Předsunutá opevnění u Libštejna

Ke stavbě středověkého hradu Libštejna nad řekou Berounkou u Liblína byla, jak se ukázalo, zvolena nevýhodná poloha. Později v 15. století došlo k rozvoji obléhacího dělostřelectva, a hrady, do té doby skoro nedobytné, začaly být najednou snadným cílem dělostřelby z výšin ležících v jeho okolí. Podíváme-li se na polohu hradu Libštejna, zjistíme, že i on se stal snadným terčem. Inklinovaná místa dostřelu nepřátel se tedy začaly opevňovat předsunutými opevněními, která v některých případech byla dokonce i jakýmisi satelitními hrádky. Tak je tomu i v ukázkovém případě u opevnění na nejbližším strmém ostrohu, severovýchodně od jádra hradu. Chceme-li jeho relikty navštívit, musíme vystoupat neznačeným stoupáním po ostrožně od severního příkopu hradu cca 150 metrů. Relikty nelze přehlédnout a udiví nás svojí mohutností opevnění, tvořeného mohutným příkopem zvláště proti dále stoupající ostrožně, a dokonce i zachovaným zbytkem čtverhranné věže. Odměnou za výstup nám bude i netradiční pohled na Libštejn. Staneme na místě opravdu velmi zajímavém. Majitelům hradu muselo být ovšem jasné, že i ostroh tyčící se jižně nad hradem bude nutné opevnit. Proto později, zřejmě někdy během 16. století, staví i zde modernější obrannou fortifikaci. Ta však hradu sloužila jen krátkou dobu, protože již koncem 16. stol. hrad pustne. Relikty této stavby, někdy zvané Nová Bašta, najdeme také na klesajícím ostrohu, ovšem trochu blíže hradu a v nižší poloze, než v případě staršího opevnění. Nalezneme že, když budeme stoupat po ostrožně jižně od hradu. Tato bašta byla tvořena zemním okrouhlým valem obklopeným taktéž širokým příkopem. Zajímavostí tohoto opevnění je i řešení samotného propojení s předhradím hradu za pomoci koridoru, tj. dvěma zdmi chráněné přístupové cesty k opevnění. Pozorný návštěvník stoupající po ostrožně jistě jeho relikty snadno odhalí. Zvláštností však zůstává absence podobného opevnění na ostrohu přímo východně nad hradním předhradím, odkud bylo možné hrad také odstřelovat. Hrad Libštejn tedy není jen známá silueta věže nad řekou, ale je nutno k němu připočítat i severní a jižní opevnění, které spolu s hradem tvoří zajímavý pevnostní areál.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama