Podbrdsko

Lokálkou z Třebaně do Lochovic aneb mezi Hřebeny a Českým krasem

Dnešním výletem se bude jako červená nit odvíjet trať lokálky ze Zadní Třebaně do Lochovic. Ta začíná v údolí Berounky, projedeme s ní území, které se rozkládá mezi Hřebeny a Českým krasem a nazývá se Hostomická brázda. Touto oblastí prochází také značená cyklotrasa, ta ale míjí mnohá zajímavá místa, proto se raději budeme držet vlastní trasy.[/] Tak nastupovat, vyrážíme ze Zadní Třebaně a naše první zastávka bude v Litni (cyklisté mohou startovat také v Karlštejně a cestou si vychutnat nádherný výhled na hrad Karlštejn, stejně tak pěší, které sem dovede zelená turistická značka). Městečko Liteň se už asi navždy bude v českém povědomí vyskytovat Ve stínu lípy, a to přesto, že prastará lípa, která inspirovala Svatopluka Čecha k napsání stejnojmenného básnického cyklu, na návsi již dlouhou dobu nestíní. Kromě S. Čecha pobýval v Litni další významný spisovatel Václav Beneš Třebízský, který strávil na zdejší faře dva roky jako kaplan. Počátky Litně jsou spojeny s rodem Buziců (první zmínka pochází z roku 1324), kteří zde vystavěli dvě tvrze (z nichž jedna v 17. století zanikla). Zdejší panství v průběhu dějin často měnilo své majitele. V roce 1850 jej koupil Josef František Daubek. On i jeho syn byli velkými mecenáši umění, kteří zde hostili např. Josefa a Quida Mánesovy, Františka Ženíška, J. V. Myslbeka a další. Ti všichni zde zanechali své stopy. Druhá tvrz byla v 17. století zakomponována do stavby čtyřkřídlého barokního zámku, v jehož komplexu se dnes nachází salla terrena a bývalý správcovský dům zvaný „Čechovna“, kde strávil několik dětských let S. Čech. Uprostřed obce se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který byl postaven ve 14. století údajně z materiálu, který zbyl po stavbě Karlštejna. V 17. století byl vypálen a obnoven v barokní podobě. Před ním se nachází pomník Svatopluka Čecha a fara, ve které je o víkendu otevřeno Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné. Východně od Litně se nachází novorenesanční hrobka rodiny Daubků, dílo architekta Antonína Wiehla z roku 1888. Vnitřní mozaiková výzdoba je zhotovena podle návrhu Josefa Václava Myslbeka. Zde je pohřbená také světoznámá operní pěvkyně Jarmila Novotná, která se provdala za jednoho z posledních majitelů Litně Jiřího Daubka. Za obcí se nachází židovský hřbitov z roku 1680. Jak je zde v kraji zvykem, i tato obec má mnohem starší kořeny, v tomto případě již v mladší době kamenné, jak dokládají archeologické nálezy.[/] Další zastávkou našeho výletu jsou Všeradice, rodiště M. D. Rettigové. Zámeček, kde tato autorka nejúspěšnější české kuchařky spatřila světlo světa, byl vybudován v 18. stol. Vratislavy z Mitrovic na místě středověké tvrze a v současnosti je nepřístupný. Barokní kostel sv. Bartoloměje, původně gotický (poprvé zmiňovaný v r. 1384), sousedí se starým hřbitovem s dochovanými barokními branami a márnicí. Z Všeradic si můžeme udělat výlet po modré a červené turistické značce do Neumětel, ale o těch si povíme, až tam dojedeme vlakem. Teď pojedeme na výlet do Osova. [/] Ze zastávky je to do vlastní obce kus cesty, cestou si však můžeme prohlédnout pozůstatek nedalekých tzv. čtyřúhelníkových valů zvaných Šance. Archeologové mezi sebou vedou diskuse o tom, zda se jedná o zbytky keltské svatyně nebo o polní tábor ze třicetileté války. Zatím není rozhodnuto. Osov se poprvé připomíná v roce 1379. Z často se střídajících majitelů se v 18. století vynořují Kounicové, kteří v letech 1728 – 1738 na místě původní tvrze vybudovali barokní zámek s přilehlým francouzským parkem. Z této doby pochází také nádherný barokní farní kostel sv. Jana Křtitele architekta Anselma Luraga. V roce 1932 koupil zámek bývalý správce colloredo-mansfeldského panství Václav Palivec, který zde hostil řadu osobností, např. K. Čapka, F. Halase, F. Hrubína. Aleje lip, původně lemující cesty k zámku, byly v 2. pol. 19. stol. nahrazeny jírovcem maďalem, alej vedoucí ke Skřipli je chráněna státem. V roce 1996 bylo Osovsko prohlášeno krajinnou památkovou zónou. Po Osově zastavuje vlak v Hostomicích. První písemný záznam o této obci pochází z roku 1343, kdy jim pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé potvrdil dosavadní práva městečka a přidal nová. V roce 1357 je císař Karel IV. přičlenil k nově vznikajícímu karlštejnskému panství a tento svazek vydržel až do roku 1848. Městem se Hostomice staly v roce 1764. Hostomickému náměstí dominuje kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii z pol. 18. stol. V nikách v západním průčelí stojí sochy sv. Petra a Pavla zřejmě od I. F. Platzera. Uprostřed náměstí se vypíná morový sloup z roku 1714, dále je zde socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1871. Na místním hřbitově stojí za pozornost Greifova hrobka z roku 1918, kterou navrhl J. Kotěra.[/] Až půjdeme od zastávky Neumětely do poměrně vzdálené stejnojmenné obce, jistě nás bude posilovat vědomí, že bájný kůň Šemík do Neumětel uháněl až z Prahy, a to ještě po skoku z vyšehradských hradeb. Na místě, kde údajně toto dobré zvíře skonalo, stojí pomník. Jeho pán měl podle kronikáře Václava Hájka z Libočan sídlit prý na tvrzi Košík asi kilometr severně od obce. Tato dnes již zaniklá tvrz byla ve skutečnosti postavena až ve 14. stol. Kromě Šemíkova pomníku zde stojí za povšimnutí původně gotický, barokně přestavěný kostel sv. Petra a Pavla, naposledy upravovaný v roce 1887, a dřevěná zvonice.[/] Naše dnešní cesta se pomalu končí a my se blížíme do obce Lochovice. Jižně od obce, na úpatí Plešivce se na dnešním poli nachází raně středověké hradiště, jehož plocha byla částečně využívána již v pravěku. V terénu se kvůli intenzivní zemědělské činnosti žádné viditelné stopy po opevnění již nedochovaly, ale při leteckém snímkování jsou valy dodnes patrné. Toto místo bylo zřejmě předchůdcem středověké vesnice. Městečko Lochovice se poprvé v historických pramenech objevuje v roce 1318, kdy je vlastnil Vilém Zajíc z Valdeka. Uprostřed Lochovic bohužel nemůžeme navštívit čtyřkřídlý pozdně renesanční zámek, protože se nalézá v soukromém vlastnictví. Stavba vznikla na konci 16. století na místě původní tvrze. Naproti němu se nachází barokní kostel sv. Ondřeje, před nímž si můžeme prohlédnout sloup z roku 1687 se sochou Panny Marie a dále sochu sv. Františka Xaverského z 2. pol. 18. stol. Na hřbitově vás možná zarazí obdivuhodná zachovalost náhrobku hraběnky W. Netolické z Eisenberka. Není divu, jedná se totiž o kopii, originál si můžete prohlédnout v Muzeu Českého krasu v Berouně.[/] Dva kilometry proti proudu Litavky se rozkládá malebná ves Libomyšl. To už však musíme v Lochovicích přestoupit na vlak do Zdic. Zde můžeme obdivovat novorenesanční mlýn z roku 1924. Na návsi, která si z větší části udržuje svou tradiční podobu, nalezneme kromě jiných objektů lidové architektury památkově chráněnou kapličku se zvonicí. Východně od obce směrem na Želkovice je velmi výrazná terénní vyvýšenina. Místo samotné je však pro archeology trochu záhadné. Mohlo by jít o rozlehlou pravěkou mohylu, která byla druhotně použita pro stavbu tvrze. Na vrcholu kopce jsou dosud patrné pozůstatky středověké tvrze. ?

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama