REKLAMA
Tipy na výlety, turistiky a dovolená v ČR
Dnes je 4.6. a svátek má Dalibor

Povltaví a Pootaví

3. 3. 2021

Naše nejvýznamnější národní řeka Vltava není v žádném starověkém rukopisu či mapě pojmenována, přestože její okolí bylo středem významné keltské civilizace. Poprvé je její jméno napsáno až ve fuldských letopisech roku 872 jako Fuldaha. Později jako Wultha, v Kosmově kronice jako Wlitaua a asi od konce sedmnáctého století již Wltawa.[/]
V Písecké oblasti je Vltava zastoupena především jako Orlická přehrada, pojmenovaná podle známého zámku Orlík. Jezero pohltilo i soutok Vltavy s Otavou u hradu Zvíkova.[/]

Albrechtice

V Albrechticích stojí kostel sv. Petra a Pavla. Jeho původní románský sloh prozrazuje hlavně hranolová věž s charakteristickými podvojnými okénky v nejvyšším patře. Jeho původ je možno klást do druhé poloviny 12. století. Mimořádně významná je zejména malířská výzdoba jeho interiéru. Stěny kostela jsou pokryty monumentální kompozicí Posledního soudu, která je rozčleněna do několika pásů. Celistvě jsou malby dochované zvláště v presbytáři, kde je objevil v roce 1943 akademický malíř Jiří Jelínek.[/]
Kolem kostela se rozprostírá vesnický hřbitov, který je zcela unikátně zdoben jednotně řešenými kapličkami s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy. První skupina tří kapliček byla stavěna z jara roku 1841. Tyto pomníky jsou zdobeny železnými křížky, obrazy patrona nebo patronky zemřelého. Jelikož se postavené pomníky líbily všem osadníkům, vznikla myšlenka vybudovat další kolem celého hřbitova. Za čtyři roky stálo kolem hřbitovní zdi 60 kapliček. Scházelo jich dvacet, aby byl hřbitov zcela ohražen. Pátým rokem byl již celý hřbitov obehnán kapličkami.[/]

Chřešťovice

Asi jedenáct kilometrů od Písku, nedaleko Vltavy, která je již v těchto místech vzdmuta Orlickou přehradou, leží obec Chřešťovice. Na jižním okraji obce stojí výrazná budova – dvoupatrový zámek. Na jeho místě původně stávala tvrz poprvé připomínána roku 1529. Barokní zámeček je z doby kolem roku 1708. Posledními výraznějšími změnami prošel zámek v roce 1819 – tehdy zřejmě také došlo k částečnému zazdění nádvorních fasád. Ještě donedávna zámeček sloužil jako skladiště a je to na něm bohužel vidět.[/]
Jižně od vsi se můžeme jít podívat na kapli sv. Anny z 18. století, při silnici na Kluky lze obdivovat alej památných stromů a severním směrem gotický kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století s dřevěným patrem věže ze 17. století. Kostel byl několikrát přestavován. Od roku 1991 je staticky zabezpečován a opravován. [/]

REKLAMA

Podolský most

Stával zde starý řetězový most, který v období první republiky přestal vyhovovat a byl proto byl navržen most modernější, jenž by vltavské údolí překlenul ve výšce téměř 70 metrů. Řeku překonává jedním velikým obloukem a na obě strany ještě běží osm menších. Stavba byla plánována zhruba od roku 1935 a prováděna v letech 1938–1942 podle plánů architektů Jandáka a Pacholíka. V době dostavby patřil 510 metrů dlouhému železobetonovému Podolskému mostu primát největšího mostu v Evropě a navíc se řadil i na přední místa ve světovém kontextu. Před napuštěním vodní nádrže Orlík došlo roku 1960 k náročnému přemístění starého řetězového mostu k obci Stádlec, kde překlenul řeku Lužnici. Rovněž nový most se dočkal úprav, a to hlavně zesílení částí, které se měly ocitnout pod vodou. Na obou koncích mostu se dnes nacházejí parkoviště a na levém břehu je navíc upravena vyhlídka na tuto technickou raritu.[/]

Zvíkov

Hrad Zvíkov patří k nejvýznamnějším českým gotickým hradům. Úzká ostrožna nad soutokem řek Vltavy a Otavy byla osídlená od pradávna. Dnes jsou vltavské vody poněkud výše a tak i hrad působí na své obdivovatele jinak. Hluboké údolí pod hradem bylo při napouštění Orlické přehrady zatopeno, a tak dnes činí výška hradu nad hladinou jen několik metrů. První zmínky o samotném hradu Zvíkov se datují kolem roku 1234. Z toho času je i nejstarší dochovaná stavba hradního areálu – masivní čtverhranná věž z bosovaných kvádrů, které jí daly i její jméno – Hlízová. Výhodná poloha Zvíkova a jeho dobrý obranný systém dělaly z hradu téměř nedobytné místo, což se potvrdilo v historii hned několikrát: v období husitských válek, za povstání českých stavů v roce 1618-1622 i v dobách třicetileté války, kdy sloužil jako pevnost.[/]
Od poloviny sedmnáctého století význam hradu upadal, jeho prostory byly využívány i jako sýpky, takže v polovině devatenáctého století byl již značně zchátralý. Tehdy provedl kníže Karel Schwarzenberg první opravy. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel Zvíkov na konci devatenáctého století a další ještě v sedmdesátých letech století dvacátého .[/]

Orlík

Orlík byl původně založen jako královský raně gotický hrad ve druhé polovině 13. století. Tyčil se nad ohbím Vltavy vysoko na skalnatém ostrohu, dokud hluboké údolí nezaplavila voda Orlické přehrady. Původně sloužil také na ochranu blízkého brodu – z tohoto období pochází zámecká okrouhlá věž. V průběhu staletí byl postupně přestavován a zvyšován. Poslední přestavba byla realizována Schwarzenbergy v polovině 19. stol. v stylu novogotickém. Zámek tvoří čtyři křídla, která uzavírají dvůr. Schwarzenbergy bohatě vybavené zámecké interiéry jsou vynikající ukázkou životního stylu šlechty v 19. století. Výzdobou vyniká tzv. Teskův sál, jehož vyřezávaný kazetový strop a obložení stěn zhotovil v letech 1882-1884 Jan Teska. V podobném romantickém duchu je vyzdoben a zařízen honosný Rytířský sál. Kromě předmětů uměleckých řemesel stojí za pozornost například nejrůznější druhy rodokmenů, ať již Schwarzenbergů nebo rodů s nimi spřízněných. Sbírky obsahují i zajímavé archeologické nálezy z okolí zámku a pozoruhodné předměty ze starověké Troje nebo nádoby z řeckých vykopávek. Mezi nejzajímavější řády zde vystavené, patří Řád zlatého rouna, jenž se v orlických sbírkách objevuje celkem šestkrát. Byl považován za řád nejvyšší, udělovaný pouze katolickým panovníkům a příslušníkům staré katolické rodové šlechty. Karel I. tento řád obdržel roku 1809 pod číslem 832 před svou cestou do Petrohradu jako vyslanec ke dvoru cara Alexandra.[/]
Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. Nynější podoba rozlehlého přírodně krajinářského parku vznikla po roce 1802 za Karla Filipa ze Schwarzenbergu (1771-1820), který založil vedlejší větev rodu se sídlem na Orlíku. Park je zároveň přírodní galerií dřevěných plastik vytvořených různými autory v nedávné minulosti.[/]
Od Orlíku je možné absolvovat okružní plavbu lodí po přehradě a nebo odtud doplout až na Zvíkov.[/]

Naučná trasa Orlík – Zvíkovské Podhradí

Trasa této naučné stezky vede krajinou středního Povltaví po levém břehu Vltavy ve Středočeské pahorkatině a je dlouhá přibližně 30 kilometrů. Je zaměřena na seznámení se s historií krajiny, kterou prochází, upozorňuje i na přírodovědné zajímavosti, hlavně na zvláštní nebo chráněné rostlinné a živočišné druhy, vyskytující se podél řeky. Ze zámku Orlík vede přez zámecký park a galerii dřevěných plastik, Schwarzenberskou hrobku, obec Zvíkovské Podhradí a mosty přes Vltavu a Otavu.

REKLAMA

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA