Sedmihoří

Na výlet do Sedmihoří pozveme milovníky nevšední přírody a pěší turistiky. Sedmihoří je nevelká, geologicky a geomorfologicky výrazná a zajímavá přírodní jednotka, součást Stříbrské vrchoviny. Do půlkruhu situovaný věnec kopců s nejvyšším Racovským vrchem (619 m) je otevřený do krajiny na severovýchod. Okolní krajina je rovinatá, jen mírně zvlněná, proto tento krajinný útvar nápadně vystupuje v terénu. V roce 1994 tu byl vyhlášen přírodní park, zaujímající plochu 28 km2. [/]
Jihozápadní částí Sedmihoří prochází naučná stezka a ta bude cílem našeho výletu. Autem pojedeme z Horšovského Týna přes Horšov, mineme Horní Metelsko a dostaneme se do Miřkova, odkud po 2 km jízdy přijedeme k Miřkovským rybníkům. Auto necháme na parkovišti a vydáme se po značené naučné stezce. O vzniku tohoto krajinného útvaru, geologii, geomorfologii, historii, přírodních a klimatických podmínkách, rostlinstvu a živočišstvu nás poučí 12 informačních tabulí. Třetí tabule na místě zvaném „U ručiček“ nás mj. přesvědčí i o tom, že problém mezilidských vztahů se řešil i v minulosti. Na žulovém valounu je vytesán symbol spojených rukou, údajně v kameni zaznamenaný smír dvou na sebe nevraživých sedláků, kteří se tu na úzké lesní cestě potkali se svými povozy a nutnost vyřešit pokračování v cestě je přiměla přehodnotit své vztahy. Další vytesané nápisy v kameni dosvědčují, že to nebyl jediný smír uzavřený na tomto místě. Na úbočích kopců můžeme pozorovat rozmanité skalní útvary, balvany a kamennou suť, to jak různě odolné žuly zvětrávaly a rozpadávaly se. Pohodlnou chůzí zvládneme okruh naučné stezky asi za 4 hodiny. Celým Sedmihořím prochází i značené turistické cesty. V okolí rozcestí turistických cest pod Chlumem se vyskytují tzv. kamenné mísy, spojované s rituálními obřady předchozích generací. [/]
Procházka Sedmihořím je příjemná v každém ročním období, zejména na podzim je ozvláštněna širokou škálou barev listnatých stromů, svůj půvab má i v zimě, kdy stromy i žulové balvany zapadá sníh.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama