XVII. Královské stříbření Kutné Hory

Program XVII. Královského stříbření Kutné Hory
21.-22. června 2008

Reklama

sobota 21. června 2008

10.00 Královský rychtář s konšelstvem a obcí havířskou i mincířskou příjezd krále Václava IV. na Hory Kutné u chrámu sv. Panny Barbory očekává.

10.15 Již královští trubači příjezd krále ohlašují.
(královský průvod od Hrádku ke chrámu sv. Panny Barbory)

10.30 Král Václav a jeho dvůr do stříbrného města vstupuje.
(velký společný průvod od chrámu sv. Panny Barbory do hlavního programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem)

11.00 Horníci vítají svého krále s láskou i hrdostí, panstvo a rytířstvo holdy mu skládá. (velký zahajovací program)

12.00 Král Václav IV. se svou chotí Žofií kutnohorský jarmark otevírá.
Po celý den probíhá v programovém prostoru v parku pod Vlašským dvorem jarmark a další vedlejší stylový program.

vedlejší program:
v prostoru hlavního pódia tržiště před letní scénou
12.15 Kvartet-šerm 12.30 Krless – hudba
13.00 Hortus Gratiae – tanec 13.00 Kejklíři Agripa
13.30 Merlet – šerm 13.40 Braagas – hudba
14.00 Slavnostní průvod krále s jeho dvorem na kolbiště.
(z Vlašského dvora do hl. progr. prostoru v parku)
14.15 Turnaji královských rytířů král s celým dvorem i obcí hornickou přihlíží.

vedlejší program:
v prostoru hlavního pódia tržiště před letní scénou
15.15 Hortus Gratiae – tanec 15.30 Braagas – hudba
15.45 Merlet – šerm 16.30 Krless – hudba
16.15 Kejklíři Agripa
17.00 Kouzelník Žito teď krále Václava i s jeho dvorem pobaví kejklemi žakéřů a histriónů (hl. programový prostor)

vedlejší program:
v prostoru a hlavního pódia tržiště před letní scénou
18.00 Štvanci – šerm 18.30 Braagas – hudba
18.30 Kvartet – šerm 19.00 Kejklíři Agripa
19.30 Královi hudebníci – koncert Krless
21.15 V záři pochodní král s královnou na Dvorskou slavnost
před sv. Janem přichází.
(velký pochodňový průvod od Hrádku do hl. progr. prostoru).
21.30 Dvorská slavnost (velký komponovaný program s bojovým kláním za čest čtyř rytířských symbolů a magické symboly čtyř živlů) oslava svátku ohně, ohňostroj.

neděle 22.června 2008

9.15 Král s chotí a svým dvorem na „Stříbrnou mši“ v hornickém chrámu spěje. (průvod od Hrádku do chrámu sv. Panny Barbory)

9.30 Slavnostní fanfáry a bubny krále na „Stříbrné mši“ v chrámu patronky havířské vítají.
(V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)

10.30 Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky do dvora mincovního vrací. (průvod do hl. programového prostoru)

od cca 10.00 Po celý den volný stylový program kutnohorského jarmarku (viz sobota)

vedlejší program:
v prostoru hlavního pódia tržiště před letní scénou
10.30 Kejklíři Agripa 10.30 Krless – hudba
11.15 Kvartet – šerm 11.15 Braagas – hudba
12.00 Hortus Gratiae – tanec 12.00 Kejklíři Agripa
12.30 Merlet – šerm

13.10 Slavnostní průvod krále s jeho dvorem na kolbiště.
(z Vlašského dvora do hl. progr. prostoru v parku)
13.15 Turnaji královských rytířů král s celým dvorem i obcí hornickou přihlíží.

vedlejší program:
tržiště před letní scénou 14.30 společné hudební vystoupení skupin Krless a Braagas

15.00 Před královský soud už lapky a mordýře královský rychtář vede.
(průvod od Vlašského dvora do hlavního progr. prostoru)
Spravedlivě teď král Václav posoudí, kdo bez viny je a kdo propadne katu.
(hl. programový prostor)

vedlejší program:
tržiště před letní scénou 16.00 Krless – hudba

16.30 Královna se baví (hl. programový prostor)
cca 17.15 V kruhu svých oblíbenců, rytířů i muzikantů ovíněný král mezi dámy
v bujaré náladě přichází „Ten, kdo vínem příliš žízeň hasí,
meč svůj často bez rozmyslu tasí“
(hl. programový prostor)
cca 18.00 Rozloučení krále s městem stříbra (hlavní programový prostor)

KONEC

Královský rychtář, který právo městské zastupuje, nabádá vážené příchozí, nechť nectné žebráky a kapsáře od těla si drží a grošíky v měšcích sobě, co oko v hlavě, střeží!

V průběhu obou dnů probíhají další doprovodné programy a atrakce:
ukázky a výklad o sokolnictví 10.00-18.00 na terasách
lazebna – masáže a koupele pro širokou veřejnost u letní scény
čajovna – posezení ve stínu, široký výber čajů z dalekých koutů světa, soutěže pro děti a dospělé, heraldická dílna a výstavka zbraní ve vojenském ležení za hl. pódiem

www.stribreni.cz

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama