Ústecko – Horopis

Na území Ústecka se vyskytují
čtyři orografické celky a to:
České středohoří, Krušné
hory, Labské pískovce
a Podkrušnohorská kotlina.
[/]České středohoří se většinou ještě dále dělí na
více částí a na Ústecku je to Litoměřické středohoří
(celá pravá strana Labe a levá strana Labe až
po Ústí n.L a po tok Bíliny), Teplické středohoří
(zde jsou jen tři vrchy: Hradiště u Habří “ 314 m,
Jedovina “ 339 m a Rovný “ 377 m, při levém
břehu Bíliny) a nakonec zbývá Ústecké středohoří
(levý břeh Labe od Ústí n.L až po Podmokly). Jednotlivé
části mají následující význačné vrchy:[/]
Ústecké středohoří “ nejvyšší převýšení
na Ústecku je nedaleko silnice Slavošov“Javory
(cca 560 m) pod Javorským vrchem (617 m a nachází
se již na Děčínsku). Z vystouplých vrchů je na Ústecku nejvyšší Radešín (550 m) a nejméně
pětisetmetrovou výšku mají i následující vrchy:
Blansko, Farský vrch, Chvojenec, Liščí kopec,
Pastvina, Strážiště, Vysoký Háj, Zámecký vrch “
všechny vrchy mají pozvolné svahy na rozdíl od
většiny vrchů Litoměřického pohoří. Při pohledu
od Labe jsou zde ale velmi nápadné tyto vrchy:
Mariánská skála (265 m “ v Ústí n. L.), Kozí vrch
(380 m “ u Mojžíře) a vrch Pradel Berg (cca 400 m
“ u Povrlů).[/]
Litoměřické středohoří “ při levém břehu
Labe je nejvyšší převýšení nad 500 m u vrchů
Hlava a Vaňovský vrch. Při pravém břehu Labe
je dominantní vrch Kukla (674 m), když vrchol
Bukové (683 m) se nachází na okrese Děčín.
Přes 600 metrovou výšku mají např. také vrchy
Modřín a Trpasličí kameny. Jedná se o turisticky
velmi atraktivní oblast s mnoha terénními hlubokými
zářezy vypreparovanými zdejšími, v současnosti
již jen drobnými, ale i občasnými toky
“ např. údolí podél Tlučeňského potoka, údolí
Rytiny, Průčelské údolí, údolí podél Kojetického
potoka, údolí podél Olešnického potoka, údolí
podél Homolského potoka, údolí podél Lučního
potoka.[/]
V Českém středohoří s nachází celá řada
výhledových bodů, ale vybudovaná rozhledna
je pouze na Erbenově vyhlídce a nově zrekonstruovaná
rozhledna na Varhošti
(639 m) se nachází již na území
okresu Litoměřice. Zajímavé
pohledy do Podkrušnohorské
kotliny nám nabízí plošina
nad lomem v Trmicích,
hezké pohledy jsou
i z vrchu Jedovina
nebo vrchu Hradiště
u Habří odkud
můžeme pozorovat
i Litoměřické středohoří
a dále se
nám objevují i typické
homole Milešovky
a doprovodných
kopců. Vrch
Rovný nám umožní
pohledy na údolí
Bíliny a na protilehlé
Litoměřické středohoří se sérií kamenných sutí nad Novými
Stadicemi. Další série vyhlídkových bodů je nad
levým břehem Labe odkud jsou pohledy na Labské
údolí a na pravostranou část Litoměčického
středohoří (např. Větruše, Vrkoč, Chvalov,
Dubice, Dubický kostelík). Také na pravé straně
je řada zajímavých stanovišť a záleží na jednotlivých
návštěvnících, zda chtějí spatřit labské
údolí nad Střekovskou zdrží, nebo údolí směrem
k Děčínu nebo chce vidět Ústecké středohoří
a v pozadí buď Krušné hory nebo známou
stolovou horu Děčínský Sněžník v Labských pískovcích.
Často se jedná o jediný (a často jedinečný)
výhled z cesty (např. v okolí Vitína) atd.
Jako tip se nabízejí např. následující vrchy: Deblík,
Krkavčí skála, Malý Ostrý, Vysoký Ostrý,
hrad Střekov, vrch Hradiště u Svádova, Kozí vrch
apod. Na vnitřním seskupení Českého středohoří
můžeme vyhledat vyhlídky z Bukové (prostor
Velký Stínek, Staré Homole), řada vyhlídkových
bodů je na Sokolím hřebenu, na Kočičí hlavě, na
Kamenném vrchu u Rýdeče, ale nabízí se i Kukla,
Modřín apod. V Českém středohoří se můžeme
vydat i po stopách starých hradů (např. Střekov,
Varta, Blansko, Leština, Veselstein), zámků
(např. Svádov, Trmice, Velké Březno) nebo pro
zájemce detektivek lze jít i po stopách starých
mlýnů vyhledáváním starých náhonů a náhonových
rybníků. Nejvíce je jich ještě zřetelných
v údolí Lučního potoka, dříve zvaného také Goldbach,
Zlatý potok apod., kde nalezneme i zbytky
starých mlýnů z nichž jeden je zrekonstruován
v Zubrnickém skanzenu lidové architektury.[/]
Krušné hory mají na Ústecku nejvyšší vrch
Špičák (725 m), ale výše je planina u Nakléřova
(nad Stříbrným rybníkem (cca 729 m) a planina
u Adolfova (750 m).[/]Labské pískovce na Ústecku nepřesahují
výšku cca 625 m a nemají na Ústecku žádný
význačný vrchol.[/]
V Podkrušnohorské kotlině je pouze několik
nápadných vrchů a to protáhlý Střížovický
vrch (357 m), Jedlová hora (382 m) a vrch Horka
(s kaplí na vrcholu) v Chlumci.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama