Okolí Rožnova

Rožnov pod Radhoštěm

Řeka Bečva tu míří západním směrem a po obou jejích březích stojí četná stavení, některá již celá staletí a lidé tu své kořeny zapustili již někdy v polovině 13. století. Dnes je to kraj dobré slivovice, chutného jídla, staletých tradic a dobrých a pohostinných lidí.

Reklama

Nejstarší historii nám připomene zřícenina Hradisko na jihozápadě města. Původně strážní hrádek stál na kopci nad městem od třináctého století. Postupně se rozrůstal a spolu s hrady Helfštýnem a Hukvaldami sloužil k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky. Dochovaly se zbytky zdí, brána , příkop s valem a nějaké to podzemí. Projít můžeme i zdejší naučnou stezku a vybereme si hned ze tří různě dlouhých okruhů.

Koncem osmnáctého století si brněnský lékař dr. Kročák povšiml zdejších příznivých klimatických poměrů a poslal sem první čtyři neduživce s prsní chorobou. Překvapivě dobrý výsledek a narůstající počet hostů dal podnět ke vzniku klimatických lázní. Ty založil roku 1820 tehdejší ředitel zdejšího panství Josef Drobník. Zpočátku se léčilo žinčicí a terénními vycházkami, později také koupelemi a elektroléčbou. Po lázeňské kolonádě v rožnovském parku se procházeli také světoznámý lékař, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a zakladatel genetiky Georg Mendel. Největšího rozkvětu dosáhly klimatické lázně na počátku 20. století, kdy během letní sezóny přijíždělo do Rožnova až 3000 hostů téměř z celého světa, ale druhá světová válka lázeňskou historii ukončila. Lázeňskou historii připomíná Lázeňský dům se stylovou restaurací.

Barokní kostel všech svatých z let 1745-1764 s oltářním obrazem Rubensova žáka I. Schouniase nám dopřeje chvíli rozjímání, abychom se pak zastavili na rozlehlém Masarykově náměstí, poseděli zde ve stínu stromů, či se osvěžili pohledem na fontánu. Mnohé domy lemují tento prostor a každá z nich má své kouzlo. Přímo na náměstí stojí jedny z nejstarších památek “ barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriana a socha T.G.Masaryka. Dobrou krmi nám poskytne hned několik zdejších restaurací, kde nám nabídnou valašské specialitky, nebo přímo bývalý Lázeňský dům v parku u Bečvy.

Valašské muzeum v přírodě

Nevšedním zážitkem je návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které pravidelně ožívá životem na valašském venkově se vším, co k němu patřilo.

Za vznik muzea vděčíme rodáku z Malenovic u Zlína, který se jmenoval Alois Jaroněk. V roce 1911 založil spolu s bratrem Bohumírem Valašský muzejní a národopisný spolek, jenž si vzal za cíl realizovat výstavbu Valašského muzea v přírodě. K založení muzea však došlo až v roce 1925. Nejstarším a nejznámějším areálem je Dřevěné městečko, kam byly postupně přeneseny a znovu postaveny domy z rožnovského náměstí. K nim byly později dostavěny dřevěný kostel, podle kostela ve Větřkovicích, kopie fojtství z Velkých Karlovic a hospoda „Na posledním groši“. Městečko si můžeme prohlédnout jak sami, tak lze využít i služeb průvodce. Při návštěvě jistě nikdo neodolá lákadlům v podobě krajových jídel i pochutin ve dvou stylových hospůdkách či v několika stáncích. V sezóně naše nejmenší ratolesti jistě potěší dřevěný kolotoč umístěný severovýchodně od kostela. Od února do prosince v městečku probíhají četné lidové slavnosti, připomínající obřady a obyčeje zdejších obyvatel. Pravidelně jsou realizovány programy s ukázkami starých způsobů domácí práce i řemesel. Mezi hojně navštěvované akce patří Rožnovské slavnosti a jarmarky. O víkendech se konají folklorní pořady.

Nejrozsáhlejším z areálů Valašského muzea je Valašská dědina. Najdeme zde mnohé hospodářské usedlosti, mlýny, kovárnu, studny, zvonice i zahrádky umístěné v krajině, která svou členitostí i uspořádáním připomíná mnohé valašské vesnice. První objekty zde byly postaveny v roce 1962, areál je zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19.století v různých sociálních vrstvách. Objekty byly zprvu vybírány z moravské části karpatského oblouku, kde se za přispění mnoha generací vytvořila osobitá kultura, mající společné prvky s kulturami ostatních zemí v Karpatech. Během prohlídky se jistě potkáte s řadou domácích zvířat i stádem ovcí. Prohlídka s průvodcem trvá 120 minut. Areál je otevřen od začátku května do konce září.

Nejnovějším celkem muzea je Mlýnská dolina. Byla otevřena v roce 1982. U realizace tohoto souboru staveb stála myšlenka zdokumentovat nejen způsob každodenního života, ale též technickou zručnost a snahu účelně využít vše, co drsná horská příroda nabízí. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou “ neboť proudná voda měla zcela ojedinělé postavení. Vedle potřeby v domácnosti byla užitečná jako zdroj energie, pohánějící jednoduchá i složitější soukolí a uvádějící do pohybu mechanismy jednotlivých strojů. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je zase původní stavbou z osmnáctého století. Chloubou doliny je rekonstrukce provozu hamru z Ostravice, jehož hamerní buchar a výheň jsou rovněž v provozu díky prudkému toku náhonu. V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel. V Mlýnské dolině nás provede průvodce, jehož výklad s prohlídkou trvá cca. 60 minut. S ohledem na možnosti vodního náhonu je prohlídka možná od dubna do poloviny října.

Pustevny

V polovině osmnáctého století byla poblíž první dřevěné radhošťské kaple zřízena poustevna pro jednoho poustevníka. Přestože byli už v roce 1782 císařským výnosem poustevníci zrušeni, začalo se místu s opuštěnou poustevnou v katastru obce Prostřední Bečva až dodnes říkat Pustevny. Posledním poustevníkem byl údajně pověstný Felix, který ve svém útočišti zemřel snad roku 1784.

Na Pustevny se dostaneme buď po silnici, nebo lanovkou z Trojanovic. Nástupní stanici lanovky najdeme v Trojanovicích poblíž hotelu Ráztoka v nadmořské výšce 620 metrů. Cestou se zajímavým pohledem na krajinu z ptačí perspektivy překonáme výškový rozdíl bezmála čtyři sta metrů. Lanovka je otevřená dvojsedačka a jezdí od sedmi do osmnácti hodin, vždy v každou celou hodinu. Jinak se lze na Pustevny dostat i po silnici odbočkou ze silnice E442 a zaparkovat nedaleko na hlídaném parkovišti.

Atraktivnosti Pusteven v blízkosti hory Radhošť využili členové frenštátského spolku „Pohorská jednota Radhošť“, kteří si dali za cíl zpřístupňovat odlehlá místa beskydských hor, značit turistické trasy a zřizovat síť horských hotelů a ubytoven. Brzy po založení spolku v roce 1884 odkoupili od fojtky Malinové z Prostřední Bečvy pozemek v blízkosti už rozpadlé poustevny. V roce 1891 tam postavili první útulnu zvanou Pústevňa. O tři roky později vedle ní vyrostla stavba „Šumná“. Ale neboť se turistický ruch stále zvyšoval, bylo nutno navýšit rovněž i ubytovací a pohostinské kapacity. Členové Pohorské jednoty se obrátili na vsetínskou stavební kancelář Michala Urbánka, jehož tehdejší zaměstnanec, slovenský architekt Dušan Jurkovič, který projektoval ve slohu tzv. lidové secese postupně dvě další útulny, Libušín a Maměnku, které mohly být zpřístupněny v roce 1899. Po turistickém útlumu způsobeném první světovou válkou, nastal další stavební rozvoj Pusteven za první republiky. V roce 1926 byla dokončena výstava moderního horského hotelu Tanečnica. V Libušíně a v Tanečnici si lze užít dobrého jídla i pití, ale takových příležitostí je tu hojně “ hlavně po cestě na Radhošť. V roce 1932 byl na hřebenu mezi Pustevnami a Radhoštěm postaven další horský hotel, nazvaný Radegast. Areál Pusteven byl prohlášen Národní kulturní památkou.

Z Pusteven se můžeme vydat na horu, která se stala symbolem zdejšího kraje, na Radhošť. Trasa je dlouhá čtyři kilometry, je značena modrou turistickou značkou a až na několik kamenitých pasáží půjdeme po asfaltové či zpevněné silničce. Po cestě směrem k Radhošti potkáme sochu pohanského boha úrody, pohostinnosti, plodnosti, slunce, války, řemesel a obchodu Radegasta od frenštátského rodáka Albína Poláška. Na vrcholku Radhoště se nachází sousoší a kaple sv. Cyrila a Metoděje. Stavbu navrhl kroměřížský stavitel a architekt Skibinský ve stylu byzantských staveb, aby tak symbolizoval byzantský původ obou světců. Horské hřebeny poskytují možnost jedinečných výhledů na vrchy a údolí, hory a ráztoky, jalovcové stráně, březové hájíčky a samoty ztracené v lesích. Za jasného počasí můžeme dohlédnout až k slovenským pohořím Malé Fatry.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama