2000
Smolová, V.: Brdy a Hřebeny, 2005
Smolová, V.: Okres Příbram, 2000
Staněk, J.: Český ráj a Máchův kraj, Olympia Praha 1974
Státníková, Pavla: Zmizelá Praha. Paseka, Praha a Litomyšl 2010
Škabrada, J.: Lidové stavby, Praha 1999
Šmíd, Zdeněk: Lužnice. Paseka, Praha a Litomyšl 2005
Šolle, M.: Hradsko na Kokořínsku – Canburg franckých análů, Praha 1998
Špačková, R.: Mělnická zastavení, Mělník 2003
Špecinger, O.: Chotkovské Veltrusy, Kralupy nad Vltavou 1962
Šťovíček, O.: Lidové zvyky na Podřipsku, Obl. Galerie výtv. Umění a MěNV Roudnice n. L.
Topinka, J.: Králův Dvůr. Historie a současnost, Králův Dvůr 2000
Topinka, J.: Nižbor -Toulky minulostí Nižbor, Stradonice, Žloukovice, Nižbor 2001
Tůmová, D.: Hory versus nížiny,1997
Turek, R.: Prachovské skály na úsvitě dějin, Praha 1946
Urban, J.: Lichtenburkové – vzestupy a pády jednoho rodu, Lidové noviny 2003
Vízdal, M.: Údolí Bílých skal, Praha 1968
Vlček, P.: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 1999
Vojtíšková, M., Novotný, R.: Českolipsko, Krajské nakladatelství Liberec 1957
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách, Praha Libri 2002
Wirth, Z.: red. Umělecké památky Čec, Praha 1957
Zavadil A.: Kutnohorsko slovem i obrazem, Kutná Hora 1912.
Ziegler, V.: Geologické vycházky po Českém ráji okolí, Praha 1999
Zimerman, V., Piller, J.: Krásy a zajímavosti Kokořínska, Mělník 2004
Žák, K. a kol.: Evidence jeskyní Českého krasu-stav k 1. říjnu 2003., Čes. kras 2003

Reklama