Střed oblasti – Šance a Morávka

Přehradní nádrž Šance

Byla vybudována v letech 1964-1969 na jižním okraji obce Ostravice, v místě zvaném Šance. Neboť slouží jako zdroj pitné vody pro město Frýdek “ Místek je zde zakázáno koupání a i jakékoliv jiné sportovní či rekreační činnosti. Přesto však toto místo stojí za cíl našeho výletu, neboť z hráze je pěkný výhled do krajiny a i na velkou část vodního díla. Přilehlé vesničky zas nedají zapomenout, že tento kraj byl před zřízením obou přehrad úplně jiný, neobydlený a chudý, ale s množstvím dnes již nespatřitelných krás.[/]
Na hráz přehrady Šance se dostaneme pouze pěšky nebo na kole. Autem pojedeme po silnici z Ostravice na Bílou, zaparkovat můžeme u levé strany silnice na parkovišti a odtud asi 100 m po odbočce směrem k jihovýchodu pěšky na hráz. Vede sem i žlutě značená turistická cesta z Lysé hory a Smrku.
Na hráz vede i druhá cesta, po druhém břehu Ostravice, využívaná hlavně cyklisty a pěšími. Přehrada se dá celá objet na kolech z hráze do Masarykova údolí, dál do Starých Hamer, k pomníku Maryčky Magdonové a pak po silníci dolů do Ostravice, asi 30 km celou dobu po zpevněné cestě.
Nádrž byla dokončena roku 1970 a její sypaná kamenná hráz je 65m vysoká a 342m dlouhá. Přehradní jezero má rozlohu 333,5 ha a dosahuje hloubky až 62,5m. Sypaná kamenitá hráz (ve své době nejvyšší v republice) se šikmým těsnicím jílovým jádrem má celkový objem 1 340 000 m3. Pod vodou přehradní nádrže zmizela část obce Staré Hamry a železniční trať z Ostravice. Název přehrada získala podle zbytků opevnění na vrchu jižně od přehradní zdi.
Jednou ročně je pořádán den otevřených dveří, kdy je umožněno široké veřejnosti, zdarma, nahlédnout i do vnitřních prostor hrází. Během roku jsou exkurze pořádány jen ojediněle, na základě domluvy. Během exkurze si prohlédneme korunu hráze, odběrnou věž, injekční štolu, odvodňovací štolu podhrází, strojovnu v podhrází včetně MVE.[/]
V jižním cípu přehrady leží rozsáhlá horská obec Staré Hamry. Na jedné straně začíná území obce na vrcholu Lysé hory, na druhé straně končí na Bílém kříži hranicí se Slovenskou republikou. Vznikem přehradní nádrže na pitnou vodu Šance, došlo k zatopení údolí – původního centra obce a rozdělení obce na dvě části. Centrum Starých Hamer bylo nově vybudováno na Samčance.[/]
K nejnavštěvovanějším částem obce patří Samčanka, Gruň, Bílý kříž a areál Maryčky Magdonové. Z původní architektury se dochoval kostel sv. Jindřicha se hřbitovem, farou a pomníkem Maryčky Magdonové a dřevěný kostelík sv. Panny Marie Pomocné na Gruni.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama