Pražská plošina

Hostivice, Rudná a Pražská plošina

Tato oblast patří mezi intenzivně zemědělské
starosídelní oblasti. Nejzajímavější jsou zde
proto interiéry vesnic a městeček nebo rybničnaté
oblasti, zbytek tvoří poměrně fádní a většinu
roku špatně prostupné úseky.

Hostivické rybníky

Reklama

Západně od Hostivice se nachází malá soustava
Hostivických rybníků nikoliv nepodobná
kusu Jižních Čech. Postupně se zde můžeme projít
okolo Litovického rybníku, Kaly a Břevského
rybníku. Doporučujeme vybavit se dalekohledem
a terénní příručkou na určování ptáků, protože
zde můžete spatřit značné množství vodních
a mokřadních ptáků “ například rákosníka
obecného, lysku černou, poláka velkého a poláka
chocholačku a spoustu dalších “ záleží jen
na vaší trpělivosti.[/]
Cestou budete také procházet lužními lesy
a mokřady. Jde o společenstva jasano-olšových
luhů, místy i dubohabřin. Les je obohacen
i o výsadby severoamerického dubu červeného
(pozná se, oproti našim domácím druhům,
podle ostře vykrajovaných listů a zamlada
hladké, stříbrné kůry).[/]
Mokřady hostí zajímavé druhy rostlin “ hořkou
vachtu trojlistou, ostřici davallovu, ocún
jesenní a další vzácnější druhy mokřadů a slatin.
Ve středověku bylo v okolí Hostivice několik,
dnes již zaniklých vesnic. U některých ani není známo, jak se jmenovaly, ale byla zde například
ves Hrádek, po které dnes zbyl Hrádecký mlýn.
Cestou do Hostivice, ale i v ní můžete nalézt
vysoké barokní kapličky, většinou v dezolátním
stavu. Jedná se o křížovou cestu, postavenou
na popud říšského hraběte Floriána Jetřicha do
františkánského kláštera v nedalekém Hájku.
Můžeme se po ní do kláštera vydat “ budeme
však potřebovat dobrou mapu, jelikož velká část
kapliček dnes již neexistuje.[/]
Hájecký klášter má zajímavou historii. Vznikl
na počátku 18. století jako přístavba ke kopii
známé italské lorety, jejíž založení bylo iniciováno
výše zmíněným hrabětem jako vděk za
narození jeho syna (proto je klášter věnován
Narození Panny Marie). Poté byl 300 let velmi
známým poutním místem. Za 2. světové války
pak skladištěm materiálu z ostatních klášterů,
zrušených nacisty. V roce 1950 byl přepaden StB
a byl zde na 3 roky zřízen tábor nucených prací
pro řeholníky ze středních Čech. Později byl
zrušen a stal se z něho vojenský sklad. Dnes je
postupně obnovován.[/]
O kus dál na západ se bělohorská tabule
prudce svažuje do údolí Kačáku (nebo také
Loděnického potoka). Z ploché zemědělské krajiny
se stává poměrně dramatická lesnatá oblast
s prudkými svahy, porostlými kyselými doubravami.
Nejvýraznější je historický meandr Kačáku
u Chrustenic, tvořící zde obrovskou půlkruhovou
„arénu“ zařízlou do svahu.[/]
Při „procházce“ pražskou plošinou nám často
nezbývá, než pouze navštěvovat vsi nebo malá
městečka. Drobné sakrální, většinou barokní
památky z 99 % zanikly při kolektivizaci a scelování
polností během 50. let 20. století. Z větších
urbánních celků stojí za zmínku Rudná u Prahy.
Termín urbánní celek zde má vystihnout „městečka“
vzniklá srůstem několika vsí, dnes často
navíc obestavěných rozsáhlou průmyslovou či
obytnou suburbií. Ta vznikla splynutím vsí Hořelice
a Dušníky. Zajímavostí je, že se zde každých
5 let konají ukázky historických lokomotiv k výročí
založení kladensko-nučické dráhy.[/]
Poblíž Rudné, na toku Radotínského potoka,
můžeme projít vsí Tachlovice a Dobříč “ jedná
se o typické zemědělské vsi této oblasti. Obě
jsou východiskem do Českého krasu, respektive
horního úseku Radotínského údolí.[/]
Zajímavou vesnicí v samotném údolí je Choteč.
Na horním okraji vsi se tyčí nádherný
barokní kostel sv. Kateřiny. Severně nad vsí, na
ostrohu Škrábek, byly nalezeny valy zatím neidentifikovaného
hradiště. ?

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama