Vzkříšené památky Znojemska

Znojemsko, kraj zasvěcený slunci a vínu, se může pochlubit nejen ideálními podmínkami pro letní dovolenou u vody a jediným národním parkem na Moravě, ale také celou řadou historických památek. A právě letos zde ožívá hned několik památkových skvostů, které doslova jako bájní fénixové povstávají z popela. Jejich proměna bere dech a jistě patří k TOP novinkám roku 2022. Všechny najdete v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, jen pár kilometrů od sebe.

Reklama

Zmrtvýchvstání zámku UHERČICE


Největší a nejvíce viditelnou proměnou prošel půvabný zámek v Uherčicích asi 40 km západně od Znojma. Jde o jeden z největších zámeckých komplexů na Moravě označovaný za „učebnici slohů“. Reprezentativní renesanční sídlo vzniklo přestavbou z původní gotické tvrze a bývalo oblíbenou zastávkou šlechty na cestě z Prahy do Vídně. Po 2. světové válce bylo posledním majitelům zkonfiskováno a přešlo do vlastnictví státu. Kdysi honosná šlechtická rezidence se od 50. let 20. století přičiněním Čs. státních statků, tábora nucených prací a útvaru pohraniční stráže bohužel změnila k nepoznání: zřícená věž podmáčená kravskou kejdou, propadlé stropy, rozkradený mobiliář, nádherné sochy rozstřílené jako cvičné terče pohraničníků… Totální devastace dospěla tak daleko, že se roku 1985 dokonce uvažovalo o demolici zámku. Jen zázrakem a obětavostí památkářů přežil a od roku 1996 byl částečně zpřístupněn veřejnosti za stále probíhajících záchranných prací. Díky jejich značné rozsáhlosti a špatnému stavu objektu však opravy postupovaly jen velmi pomalu…

Až v roce 2019 se podařilo Národnímu památkovému ústavu, do jehož správy dnes státní zámek patří, získat z evropských fondů dotaci na projekt „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“ a areálu začaly lepší časy. Skvělá práce restaurátorů a neskutečně náročný projekt za 130 milionů korun v rekordně krátké době 2 let vdechl uherčickému zámku nový život. A i přesto, že ještě zdaleka není zrekonstruován celý, nabídne už letos v dubnu jedinečný pohled např. na nádherný Banketní sál připravený pro pořádání kulturních akcí, opravená hraběcí apartmá a salónky severního křídla zámku, salla terrenu s vyhlídkou, nebo na spravené arkádové chodby a nádvoří, schodiště či konírny.

A dočkala se také původní kašna v růžové zahradě nebo torzo romantické rozhledny z roku 1802 v přilehlém anglickém parku. Tato 10 m vysoká umělá hradní zřícenina je dokonce nejstarší kamennou rozhlednou na Moravě a druhou nejstarší v republice.

Více informací na: www.zamek-uhercice.cz

Renesanční klenot MORAVSKÉHO KRUMLOVA


Další rekonstrukce historické památky se v posledních 3 letech odehrává v Moravském Krumlově. Zdejší renesanční zámek zdobí cenné arkády na nádvořích, dokonce ve třech patrech nad sebou, a unikátem je také arkádové koňské schodiště. Zámek vznikl přestavbou původního středověkého hradu vybudovaného v nejužším místě meandru řeky Rokytné a jeho nejvýznamnějšími šlechtickými majiteli byli po tři staletí Liechtensteinové. Roku 1945 byl znárodněn a když v květnu postupující

Rudá armáda rozbombardovala téměř 3/4 města, byly sem nouzově umístěny úřady a byty. Užívala jej pak i čs. armáda, výrobní podnik, byl zde také železniční internát, učebny a učňovské dílny. Tento stav historické hodnotě zámku příliš neprospíval. Po sametové revoluci se navíc ocitl v soukromých rukou a stal se nešťastnou obětí majetkových spekulací, až jej roku 2016 v dražbě odkoupilo město Moravský Krumlov. Postupně se zahájily restaurátorské práce v interiérech a kdysi honosné sály, z jejichž výzdoby se bohužel nedochovalo téměř nic, dnes opět slouží kulturním a výstavním účelům.

Zámek je neodmyslitelně spojen s osudem slavného malířského díla – Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Zásluhou občanů Moravského Krumlova bylo už v 50. letech 20. století na zdejší zámek převezeno všech 20 monumentálních pláten. Z veřejné sbírky krumlovských obyvatel a finančního příspěvku města Prahy pak byly postupně restaurovány a od 60. let na zámku vystaveny veřejnosti. Na podzim roku 2011 však nechala Galerie hl. m. Prahy plátna odvézt do Prahy a město Moravský Krumlov i celý region tak přišlo o svůj nejvýznamnější turistický magnet. Po 10 letech se ale podařilo vyjednat návrat věhlasného díla zpět do už moderně zrekonstruovaných sálů moravskokrumlovského zámku a od srpna 2021 je zde Slovanská epopej opět k vidění v plné kráse.

Rekonstrukce se nyní dočkalo i celé jižní zámecké křídlo s dominantní věží, která by měla být zpřístupněna letos v létě jako vyhlídková. Renesanční zámek pak bude hostit i zcela nové turistické informační centrum s moderním návštěvnickým zázemím a zajímavostmi, které byly objeveny při rekonstrukci zámku. Návštěva slavného malířského díla Alfonse Muchy tak bude obohacena o nové turistické zážitky a v budoucnu ji doplní i další umělecké výstavy, např. z cenných sbírek moderního umění Jana a Medy Mládkových. Zámek v Moravském Krumlově se po několika hořkých desetiletích stal příjemným a důstojným místem jak pro umělecké výstavy uvnitř objektu, tak pro akce a festivaly nejrůznějších žánrů na prostorném nádvoří či v přilehlém anglickém parku, kde dnes najdete i jedno z nejhezčích disc-golfových hřišť v České republice.

Více informací na: www.mkrumlov.cz a www.mucha-epopej.cz

Nová Stará škola ve ZNOJMĚ


Další historickou památku, která se od letošního jara znovu nadechuje a otevírá veřejnosti, najdete na jižním předměstí Znojma, v areálu Louckého kláštera. Tzv. Stará škola je součástí monumentálního barokního komplexu bývalého premonstrátského kláštera a těsně sousedí s kostelem sv. Václava. Kompletní rekonstrukce budovy se základy až z 12. století zde odhalila řadu pozoruhodných architekto-nických i archeologických nálezů, z nichž některé zůstávají očím návštěvníků viditelné a působivě obohacují interiér.

Kdysi zchátralá a od 90. let nevyužívaná Stará škola se díky česko-rakouskému projektu „COL – Centrum obnovy společného kulturního dědictví“ za dva a půl roku proměnila v nové turistické, kulturní a vzdělávací Centrum Louka.

V suterénu se zabydlela expozice a lapidárium o stavebním vývoji Louckého kláštera, v přízemí pak pracovní dílny pro školení či kurzy starých řemesel a restaurátorských technik. V prvním patře vzniklo nové turistické infocentrum nabízející také komentované prohlídky s průvodcem, a hlavně velký víceúčelový sál až pro 200 osob. Sloužit má pro výstavy, konference a další kulturní či společenské akce. To vše je vybaveno moderními technologiemi a přizpůsobeno pro bezbariérový provoz. Upraven byl také prostor před budovou, kde byla obnovena původní dlažba z přírodních kamenů.

Jde přitom o další rekonstruovanou a zároveň nejstarší část Louckého kláštera. Město Znojmo postupně investuje do opravy tohoto obrovského barokního areálu, který velmi utrpěl předchozím působením armády. Už od zrušení kláštera za Josefínských reforem v 18. století sloužil jako kasárna a jednu dobu dokonce i jako sklad tabáku. Vojáci jej pak využívali až do 90. let 20. století, což zanechalo na celém objektu nesmazatelné stopy. Dnes je klášterní konvent v užívání známé vinařské společnosti Znovín Znojmo, která zde vytvořila reprezentativní návštěvnické centrum, nevšední uměleckou galerii přezdívanou „Znojemský Louvre“, bednářské a vinařské muzeum nebo prodejnu vín. Nově zde bude od letošního dubna k vidění i expozice věnovaná „železné oponě“, sbírka historických kolkovaných cihel anebo originální velkoformátové puzzle zpodobňující Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Jde přitom o raritu zapsanou do české Knihy rekordů – obrazy jsou sestavené z více než 163.000 dílků puzzle a skládalo je celkem 266 dobrovolníků přibližně 4 měsíce.

Více informací na: www.znojemskabeseda.cz a www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme

Autor článku: ZnojmoRegion, z.s.
Foto: ©Zámek Uherčice – Archiv NPÚ, ©Moravský Krumlov – Archiv MěKS Moravský Krumlov, ©Stará škola – Archiv Znojemská Beseda

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama