Svatá Hora

Dnešní nejznámnější poutní místo Čech stojí na místě malé kaple. K jejímu založení se váže pověst o zázračné záchraně rytíře Malovce, poprvé se však kaple zmiňuje v listině z roku 1406. Pověstí je opředen také původ gotické milostné sošky p. Marie, podle níž ji dal vyřezat arcibiskup Arnošt z Pardubic. Za husitských válek byla soška ukryta v dolech, pak byla ve špitálním kostele sv. Jana Evangelisty a po jeho požáru v roce 1611 byla definitivně přenesena na Svatou Horu. O kapli na Svaté Hoře pečovali poustevníci schvalovaní příbramskou obcí. Po bitvě na Bílé Hoře se zdevastovaná kaple po zázračném uzdravení slepce Jana Procházky stala místem častých poutí. Jan Procházka se o ni začal starat, roku 1633 vykopal poblíž studánku s léčivou vodou. Na žádost Přibíka Jeníška z Újezda sem byli roku 1647 povoláni jezuité z Březnice. Roku 1659 bylo rozhodnuto, aby byla kaple obestavěna dvanácti jinými kaplemi. Carlo Lurago, který už navrhl pro jezuity kostely v Březnici, vypracoval společně s P. Benjaminem Schlayerem plány a díky darům od všech skupin obyvatelstva byly roku 1661 položeny základy přístavby kaple. Hned na začátku byl na vrcholu – na dnešním svatohorském náměstí – postaven sloup s mariánskou sochou. Roku 1663 byla pro jezuity postavena první, dřevěná rezidence. Celý nový areál byl vysvěcen roku 1673. I během následujících let však pokračovaly další úpravy. Soška Panny Marie byla poprvé korunována roku 1732 a tato tradice červnových slavností trvá dodnes. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 jezuité odešli i ze Svaté Hory a svatyni pak spravoval Jáchym hrabě Čejka z Olbramovic, který se stal svatohorským proboštem. Skutečným proboštstvím se Svatá Hora stala roku 1796. V roce 1861 byla Svatá Hora předána do správy kněžím Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů, kteří začali s obnovou a zvelebováním celého areálu. V roce 1950 byli odtud vyhnáni. V roce 1976 postihl část objektu požár, jehož následky se kupodivu podařilo napravit ještě před rokem 1989 a to díky aktivitě tehdejší duchovní správy. Nová etapa v životě naší národní svatyně začala v roce 1990, kdy se redemptoristé vrátili.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama