Prokopským údolím-Zlíchov a Hlubočepy

První den se věnujeme místům, kam kdysi staří Pražané mířili jako na výletní místo prvořadého významu. Prokopské údolí je součástí přírodní rezervace Český kras a je stále hodně atraktivní. Krasové jevy jsou zde velmi zřetelné: strmé vápencové skály, menší jeskyně a dutiny i typická flóra a fauna. Na strmém vápencovém hřbetě nad tramvajovou zastávkou stojí kostelík sv. Filipa a Jakuba, postavený pravděpodobně ve 13. století, prý na místě starého pohanského pohřebiště. Dnešní podoba kostelíka pochází z barokní přestavby z roku 1713. Ve výtopně Zlíchov v blízkosti je dílna na opravu parních lokomotiv se sbírkou dieselových a parních lokomotiv pro průmyslové železnice. Občas se tu odehrávají jízdy pro celé rodiny, které ocení hlavně děti. Ulicí Na Zlíchově dojdeme do ulice Pod Žvahovem, odkud je znamenitý pohled do vltavského údolí. Vpravo se nad železniční tratí tyčí strmý vrchol Děvína, hory opředené pověstí o Dívčí válce. Skutečně zde stával hrádek, pustý již počátkem 16. století, neboť sloužil jako terč pro ostřelování nového děla. Poslední zbytky hradu si obyvatelé rozebrali na stavební materiál. Dojdeme do centra Hlubočep, osady připomínané v roce 1222. Má atraktivní polohu v údolí Dalejského potoka a na okolních stráních, mívala četné vinice a chmelnice.
V Hlubočepské ulici stojí klasicistní Raudnitzův dům a tzv. Hans-Falkový dvůr, klasicistický zámeček roku 1669 přestavěný jezuity ze starší tvrze a upravený v prvé polovině 19. století. Původně ho postavili jako barokní. Hlavní obytná budova má nádvorní pavlače a zasklené arkády, v interiéru se zachoval prostor původní domácí kaple ze 17. století. Nápadná je taky bývalá sýpka s věžičkou a cibulovou bání. Zajímavá je taky Slovanka, areál se dvěma budovami a parkem s terasami a schodišti, hlavní obytná budova má barokní původ. Jednopatrová budova Patricie měla novorenesační fasádu, pod terasou je klasicizující fontána. Ulicí dojdeme ke kamennému viaduktu železniční trati, za kterým odbočíme vpravo přes můstek Dalejského potoka a pak vlevo do ulice K Dalejím, kde se budeme držet modré turistické značky. Dojdeme k Hlubčepskému jezírku, které vzniklo roku 1905 po odstřelu skály. Hloubka romantické nádrže dosahuje deseti metrů. Navštívíme osadu Daleje, která bývalá proslulá svou Prokopskou jeskyní, sluj byla dlouhá 120 metrů a podle legendy v ní přebýval poustevník sv. Prokop. Překládal zde bibli a zažehnával ďábly, kteří jej rušili. V letech 1711-12 byl na stráni nad jeskyní postaven kostelík a vedle zřízena poustevna pro řád ivanitů. Až do zkázy zničené lomovou těžbou v roce 1882 zde fungovalo oblíbené poutní místo, rarita pražského okolí ukazovaná i vzácným návštěvám. Kostelík sv. Prokopa zbořili v 50. letech 20. století. Cesta se po chvíli zatáčí vpravo do stráně s vyhlídkou na Dalejský háj. Jde o jeden z mála listnatých hájů ( 28 ha ) na území hlavního města. Existuje nepřetržitě od středověku na svazích nad pravým břehem Dalejského potoka. Zastoupeny zde jsou hlavně habrové, bikové a šípákové doubravy a lipová javořina. V lese se ukrývá hájovna z 18. století. Všimneme si otvorů Klukovických jeskyní, osídlených již pravěkým člověkem. Též se jmenují Korálové jeskyně, jsou nepřístupné, ale mají chodby dlouhé dohromady 100 metrů, nejdelší z nich 19,5 m. Temné barvy má Hamrova skála na protějším svahu. Je pozůstatkem sopky, jež před 430 milióny lety vyvřela na mořském dně. Kolem valu Butovického hradiště z 8. a 10. století a kolem dvou lomů, v nichž se nacházejí zkamenělé pozůstatky pravěkých živočichů sestoupíme do ulice Pod Vavřincem. Kostelík sv. Vavřince je románského původu, ale byl přestavěn roku 1571 a uveden do dnešní podoby koncem 19. století. Ulicí Mezi lány a Radlickou dojdeme ke stanici metra. Od zlíchovského kostela sv. Filipa a Jakuba taky můžeme druhým směrem dojít na Barrandov, zahradní město se známými filmovými ateliéry, z teras je nádherný výhled na Vltavu. Pod restaurací s majákovou věží nedaleko železniční tratě stojí okrouhlá barokní kaple Panny Marie Bolestné. Okolnosti jejího vzniku jsou paradoxem, protože byla původně prachárnou, postavenou francouzským vojskem v roce 1742, upravenou v roce 1847.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama