Národní přírodní rezervace Rašeliniště Skřítek

Smrčiny jsou charakteristické nižším zakmeněním a velkým množstvím ležícího odumřelého dřeva. V centrální části má rezervace ráz tundry s jednotlivými exempláři břízy karpatské., uměle vysazená borovice kleč je zastoupena pouze několika jedinci. Na rašeliništi jsou dominantní mechorosty, zejména rašeliníky, dále zde roste několik druhů ostřic, z vzácnějších rostlinných zástupců jmenujme kropenáč vytrvalý, oměj šalamounek, kamzičník rakouský nebo bradáček vejčitý a bradáček srdčitý. Z živočichů se zde zdržuje čolek horský. Území je významným hnízdištěm čápa černého, sýce rousného a jeřábka lesního. Stále častěji se vyskytují kolonie mravence podhorního. Lesní porosty přesahují věk 160 let.

Reklama

Zdroj:

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama