Vltavské přehrady

Vltavské přehrady ovlivnily krajinu kolem
řeky a pozměnily obyvatelům ráz života. Jsou
také zajímavým technickým dílem, které slouží
především výrobě elektrické energie.
[/]

Vranská přehrada

Reklama

Uvedena do provozu 19. 3. 1936. Výška vzdutí
vody 10 m, délka přehradního jezera 12 km na
Vltavě, 3 km na Sázavě. Zadržuje 11,1 milionu m3
vody. Dvě plavební komory (délka první komory
134 m, druhé 85 m, šíře obou po 12 m, vhodné
pro výtlak lodí do 1000 tun). Elektrárna zabudovaná
do hráze má dvě Kaplanovy turbíny s celkovým
výkonem 13,88 MW. Na každou turbínu
proudí až 90 m3 vody za vteřinu.[/]

Štěchovická přehrada

Uvedena do provozu po technologické
stránce 23. června 1944. Hráz je dlouhá 124 m
a vysoká 22,5 m. Výška vzdutí 20 m. Vytvořila
jezero dlouhé 9,4 km s obsahem 11,2 milionu
m3 vody. Plavební komora o délce 118 m a šířce
12 m je rozdělena na dvě části. Umožňuje proplutí
lodí do výtlaku 1000 t. Lodě tu překonávají
výškový rozdíl 20 m. Tím se tato plavební
komora stala nejvyšší u nás a patří k nejvyšším
tohoto druhu v Evropě. Elektrárna je přistavěna
k přehradě na levém břehu. Tvoří ji dvě středotlaké
Kaplanovy turbíny, každá o výkonu 11,25
MW s hltností 75 m3 vody za vteřinu z přehradního
jezera. Pod nádvořím elektrárny je zabudovaná
vysokotlaká turbína s výkonem 45 MW na
kterou dopadá voda z jezera na vrcholu kopce
Homole z výšky 219,5 m. Jezero o rozloze 5 hektarů
se plní mohutným potrubím vodou z Vltavy
v době, kdy je dostatek elektřiny. V okamžiku
zvýšené spotřeby elektřiny se spouští vysokotlaká
turbína na kterou dopadá 21 m3 vody za
vteřinu. Rozběh této turbíny na plný výkon trvá
100 vteřin.[/]
Ze Štěchovické elektrárny se řídí veškerý
provoz vltavských elektráren. Zařízení Štěchovické
vodní elektrárny je možné si prohlédnout.
Na objednání je zájemcům k dispozici
návštěva informačního centra a vlastních výrobních
prostor středotlaké i vysokotlaké elektrárny.
Odborný výklad poskytují průvodci, objednávky
a informace na tel.: 602 107 453, 603 769 197,
608 308 759.[/]

Slapská přehrada

Uvedena do provozu napouštěním v dubnu
1954. Vytvořila jezero dlouhé 44 km s plochou
1392 hektarů, které zadržuje 270 milionů m3
vody. Koruna přehradní hráze je vysoká 65 m,
dlouhá 260 m. Po hrázi prochází silnice o šířce
9 m. Elektrárna je vybudována přímo ve hrázi. Je
vybavena třemi Kaplanovými turbínami, každá
o hltnosti 100 m3 vody za vteřinu. Výkon elektrárny
činí 144 MW. Elektrárna dosáhne plného
výkonu během 136 vteřin. Také její provoz je
plně automatizován. Na přehradním jezeře
vzniklo významné rekreační středisko.[/]
Zajímavá je plavba parníkem po Vltavě
z Prahy na Slapy. Nejpůvabnější je úsek Štěchovice“
Slapská přehrada, kde se proplouvá
plavební komorou a bývalými Svatojánskými
proudy. Po levém břehu je možné projít od Slapské
přehrady do Štěchovic po stezce pro pěší,
kde jsou místy vytesány ve skalách krátké tunely.
Na kole se zde jízda nedoporučuje.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama