Radnicko

V Radnicích, kde končí lokální železnice z Chrástu (stanice na železniční trati Plzeň–Praha) je k vidění mnoho. Zajímavá je i jejich historie. Již v první písemné zmínce z roku 1336 jsou Radnice vzpomínány již jako městečko a prodány spolu se Zbirohem králem Janem Lucemburským rodu Rožmberků. V té době nastal jejich značný rozkvět, který vyvrcholil povýšením na městečko v roce 1418. Po třicetileté válce patřily zdecimované Radnice rodu Malovců z Chýnova, za nichž se staly sídlem radnického panství. Po roce 1758 patřilo město Šternberkům, kteří zde část svého majetku drželi až do roku 1945. V roce 1818 zde byla založena první úředně povolená čtenářská společnost, a to díky aktivitě buditele Antonína Jaroslava Puchmajera. Na sklonku 19. století prožívá město svůj největší rozvoj a stává se přirozeným centrem svého okolí. Pomohla tomu poloha města při kamenouhelné pánvi, kde se dobývalo uhlí již v 17. stol. Město samo se ale proslavilo v minulosti spíše sklářstvím. Náměstí dominuje barokní kostel sv. Václava z roku 1720. Byl postaven podle plánů stavitele Jakuba Augustona. Na náměstí zdobeném kašnou se nachází zámecká budova z 1. poloviny 18. století, jejíž původní ráz byl setřen přestavbou po požáru v roce 1849. Barokní dům čp. 2 při zámku dnes hostí muzeum. Pod náměstím se v bývalém židovském ghettu nachází pěkně opravená synagoga, která občas slouží k výstavním účelům. Hřbitovní kaple sv. Rozálie vznikla v barokním slohu v první polovině 18. stol. Rozhodně se vydejme i na nedaleké návrší Kalvárie s cennou kaplí Navštívení Panny Marie z roku 1735, která byla postavena snad podle plánů stavitele K. I. Dienzenhofera. V jejím sousedství se nachází objekt bývalé poustevny.[/]

Kolem Radnic

Reklama

Město Radnice je ideálním východiskem do svého okolí všemi směry nebo lze okolo něj absolvovat okružní trasu. A tou se teď vydáme nejdříve severním směrem z města ven. První krátkou zastávkou bude až Liblín nad řekou Berounkou. Liblín není jen vyhlášeným kempem pro vodáky ale i místem s několika zajímavostmi. Rozsáhlý zámecký areál na okraji vsi tvoří trojkřídlá dvoupatrová zámecká budova, spojená lávkou s barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého na náměstíčku. Dnes je v zámku umístěn ústav sociální péče. Po stejně silnici odkud jsme přijeli se vracíme na jih. [/]
Musíme dávat pozor abychom neminuli turistickou odbočku doprava před dvorem Obora. Po ní sestoupáme až ke zříceninám významného hradu Libštejn. Hrad byl založen Oldřichem Tistou z Hedčan před rokem 1361. Koncem 14. století se po hradu píše významná větev rodu pánů z Kolovrat. Roku 1430 byl obléhán husity, poté byl rozdělen mezi dva majitele, a proto doplněn o nový palác. Roku 1590 uváděn jako pustý. Hrad patří k vrcholům šlechtické hradní architektury doby Karla IV. V nižším sedle bylo umístěno předhradí s dochovanými základy objektů a hradby s věžemi. Výše stojí dvoudílné jádro, jihozápadní vstupní část má do hradby, zpevněné baštami, vložen pozdně gotický palác. Opevnění doplňovaly dvě předsunuté bašty na sousedních vrcholech, které se pokusíme najít (viz stať Předsunutá opevnění hradu Libštejna v Exkursech). [/]
Vrátíme se zpět na silnici a dojedeme na jih až do Břas. V jejich okolí lze postupně navštívit mnoho zajímavostí. Na západ od nich navštívíme především přírodní památku Bašta. Jedná se o pěkně zachovaný výchoz černého uhlí bývalého povrchového dolu Kliment. Přírodní památka vyhlášená roku 1972 je upravena a doplněna informační tabulí. Od Bašty se můžeme okolo další přírodní památky Kateřina (zachovalá těžební stěna bývalého povrchového kamenouhelného dolu. 20 metrů vysoká impozantní stěna s odkryvem dobře zachovaných arkózových slepenců a arkóz) a zámečku Kříše vydat do Vranovic a odtud po silnici pod Darovou. Proč? Třeba jen proto abychom si mohli vychutnat jízdu na pravém přívozu, či se dobře najíst obdivovat zvířata v centru zdejší agroturistiky. [/]
Stejnou cestou se vrátíme okolo Bašty až do Stupna. Vsi vévodí novorománský kostel sv. Vavřince z let 1880–1890 s vysokou věží. Jihozápadně od něj se v areálu hřbitova nachází cenná empírová pohřební kaple s podzemní hrobkou rodu Šternberků, viditelná od jejich zámku v Březině. Velmi významnou osobností Stupna je Raymond Albert Kroc – syn českých emigrantů ze Stupna, který byl zakladatelem firmy Mc Donalds. Ze Stupna se vydáme okolo prvoligového stadionu zdejšího družstva národní házené do Břas. Pokračujeme přes Bezděkov až do Březiny. [/]
Hned na jejich okraji nás přivítá zdejší park s cennými chráněnými stromy a zámkem. Zaparkujeme a vstoupíme do něj. Spatříme zámek jehož stavebníkem byl Jáchym ze Šternberka a jeho bratr Kašpar, který zdědil radnické panství roku 1808 a na zámku se věnoval přírodním vědám. Utvořil zde významné přírodovědné sbírky, které věnoval Národnímu muzeu. Vydáme se parkem na jih a před námi se již tyčí zřícenina zdejšího hradu. Založil jej zřejmě Jindřich z Elsterberka, poprvé zde připomínaný roku 1389. V 17. století hrad definitivně zpustl. Po roce 1810 byly zříceniny Šternberky upraveny na zahradní altán, nedávno opravený. Zříceniny hradu na skále nad koupalištěm tvoří především věžový palác s oblými nárožími, do kterého je vestavěn novogotický altán, a ve skále vytesaný příkop. [/]
Po cestě jsme minuli rozcestí od kterého se vydáme po turistické značce na lehčí výšlap vzhůru na vrch Hradiště (618 m). Na jeho vrcholku nás upoutají nepřehlédnutelné mohutné valy pozdně halštatského a raně středověkého hradiště. Na okraji jeho areálu se nachází i upravená vyhlídková plošina s částečným výhledem do kraje. Posléze se vrátíme k zámku a pokračujeme dále. Přes Bezděkov pokračujeme do Radnic. Po cestě míjíme zleva kostel sv. Martina na okraji Přívětic, ale hlavně dnes světoznámou lokalitu Ovčín a lom zatopený vodou. Zdejší nejvzácnější paleobotanický nález (část stromovité plavuně) je možné si prohlédnout při vstupu do budovy Západočeského muzea v Plzni.[/]
Radnice máme pod námi, ale mi pokračujeme na křižovatce doprava přes Skomelno (ve středu vsi pod silnicí pozůstatek středověkého tvrziště) na lesní křižovatku, kde odbočíme na sever do Vejvanova. Nad jeho místní částí Pajzov se nachází na jednom z vrcholků zalesněného hřebene pozůstatky nikdy nedostavěného hradu Babská Skála. Vznik hradu snad souvisel s aktivitami Rožmberků na Strašicku a měl sloužit k ochraně zdejší těžby železné rudy ve 14. století. Z hradní skály je nádherný výhled na celé pásmo pohoří Radče. Vejvanov je malebná vesnická památková zóna od roku 1995 a chrání soubor lidových roubených usedlostí a chalup brdského typu z poloviny 19. století (např. čp. 18, 15, 14, 11, 35, 43).[/]
Z Vejvanova si můžeme udělat malou zajížďku na západ ke gotickému kostelíku sv. Markéty v Chomlích (po cestě za Vejvanovem vzápětí mineme památník důlního neštěstí v roce 1937) nebo rovnou pokračovat přes Hlohovice, kterým dominuje barokní kostel Nejsvětější Trojice se zvonicí s bránou až do Svinné. Již dálky uvidíme mohutný rozpadající se zámek z konce 18. století v areálu velkého dvora. Zajímavější je však postupně opravovaná středověká tvrz ve vsi pod ním. Zastihnete–li zde majitele, rád vám tvrz ukáže. Naše cesta vede dále přes Kamenec, známý svými okolními spilitovými stráněmi pro které se mu říká „česká Albánie“, zpět do Radnic.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama