Pražské rozhovory

Rakouské kulturní fórum v Praze připravilo sérii přednášek navazující na kulturně-politické rozhovory mezi Vídní a Prahou vedené v 60. letech 20. století

Datum konání: 3. února 2011, 17hod, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1

Jak je patrné  z loga, stal se symbolem Pražských rozhovorů  orloj pražské Staroměstské radnice. Tento symbol je příznačný,  vztahuje se totiž k základním otázkám celé přednáškové řady, které se dotýkají  podřízenosti člověka neměnnému zákonu kosmu.

Reklama

Pražské rozhovory by měly podnítit diskuzi elity střední Evropy; z iniciativy Rakouského kulturního fóra v Praze pojedná jednou měsíčně některá z vynikajících osobností z oblasti hospodářství, vědy, umění, veřejné správy či médií německého jazykového prostoru téma, které se nevztahuje ani tak k aktuálnímu dění, jako spíše ke vzdělání, zkušenosti, prozíravosti, společenské odpovědnosti, jejichž je přednášející vlastně exemplárním příkladem. Na přednášku naváže diskuze  se stejně renomovaným českým protějškem v roli moderátora, který by měl publikum vtáhnout do diskuze. Přednáška i diskuze budou simultánně tlumočeny do češtiny. Veřejnosti by tak měl být zprostředkován obraz dnešní duchovní elity doma i v zahraničí. S nadějí, že tak podpoříme úctu k duchu i činům veřejně činných osobností z rozmanitých  oblastí a přispějeme k nové propojenosti středoevropské společnosti, která vznikala po staletí a v posledních desetiletích se ztrácí.

První přednáška  se uskuteční 3. února 2011 a jejím řečníkem bude rakouský univerzitní profesor, filosof a esejista Konrad Paul Liessmann, laureát Ceny VIZE 97 z loňského roku.

Rakouské kulturní fórum v Praze seznamuje již 15 let českou veřejnost s rakouským uměním a vědou a podporuje uměleckou a vědeckou výměnu mezi Rakouskem a Českou republikou. K tomuto účelu pořádá RKF ročně asi 250 akcí jako jsou výstavy, přednášky, divadelní představení, koncerty atd. RKF usiluje o to fungovat jako jakýsi most mezi ČR a Rakouskem; iniciuje, podporuje a rozvíjí spolupráci mezi umělci a vědci obou zemí, ale i mezi umělci a vědci dalších států, zprostředkovává kontakty na rakouskou kulturní scénu.

3. února 2011 v 17 hod.
Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann / Vídeňská univerzita:
„Kdo jsme? Obrazy lidí  moderny.”
Moderace: Prof. Stanislav Komárek / Univerzita Karlova v Praze

10. března  2011 v 17 hod.
Univ. Prof. Dr. Gottfried Schatz / biochemik, Basilej:
„Nejsme otroky našich genů“

7. dubna 2011 v 18 hod.

Dr. Peter Brabeck-Letmathe / předseda správní rady firmy  Nestlé:
„Voda jako kulturní statek“

Přednášky se konají ve víceúčelovém  sále Ministerstva kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1 –
v němčině se simultánním tlumočením do češtiny.
.
Vstup zdarma – pouze po předložení pozvánky, kterou lze vyžádat v RKF:
telefonicky:  221 181 772 nebo emailem iveta.urbanova@bmeia.gv.at 


Konrad Paul Liessmann
se narodil v roce 1953 ve Villachu, je profesor na Ústavu filozofie vídeňské univerzity, esejista a kulturní publicista. Od roku 1996  odborně vede sdružení Philosophicum Lech a je vydavatelem stejnojmenné knižní řady v nakladatelství  Zsolnay Verlag. V letech 2004 – 2008 byl vedoucím studijního programu oboru filozofie na Fakultě filozofie a pedagogiky vídeňské univerzity, kde je od roku 2008 proděkanem.
 
Oblasti výzkumu:
estetika a filozofie kultury, dějiny filozofie 19. a 20. století, teorie společnosti a vzdělávání.
 
Vyznamenání:
Rakouská státní cena za kulturní publicistiku 1996; Cena za kulturu města Villachu 1998; Čestná cena rakouských knihkupců  za toleranci v myšlení a jednání  2003; Rakouský vědec roku 2006; Podunajská knižní cena  Danubius 2009; Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97  2010.
 
Publikace (výběr):
Vom Denken. Einführung in die Philosophie (1990), česky: O myšlení. Úvod do filosofie (1994); Philosophie der modernen Kunst (1993), česky: Filozofie moderního umění. (2000); Vom Nutzen und Nachteil des Denkens für das Leben (1997); Die großen Philosophen und ihre Probleme (1998); Philosophie des verbotenen Wissens. Friedrich Nietzsche und die schwarzen Seiten des Denkens (2000); Günther Anders. Philosophieren im Zeitalter der technologischen Revolutionen (2002); Kitsch oder Warum der schlechte Geschmack der eigentlich gute ist (2003); Ästhetik der Verführung. Kierkegaards Konstruktion der Erotik aus dem Geiste der Kunst (2005); Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft (2006), česky: Teorie nevzdělanosti (2008); Zukunft kommt. Über säkularisierte Heilserwartungen und ihre Enttäuschung (2007); Ästhetische Empfindungen (2008); Schönheit (2009); Grundbegriffe der europäischen Geistesgeschichte: Wahrheit, Schönheit, Arbeit, Krieg, Macht, Gerechtigkeit, Glück, Eros, Freiheit, Tod (10 svazků, vydáno 2009); Hodnota člověka. Filosoficko-politické eseje. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (2010); Das Universum der Dinge. Zur Ästhetik des Alltäglichen (2010)

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama