Zbirožsko

Tak jako v předchozích dvou putováních nám i tentokrát bude východiskem přirozené centrum malého regionu v rámci Rokycanska. Pod hradem Zbirohem vznikla nejdříve ves, ze které se postupně na počátku 14. století vyvinulo stejnojmenné městečko. Poprvé je připomínáno v roce 1336. Od tohoto roku až do husitských válek patřilo Rožmberkům. Za držení pány z Kolovrat zde byla v roce 1469 vyhlášena klatba nad králem Jiřím z Poděbrad. V 16. století vládli zdejšímu panství Lobkovicové. Za třicetileté války v roce 1639 bylo městečko vypáleno Švédy. Po krátkých zástavách spravoval potom městečko s panstvím až do poloviny 19. století vrchní horní úřad v Příbrami. V roce 1865 byl Zbiroh prodán podnikateli Bethelu Henrymu Strousbergovi, který zde chtěl díky surovinovým zásobám vybudovat středisko obrovského železářského průmyslu. V roce 1875 však krachuje a Zbiroh získávají Colloredo–Mansfeldové. Roku 1897 byl Zbiroh povýšen na město. V letech 1912–1928 na zdejším zámku vytvářel malíř Alfons Mucha svou slavnou Slovanskou epopej. [/]
Horní části obrovského náměstí dominuje původně gotický jednolodní kostel sv. Mikuláše se severní věží, který byl posléze zbarokizován. Na rozlehlém náměstí je několik památkově chráněných domů z 18. a 19. století. Jeden z nich stojí na místě rodného domu básníka J. V. Sládka a je v něm jeho a městské muzeum. Z městečka se nechá pohodlně vystoupat k nejznámější a po léta zcela zapovězené dominantě širého okolí – hradu Zbiroh. [/]

Na hrad Zbiroh

Reklama

Rozsáhlý areál hradu stojí na vrcholu kopce nad městečkem, uprostřed velkého parku. Jeho dvoudílná dispozice využívá půdorys původního hradu. Přední dvoukřídlý patrový zámek je v jádře renesanční, v nároží s baštami. Zadní zámek tvoří čtyři křídla, uprostřed stojí na skalce válcová gotická věž. Nejstarší severní křídlo obsahuje v patře hradní kapli s gotickým arkýřem, zdobeným nástěnnými malbami. K jeho východnímu průčelí byl přistavěn renesanční palác, v suterénu je unikátní hradní studna. Jižní křídlo z roku 1870 má v patře velký sál, kde byl Muchův ateliér. Hrad byl založen snad již před rokem 1230 pány ze Zbiroha. V roce 1333 hrad koupil kralevic Karel. Brzy nato jej na sto let získali Rožmberkové. Od roku 1505 byl Lobkovickým a po konfiskaci císařským majetkem. Za třicetileté války vyhořel a následovaly barokní úpravy a klasicistní přestavba pro správu korunního panství. Roku 1868 koupil Zbiroh podnikatel Henry Strousberg a realizoval celkovou přestavbu, zadlužený majetek brzy nato získal Colloredo Mansfeld. Tehdy na zámku tvořil Alfons Mucha svoji Slovanskou epopej. Po polovině 20. století zde byla kasárna. Dnes je v soukromích rukou a postupně je zpřístupňován.[/]
Přímo od hradu si můžeme udělat menší pěší vycházku po turistických značkách na vrcholky Čertovi skály a Světoviny. Pěkné skalní útvary jsou opředeny pověstmi. A to i novodobými. Informační tabule Klubu českých turistů si zde vymýšlí existenci pohanského obětiště či mohyl. V blízkosti hradu (při silnici jihozápadním směrem) se nachází i zajímavá technická památka – barokní objekt pivovaru, fungujícího od 19. století, zachovaného ve dvoře Švabín. Od dvora se můžeme po silnici dostat až k chovnému Dvoreckému rybníku v blízkosti nádraží. Po náspu se můžeme dostat do osady Pětidomí zde si prohlédnout mohutný křížový kámen. Po cestě zpět do města vybíhá do rybníka poloostrov s domem. Je to místo původní středověké tvrze.[/]

Ze Zbiroha na sever

Zajímavá je výprava z města na sever. Z města vyrazíme po cestě okolo výrazných skal zvaných Na Starém Zbiroze s pozůstatky starých lomů někdy zcela mylně považovanými za zbytek hradu. Dorazíme do Líšné. Ves nedávno posloužila k natáčení oblíbeného televizního seriálu Náves. Na zdejší návsi se nachází pseudorománský kostel sv. Václava. Ze vsi se vydáme po silnici na severozápad k lesu, kde nás hned na jeho začátku bude informovat tabule, že nad námi se nacházejí pozůstatky středověkého hradu Řebřík. Vystoupáme přes příkop na jeho vrcholovou plošinu se zbytky stavby a cisterny. Pozornému návštěvníku jistě neunikne mezi stromy dřevěná zvonice pod ním. Patří k téměř k osamocenému baroknímu hřbitovnímu kostelu sv. Petr a Pavla pod hradem. Můžeme se jen zamyslet jak asi v minulosti bývala zdejší lokalita osídlena. Vždyť v okolí hradu se nachází mnoho terénních reliktů připomínající středověký život v této dnešní samotě na okraji křivoklátského hvozdu. Silnička dále pokračuje lesem i volnou krajinou do Jablečna, které je od roku 1995 vesnickou památkovou zónou s pěknými ukázkami roubených lidových staveb z poloviny 19. století. Některé objekty spatříme přímo na návsi. Přes údolí Zbirožského potoka (mineme odbočku k Sýkorovu Mlýnu, místu kde pobýval J. V. Sládek) se dostaneme do Drahoňova Újezda. Vsi vévodí nedávno pěkně opravený gotický kostel sv. Jakuba Většího, později zbarokizovaný. Při silnici na Biskoupky (tvrz ve dvoře)se nachází bývalí panský dvůr s obytným stavením, které bylo adaptováno z původní renesanční tvrze. Pokračujeme směrem na Terešov, ale před vsí odbočíme do Třebnušky odkud nás turistické značení povede do kopce na palouk, kde se v pěkné přírodní scenérii nachází barokní lesní kaple sv. Vojtěcha z roku 1738. Vrátíme se zpět a před námi už je Terešov, kde míjíme zdejší adaptovaný zámek v zahradě až jedeme dále až do Ostrovce. Milovníkům malebné lidové architektury se zde jistě rozzáří oči. Na návsi s roubenou kapličkou i v jejím okolí se nachází několik nádherných ukázek původních staveb (čp. 8, 19, 4) i jedna kopie (čp. 3). Jak jsme si již mohli povšimnout, při putování Zbirožskem či Radnickem, je v tomto regionu velká koncentrace lidových staveb. Jsou to opravdu vynikající památky roubené architektury. Díky tomu zde vzniklo několik chráněných souborů těchto památek – Ostrovec je dokonce vesnickou památkovou rezervací, jinak Jablečno, Lhota pod Radčem, Podmokly a Vejvanov památkovými zónami.[/]
Udělejme si takový malý exkurz, čím jsou lidové stavby regionu specifické a vzácné. Domy komorového typu mají mají často boční vstupní stěnu se zápražím chráněnou širokým přesahem střechy s bedněným zábradlím. Štíty polovalbových střech bývají skládané do vstřícně nebo střídavě šikmo bedněných lomenic. Dalším typologickým prvkem usedlostí jsou specifické roubené komory (sýpky). Dosud hojně jsou zastoupeny i roubené stodoly. [/]
Vraťme se ale zpět do Ostrovce. Jeho nejznámější objekt leží v malebné poloze údolí Zbirožského potoka pod vsí. Jedná se o Ostrovecký mlýn – roubenou stavbu s mansardovou valbovou střechou pocházející z druhé poloviny 18. století.
Nelitujeme dalších kilometrů a vydejme se ještě více na sever přes Mlečice (kostel Nanebevzetí Panny Marie na návsi) do Zvíkovce. Za prohlídku zde stojí zdejší zámek – trojkřídlá patrová budova s mansardovou střechou a členěnou fasádou se středovým vjezdovým portálem. Na návsi se nachází původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, později zbarokizovaný. Roku 1414 ve Zvíkovci kázal Jan Hus, který v té době dlel na nedalekém hradě Krakovci.[/]
Minuli jsme odbočku na Podmokly, kam se teď vypravíme. V areálu dvora s pivovarem stojí adaptovaná budova zámku. Daleko zajímavější jsou však zdejší ukázky lidové architektury. Obec je však především známa nálezem největšího pokladu keltských mincí, tzv. duhovek v Čechách. Místo jižně od obce je označeno pomníkem (blíže viz kapitola Exkursy). Výpravu na sever Zbirožska završíme návštěvou přírodní památky Jezírka, přístupné turistickým značením od Podmokelského mlýna východně od obce. Jedná se o významnou paleontologickou lokalitu se zkamenělinami pravěké flory a fauny. Nás však především zaujme jako romantická skalní průrva na Zbirožském potoce plná kaskád a zátok. Místo, které osloví návštěvníka v každém ročním období. [/]

Ze Zbiroha na západ

Po návratu do Zbiroha stojí za samostatný výlet i cesta více na západ. Středověké tvrziště v Chotětíně identifikujeme snadno – stojí na něm nad hrází rybníky chata. Z Plískova nás zavede turistické značení přes potok Koželužku do lesa k výrazným pozůstatkům tvrze Rovný. Tvrz obdélného půdorysu s dochovanými pozůstatky kamenného ohrazení, paláce a věže v nároží byla chráněna valem, příkopem a rybníky. Bývala zde i ves, což nám naznačuje, že tato dnes relativně lesnatá a klidná oblast Radče byla v minulosti díky zdejší těžbě, na jejíž pozůstatky narazíme v lesním terénu na každém kroku, plná života. [/]
Cílem naší cesty na západ od Zbiroha však bude Lhota pod Radčem, která je prvořadé místo mezi středověkými kolonizačními vesnicemi na Zbirožsku a patří vůbec mezi nejpůsobivější vesnické lokace v západních Čechách. Opravdu velmi rozlehlé návsi dominuje v horní části jednolodní kostel sv. Filipa a Jakuba. Barokní stavba využila zdiva starší svatyně. V obci je chráněn rozsáhlý soubor zděné i roubené lidové architektury. Lehčí turistický výšlap na zbytky hradu na Radči nás odmění snad nejpůsobivějším výhledem na celé Zbirožsko. Zaniklý malý hrad je situován na výrazné skále severního výběžku hory Radeč. Od návrší je oddělen širokým obloukovým příkopem a vnějším valem, jádro bylo umístěno za skalním hřebenem, kde jsou zachovány stopy dvou staveb s nepatrnými pozůstatky zdiva. Místem, kde dokážeme přes nekonečné hvozdy hledět do dáli a snad se i trochu pozastavit v čase, výpravu na Zbirožsko zakončíme.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama