Železné hory a Chrudimsko

Popisovaná oblast zahrnuje Železné hory a víceméně se kryje s okresem Chrudim. Na západ zasahuje až po Ronov nad Doubravou, na sever po Chrudim, na jih pár kilometrů jižně od Hlinska a na východ až po Toulovcovy a Městské maštale u Nových Hradů.[/]
Jádrem popisované oblasti jsou Železné hory, které jsou západním výběžkem Českomoravské vrchoviny. Na západě a na jihu spadají příkře do roviny u řeky Doubravy, zatímco na severu pozvolna přecházejí do Polabí. Jedná se o nesmírně zajímavou a cennou oblast, a proto tady také v r. 1991 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Železné hory. Pro oblast je charakteristický příkrý zlomový svah na západě – Železné hory se od Kutné Hory jeví jako hradba zvedající se nad relativní rovinu do výšky přes 200 metrů. V Železných horách najdeme velmi pestrou a rozmanitou krajinu, jsou zde původní bukové lesy, hluboká údolí, louky, pole. Se Železnými horami jsou také neodmyslitelně spjati Keltové, kteří nás při toulkách budou často provázet.[/]
Hory jsou rozmanité i co se týče geologického složení, centrální část je tvořena především žulami a rulami, místy vystupují čočky vápence (Javorka, Vápenice). Na západě jsou horniny předprvohorní. Památkou na doby ledové jsou spraše. Pro celou oblast je typické načervenalé zbarvení hornin, které je způsobeno oxidem železa, od toho také pochází název Železné hory.[/]
Byli to právě Keltové, kteří jako první začali rudné bohatství Železných hor využívat – rýžovali zlato a zpracovávali rudy. V jednom z našich výletů navštívíme jejich oppidum v Hradišti u Nasavrk stejně jako expozici na zámku v Nasavrkách, která je Keltům věnována.[/]
Nejvyšší kótou Železných hor je Pešava (697 m n. m., jv. od Hlinska – podle Zeměpisného lexikonu ČR, Hory a nížiny, Academia 1987) nebo také často je uváděn Vestec (668 m n.m.; jižně od Horního Bradla – záleží na vymezení Železných hor). Dalšími význačnými vrcholy jsou Spálava (663 m n. m.) u Horního Bradla, Bučina (606 m n. m.) nad Vápenným Podolem, Krkaňka (567 m n. m.) u Ronova nad Doubravou a Kaňkovy hory (557 m n. m.) u Třemošnice. Ty kromě Spálavy neposkytují výhled.[/]
Oblastí protékají dvě hlavní řeky. Je to především Chrudimka, která k Železným horám neodmyslitelně patří. Vytváří místy hluboce zaříznuté údolí, které je chráněno jako přírodní památka (Krkanka, Strádovské peklo). V Železných horách pak na ní bylo vybudováno 5 přehrad, a to Hamry, Seč, Seč II, Křižanovice a Práčov. Naší oblastí protéká také turisticky přitažlivá řeka Doubrava, na které stojí kamenná přehrada Pařížov už od roku 1913. Nad Ronovem protéká Doubrava krásným Chittussiho údolím a stejnojmenným přírodním parkem.[/]
Původními stromy v lesích Železných hor byly buky, jedle, olše a jasany, ve skalních partiích pak borovice. Tyto lesní porosty jsou na mnoha místech nahrazeny smrkovými monokulturami. Najdeme tady také památné stromy, asi nejznámějším z nich je Žižkův dub v podhradí hradu Lichnice či Královská lípa v Klokočově. Původní květena je zachována v několika rezervacích. V oblasti roste přes 1200 druhů rostlin, z nichž nejcennější jsou vrba borůvková, mečík střechovitý, rosnatka okrouhlolistá, kotvice plovoucí a v poslední době opět objevený jednokvítek velekvětý.[/]
Stejně tak původní druhy fauny je třeba hledat v rezervacích, jinde je zvířena pozměněná. Bylo zde napočítáno 230 druhů obratlovců, z nichž 6 je kriticky ohrožených. Zvláštní zmínku zaslouží výskyt měkkýšů. V přírodní rezervaci Oheb jich žije 42 druhů.[/]
V Železných horách je zachováno několik hradů, zejména Lichnice nad Třemošnicí, dále pak Oheb, Vildštejn, Rabštejnek, Žumberk. V okolí Skutče pak ještě najdeme Rychmburk a Košumberk. Stojí zde i středověké tvrze (resp. jejich zbytky) – například v Lipce.[/]
Samostatnou prohlídku si zaslouží největší město regionu, Chrudim, která byla roku 1990 vyhlášena městskou památkovou zónou. Chrudimi při našich toulkách věnujeme zvláštní pozornost.[/]
Za návštěvu jistě stojí i mnohá městečka v Železných horách, jmenujme například Heřmanův Městec, Ronov nad Doubravou, Seč, Vápenný Podol, Horní Bradlo, Nasavrky, Trhovou Kamenici, Slatiňany a další.
V okolí Skutče se pak vypravíme do obce Nové Hrady s krásně opraveným zámkem či si prohlédneme městskou památkovou zónu Chrast.[/]
Navštívíme také Betlém, soubor roubených staveb v Hlinsku, a nedaleký skanzen lidových staveb a řemesel Vysočina na Veselém kopci.[/]
K architektonickým památkám patří také dřevěný kostel sv. Bartoloměje z r. 1397 v obci Kočí se samostatnou dřevěnou zvonicí a krytým dřevěným mostem.
Železné hory jsou poměrně chudé na rozhledny, je zde pouze rozhledna na Zuberském vrchu nad Trhovou Kamenicí (2004) a Boiika nad obcí České Lhotice (2006). Mimo popisovanou oblast ještě Barborka u Svinčan (2003. Překrásné výhledy jsou ovšem například z Mydlářského domu v Chrudimi, ze severního svahu Bučiny, východního svahu Krkaňky, od televizního vysílače Krásný nad obcí Krásné, z hradu Lichnice atd.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama