Z Vysokého Mýta zvlněnými okraji České tabule

V blízkém okolí Vysokého Mýta přechází mělký úval říčky Loučné do zvlněných okrajů České tabule, celkem plynule navazujících na severní partie Českomoravské vrchoviny.[/]

Vysoké Mýto

Reklama

Vysoké Mýto patří k větším městům Orlickoústecka. Založeno bylo při březích Loučné kolem r. 1262 Přemyslem Otakarem II. K hlavním dominantám patří gotický kostel sv. Vavřince, v jehož interiéru je hodnotný barokní oltář s originálním obrazem Petra Brandla. Vedle kostela stojí renesanční zvonice, součástí historického jádra města je zachovalá část městských hradeb (z r. 1265) s baštami (Klášterní a Vodárenskou) a věžemi Litomyšlské, Pražské a Choceňské brány. K pozoruhodnostem Vysokého Mýta patří také prostorné čtvercové náměstí Přemysla Otakara II. s budovami staré a nové (renesanční) radnice, barokním mariánským sloupem (z r. 1730) a několika dobovými městskými domy; v boční Šemberově ulici najdeme též budovu Regionálního muzea.[/]

Z Vysokého Mýta na Vraclav a Svatý Mikuláš

Z vysokomýtského náměstí se rozbíhá síť značených cest. Do zvlněných okrajů České tabule – na Vraclavský hřbet s památkami u obce Vraclav – nás zavede 6 km dlouhá zeleně značená trasa. Pražskou bránou (v jejímž horním patře je expozice Regionálního muzea s příležitostními výstavkami) a Pražským předměstím opustíme město a přiblížíme se k lesnatému svahu Vraclavskému hřbetu. Zde zelené značení opouští vraclavskou silnici (při ní bychom už nad lesní strání minuli statný strom jasan a smírčí kříž) a pokračuje lesní strání a posléze okrajem návrší Háj do údolíčka s osadou Svatý Mikuláš. V přilehlé osadě Svatý Mikuláš je tzv. Barokní areál Vraclav s kostel sv. Mikuláše (s expozicí restaurovaných barokních plastik), budovou někdejších lázní a poustevnou. Správcem areálu je Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Nad údolíčkem se Svatým Mikulášem dojdeme na ostroh se stopami po dávném hradišti Vratislav (příkopy a valy) a s pomníčkem rodu Vršovců, vyvražděného roku 1108. Z Vraclavi můžeme sestoupit po silnici přes Svatý Mikuláš údolíčkem mezi návršími Háj a Kamenec, přejdeme frekventovanou silnici a pod dalším lesnatým kopcem Homole se při březích Loučné a obcí Janovičky přiblížíme k železniční stanici Zámrsk (na trati č.010 Praha-Česká Třebová), kde můžeme svoji vycházku zakončit. [/]

Z Vysokého Mýta do Chocně a zpět „oklikou“

Města Vysoké Mýto a Choceň spojuje silnice (sledovaná nedávno zřízenou cyklostezkou), železniční trať (č. 018) a také dvě turisticky značené trasy. Sice to „berou“ poněkud oklikou, ale převážně příjemnou přírodní krajinou. Obě lze dobře spojit v jeden okruh s řadou pozoruhodných míst. Vydáme-li se z Vysokého Mýta po zelených značkách severním směrem, přejdeme říčku Loučnou a lučinatým terénem se přiblížíme pod nápadná návrší, lemující severovýchodní okraj Vysokomýtské kotliny – Bučkův kopec a Vinice. Na Bučkův kopec (316 m n. m.), kdysi zvaný Ples (dosud se tak jmenuje přilehlá osada), nás zavede vyznačená odbočka přes choceňskou silnici. Kopec má tvar stolové „hory“ a představuje pozůstatek někdejší výškové úrovně opukové plošiny, „seřízlé“ ze všech stran erozí říčních předchůdkyň Loučné. Otevírá se z něho pěkný výhled do širokého okolí.[/]
To platí i pro poněkud nesouměrné návrší Vinice (318 m n. m.), jehož název prozrazuje, že se na jeho slunném jižním svahu kdysi pěstovala vinná réva. I nyní je zdejší stejnojmenná osada využívána především k zahrádkářským a rekreačním účelům. Ve Vinicích můžeme přejít na souběžnou žlutě značenou cestu, která pak vede po břehu rybníka Chobot a pokračuje lesním terénem (s ukončením výše uvedeného zeleného značení) přes osadu Podrážek a návrší Chlum (354 m n. m.) do Chocně (z Vysokého Mýta jsme ušli 10 km).[/]

Choceň

Choceň není jen známou železniční křižovatkou, ale v tomto městě při březích Tiché Orlice najdeme spoustu zajímavostí. Hodnotný je zdejší komplex architektonicky významných barokních staveb (fara, kostel s literátským kůrem, budova špitálu a zvonice) a renesančního, později barokně upraveného zámku, nyní účelově využívaného (sídlí zde i Orlické muzeum). Východní okraj města vyplňuje známá přírodní rezervace Peliny.[/]


Z choceňského náměstí naše okružní trasa pokračuje po zelených značkách. Zprvu projdeme místní částí Lhotka, ale za Tichou Orlicí a železniční tratí (směr Týniště nad Orlicí) nás už pohltí porosty rozsáhlého polesí, které se rozprostírá od Chocně až po Nový Hradec Králové. Přejdeme nevýrazné návrší Homole (332 m n. m.) a po široké cestě Formance dojdeme (z Chocně po 4 km) na nejvyšší zdejší kótu Čertův dub (352 m m. n.). Poblíž je odpočinkový altánek a také pomníček partyzána Bogdanova, ovšem statný a pověstí opředený Čertův dub roste poněkud stranou pod vrcholkem hřbetu při cestě do Srubů. Od křižovatky cest Nad Hlubokou už budeme pokračovat po modrých značkách. Nad Dobříkovem definitivně opustíme lesnatou krajinu Choceňské tabule a sejdeme do plochého úvalu Loučné. Hlavní zajímavostí Dobříkova – obce na železniční trati a silnici z Pardubic do Chocně – je dřevěný podkarpatský kostelík ze druhé poloviny 17. století, přemístěný sem v roce 1930.[/]
Z Dobříkova půjdeme stále po modrých po silnici (kolem stejnojmenné železniční zastávky na trati č.010) do Zámrsku. Zde mineme zámek, postavený ve druhé polovině 17. století na místě někdejší tvrze. Nyní je v něm umístěn Státní oblastní archív, v přilehlém volně přístupném parku si můžeme prohlédnout skupinu památných stromů, jimž vévodí šestikmenná lípa, která byla v roce 2004 vyhlášena v celostátní anketě „Stromem roku“.[/]
Ze Zámrsku nás čeká už poněkud fádnější, 4,5 km dlouhý úsek cesty, převážně mezi poli a loukami. Mineme hospodářskou usedlost Šnakov (součást obce Slatina) a kolem zátočin říčky Loučné a městské Tyršovy plovárny se přiblížíme do Vysokého Mýta (z Chocně jsme na tomto úseku ušli 14 km).

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama