Doprava

Partner portálu

Reklama

Diskusní fórum

Bovos free kick,

ATLANTA - Thats more like it, Tom Brady....
25.04.18 (hfy962464)

One top six forward, depth forwards

RENTON, Wash. Adam Humphries Jersey . -...
24.04.18 (hfy962464)

last season.

HONOLULU -- Jimmy Walker, an astronomy...
24.04.18 (hfy962464)

Diskutuj zde

Reklama

Úvodní stránka > Obecné podmínky

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : span in Entity, line: 138 in /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php on line 16 Call Stack: 0.0002 644232 1. {main}() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/index.php:0 0.4211 6682208 2. Vyletnik->Run() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/index.php:43 0.4218 6683920 3. Vyletnik->ShowData() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/vyletnik.class.php:735 0.4236 7027080 4. StartSmarty->display() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/vyletnik.class.php:1272 0.4236 7027448 5. Smarty->display() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/start.smarty.php:58 0.4236 7027688 6. Smarty->fetch() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/libs/Smarty.class.php:1106 0.4245 7139000 7. include('/var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php') /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/libs/Smarty.class.php:1263 0.5563 7425872 8. DOMDocument->loadHTML() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php:16 Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : span in Entity, line: 138 in /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php on line 16 Call Stack: 0.0002 644232 1. {main}() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/index.php:0 0.4211 6682208 2. Vyletnik->Run() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/index.php:43 0.4218 6683920 3. Vyletnik->ShowData() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/vyletnik.class.php:735 0.4236 7027080 4. StartSmarty->display() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/vyletnik.class.php:1272 0.4236 7027448 5. Smarty->display() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/start.smarty.php:58 0.4236 7027688 6. Smarty->fetch() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/libs/Smarty.class.php:1106 0.4245 7139000 7. include('/var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php') /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/libs/Smarty.class.php:1263 0.5563 7425872 8. DOMDocument->loadHTML() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php:16 Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID ecomailPopup already defined in Entity, line: 219 in /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php on line 16 Call Stack: 0.0002 644232 1. {main}() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/index.php:0 0.4211 6682208 2. Vyletnik->Run() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/index.php:43 0.4218 6683920 3. Vyletnik->ShowData() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/vyletnik.class.php:735 0.4236 7027080 4. StartSmarty->display() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/vyletnik.class.php:1272 0.4236 7027448 5. Smarty->display() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/inc1/start.smarty.php:58 0.4236 7027688 6. Smarty->fetch() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/libs/Smarty.class.php:1106 0.4245 7139000 7. include('/var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php') /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/libs/Smarty.class.php:1263 0.5563 7425872 8. DOMDocument->loadHTML() /var/www/vhosts/vyletnik.cz/httpdocs/extends/smarty/templates_c/%%15^154^154CBB3D%%obecne-podminky.tpl.php:16

Obecné podmínky

Internetová prezentace - právní úprava používání a obecné podmínky Paseo s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Společnost Paseo, s.r.o. (dále jen „provozovatel“) provozuje nebo zastupuje tyto internetové www stránky: www.vyletnik.cz, www.kdykde.cz, www.holiday.cz,  www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.czwww.cykloserver.cz, www.cestujme.czwww.atlasceska.cz, www.ziju.cz, a portály sítě Adactive včetně mobilních verzí všech portálů,  aplikací pro mobilní telefony a tablety, pro umísťování reklam. Tyto podmínky se vztahují na používání výše uvedených stránek, které provozovatel zastupuje nebo provozuje.

2. Dotčené subjekty

Provozovatel tímto vydává právní úpravu a obecné podmínky používání internetových www stránek, které provozuje nebo zastupuje (dále jen „obecné podmínky“ či „OP“) na www adresách uvedených v bodě 1. těchto OP - dále jen "www stránky".

Tyto OP se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají www stránky (dále jen uživatelé).

3. Nemožnost šíření a užití licencí

Jakákoli část www stránek nesmí být distribuována ani reprodukována jakýmkoli způsobem ani prostředkem, a to ani v databázi či jiném záznamovém prostředku či v podobném systému bez písemného svolení provozovatele.

Provozovatel při tvorbě www stránek postupoval s největší péčí, přesto však nelze vyloučit případné nevědomé omyly či chyby. Na www stránkách mohou být provozovatelem použity registrované ochranné známky nebo autorská díla jiných autorů či majitelů licencí.

4. Inzerenti a uživatelé

Inzerentem se rozumí  fyzická nebo právnická osoba, která zveřejňuje na www stránkách textový nebo grafický obsah za úplatu provozovateli. Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní ani jiné údaje inzerentů třetím osobám a dále se zavazuje používat osobní data inzerentů pouze pro účely osobního kontaktu s nimi a tam, kde jsou tato data ze zákona vyžadována.

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje na www stránky prostřednictvím sítě internet nebo mobilní sítě. Uživatelé www stránek, kteří poskytli provozovateli své osobní, kontaktní nebo jiné údaje dobrovolně, mu tímto dávají souhlas s nakládáním s údaji tak, aby bylo možné řádně provozovat www stránky. Zveřejňování osobních údajů (zejména adresa, telefon, rodné číslo) je možné pouze v souvislosti s obsahem stránek a po zapnutí zveřejnění uživatelem. Provozovatel je oprávněn zveřejnit, kontaktní informace (zejména přezdívka, jméno a e- mail) uživatele v souvislosti s obsahem www stránek, nebo je použít pro kontakt provozovatele s uživatelem, odesílání komerčních sdělení, včetně sdělení třetích stran, archivaci obsahu.

5. Reklama

Profil je komerční prezentace inzerenta, zobrazená na www stránkách v jejich obsahové části, doplněná fotografiemi, kontaktními údaji. K profilu mohou být navázány další obsahové informace www stránek vč. Komentářů uživatelů.
Grafická inzerce je obrazová (i animovaná) inzerce s možností hypertextového odkazu (linků) na stránky inzerenta. Grafické formáty a ceny jsou definovaných ceníkem Provozovatele.
Textová inzerce je inzerce obsahující reklamní textové sdělení a odkaz na www stránky inzerenta umístěná v prostoru grafických formátů, nebo i na jiných místech www stránek definovaných ceníkem, nebo individuálně Provozovatelem.
Reklama je v těchto OP nazýván jeden z výše popsaných druhů inzerce nebo jejich kombinace.

  • Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které vloží prostřednictvím inzerce nebo komerčního záznamu na www stránky.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit profil do jím vymezené turistické oblasti nebo kategorie služeb.
  • Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění reklamy v případě, že jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo zájmům provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou nebo estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu příslušných www stránek. Provozovatel je oprávněn odmítnout reklamu politických stran. Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit reklamu inzerentovi, který je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči provozovateli až do zaplacení celkové dlužné částky.
  • Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
  • Potvrzením objednávky (nebo odesláním elektronického formuláře) inzerent uzavírá s provozovatelem smlouvu na zveřejnění Profilu. Platnost Profilu je dvanáct měsíců (pokud není dohodnuto jinak a začíná běžet dnem uveřejnění Profilu na www stránkách, nejdéle však po uplynutí 30 dnů od data potvrzení objednávky. Provozovatel je povinen vytvořit Profil inzerenta do pěti pracovních dní od obdržení kompletních podkladů od inzerenta, nebo po obdržení objednávky na vytvoření Profilu. V případě, že provozovatel neobdrží od inzerenta data ke zveřejnění do 30 dní po zaslání objednávky, je oprávněn vytvořit Profil ve vlastní režii a účtovat si za něj poplatek dle platného ceníku. Ceny se řídí aktuálním ceníkem provozovatele, který je ke stažení na www.paseo.cz.
  • Inzerent může písemně vypovědět smlouvu při dodržení storno podmínek uvedených v platném ceníku. Platný ceník je zveřejněna na www.paseo.cz
  • U grafické inzerce a textové inzerce se ceny, splatnost a další řídí aktuálním ceníkem provozovatele. Inzerce se sjednává smlouvou nebo samostatnou objednávkou za podmínek uvedených v ceníku nebo individuální dohodou s provozovatelem www stránek.
  • Pokud je inzerce závislá na množství zobrazení, nebo prokliků jsou pro fakturaci určující statistiky provozovatele.
  • Inzerent bere na vědomí, že v případě prodlení platby je penále z prodlení 0,15% za každý den prodlení, provozovatel je navíc oprávněn předat vzniklou pohledávku třetí společnosti k vymáhání. Další náklady s tím spojené je povinen uhradit inzerent.

6. Zdroje informací a dat

Skutečnosti, data a informace zveřejňované na provozovaných stránkách pocházejí z dat, která poskytuje provozovatel a jeho řádní dodavatelé. Jejich účelem je předávat informace, a to zejména o nabídce produktů a služeb.

V případě, že uživatel vložil jakákoli data (textová či obrazová) prostřednictvím komentářů, diskusí, soutěží, anket či jiných nástrojů umožňujících uložení dat na www stránky nebo do mobilní aplikace bere na vědomí, že tato data budou zveřejněna. V případě, že uživatel vloží prostřednictvím výše zmíněných nástrojů na www stránky nebo do mobilní aplikace data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automaticky neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla. Bez nároku na autorskou odměnu. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím výše uvedených nástrojů na www stránky díla, ke kterým nevlastní autorská práva a potvrzuje, že si je vědom vlastní odpovědnosti za případné porušení autorských práv třetích osob.

Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění provádět změny dat na www stránkách. Provozovatel také nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním www stránek. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na www stránkách. Provozovatel je oprávněn přebírat a také přebírá některé z dat publikovaných na www stránkách též z jiných zdrojů, které jsou vždy řádně uvedeny.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Soubory cookie mohou být použityk  personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte uživatel souhlasí. 

7. Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah sdělení, která vkládají uživatelé nebo která si mezi sebou vyměňují v některých částech www stránek nebo mobilních aplikacích a vyhrazuje si právo odstraňovat sdělení obsahující jakákoliv data, jejichž obsah či formu lze důvodně považovat za protiprávní, rasistická, znevažující, urážlivá nebo jinak nepřijatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez upozornění jakékoli příspěvky nebo komentáře obsahující komerční sdělení, prolinky na www stránky nebo kontaktní údaje na komerční subjekty ze všech míst, která pro to nejsou výslovně určena. (Zejména komentáře, diskuse, fóra atd.)

Provozovatel má právo upravit jakýkoli obsah vložený na jeho www stránky uživatelem. A to zejména v případě gramatických chyb, nesprávné struktury textů, formátování, rozsahu, zařazení do kategorií apod.

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit prostřednictvím www stránek, které provozuje. Provozovatel dále neodpovídá za obsah reklamy či propagace prováděnou dalšími subjekty na www stránkách.

8. Užívání internetových stránek

Obsah www stránek je poskytován uživatelům zdarma. Užívat www stránky lze pouze pro vlastní potřebu (a to jak celek, tak její části). Jiné užití bez souhlasu provozovatele není dovoleno.

Měnit, upravovat či jinak jakkoli zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty www stránek je výslovně zakázáno. Pouze provozovatel má právo činit úkony uvedené v předcházející větě.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

V případě, že přístup na www stránky bude ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je provozovatel povinen s takovými údaji nakládat v souladu s výše zmíněnou právní úpravou.

10. Společná a závěrečná ustanovení

Údaje, data či informace, které budou uveřejněny na www stránkách, nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to s výjimkou těchto OP, přičemž by muselo být výslovně uvedeno jinak v konkrétních jednotlivých případech.

OP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na www.paseo.cz. Výše uvedená ustanovení je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.

© 2006-17 Paseo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Výletník®, Česká turistika® a Holiday.cz® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Paseo, s.r.o.

Datum vydání 13. 10. 2017

nahoru

Reklama:

Přihlášení

Propojit Vyletnik.cz s Facebookem
Přihlásit se Nová registrace

Reklama

Booking.com

Předpověď počasí

Středa

23 °C
Čtvrtek

15 °C
Pátek

18 °C

In-počasí

Reklama

Kalendář akcí

Velikonoční generálka na Ořechovce (24.3.2018-24.4.2018)

Velikonoční generálka na Ořechovce (24.3.2018-24.4.2018) 24.03.2018

Tradiční sousedské setkání, Pletení pomlázek, zdobení vajíček a příprava jarn...

Bydliště: panelové sídliště / Plány, realizace, bydlení 1945–1989 (25.1.2018-20.5.2018)

Bydliště: panelové sídliště / Plány, realizace, bydlení 1945–1989 (25.1.2018-20.5.2018) 25.01.2018

Panelová sídliště představují důležitý urbanistický, architektonický i histor...

ZOO Praha (31.12.2017-31.12.2018)

ZOO Praha (31.12.2017-31.12.2018) 31.12.2017

Pražská zoo patří k chovatelské špičce. Světově prosluly například chovy koní...

Výletník doporučuje

Nový Knín

Nový Knín

Město Nový Knín (307 m n. m.) leží na říčce Kocábě, sedm kilometrů východně od Dobříše a...
Autokemp Apollo u Lednice

Autokemp Apollo u Lednice

Autokemp Apollo leží na křižovatce turistických a cyklistických tras překrásné přírodě...
Regionální muzeum Mělník

Regionální muzeum Mělník

Mělník ">Regionální muzeum Mělník sídlí v budově bývalého kapucínského kláštera, původně...