Mikulovsko a Pálava

Mikulov je město kvasících hroznů, vína, slunce, zpěvu a tance. Okolní Pálava potom krajem statných stromů, bohaté květeny, vůně léta, atmosféry středověkých zřícenin a zurčících potůčků. Oblast Mikulovska je skutečným turistickým rájem! Návštěvníci Mikulova budou nadšeni zdejšími památkami, žízeň uhasí v jedné ze stylových vináren a hlad zaženou v útulných restauracích. Po vytrávení mohou vylézt na Kozí vrch nebo Svatý kopeček, odkud je překrásný výhled jak na městečko, krčící se pod vápencovými skálami, tak na tmavozelené lesy Pálavy, navazující na světlejší vinohrady. Milovníci přírody se nabaží procházkami po zdejších kopcích, k dispozici jim jsou turisticky značené trasy a informační střediska. Vydejte se s námi do Mikulovska poznat ráj na zemi!

Reklama

„Ráj na zemi“ skutečně není nijak přehnané označení. Přijíždíme-li k Mikulovu, už z dálky nás vítá majestátný barokní zámek. Jeho silueta je jednou z dominant města, oko spočine také na Svatém kopečku a Kozím vršku. Svatý kopeček je táhlý vrch s bílými skalami, jehož svahy jsou zalesněné jen částečně. Při troše fantazie připomíná plešatou hlavu s posledními chuchvalci vlasů na temeni. Na jeho vršku upoutá pozornost několik budov. Ta největší a nejhezčí je kostel sv. Šebestiána, menší potom zvonice a další stavby křížové cesty. Vydáme-li se sem na jaře, budeme překvapeni rozmanitostí místní květeny. Člověk by neřekl, kolik se na takovém lysém kopci najde květin. Teprve na vlastní oči pochopíme, proč je tato lokalita od roku 1992 přírodní rezervací. Pokud patříme mezi věřící, nebudeme tímto místem nadšeni jen díky flóře. Vydejme se sem v tu správnou dobu a budeme se moct zúčastnit průvodu k poutnímu kostelu. Svatý kopeček každoročně ožívá zástupem lidí v dobových krojích a dýchá do kraje atmosféru klidu, míru a veselí.

Jestliže se z jednoho kopečka šířil do města mír, pak ho musel ten druhý udržovat. Na Kozím vršku stává odnepaměti dělostřelecká věž, ze které bylo možné kontrolovat dlouhý úsek obchodní cesty z Vídně na Brno. Dnes si domorodci i turisti chválí její strategickou polohu – je odsud totiž vidět široko daleko. Není divu, že Kozí hrádek slouží jako rozhledna.

Sejdeme-li jeden z kopečků a dostaneme-li se na náměstí, dýchne na nás kouzlo historie. Centrum města je městskou památkovou rezervací, malebné náměstíčko láká k posezení a kostel sv. Václava s dominantní věží ponouká k modlitbám. Vydlážděné prostranství s letními zahrádkami restaurací a cukráren se svažuje k Ditrichštejnské kobce z poloviny 19. století. Na opačný konec náměstí navazuje úzká ulička, jež nás zavede ke vstupu do zámku, synagoze i do zámeckého parku s růžovou zahrádkou. Odkloníme-li se již dříve doleva, vstoupíme do menšího parčíku, ze kterého je na komplex zámku krásný pohled. Přes větve pozorujeme majestátnou věž a řady dekoračních oken, za námi zurčí voda, tryskající z fontánky, vnímáme vůni rozkvetlých jírovců a šípkových růží…

V Mikulově původně stával románský hrad. Ten byl později přestavěn na zámek a v 16. a 17. století renesančně upraven. Rok 1718 se zapsal do historie Mikulova smutně – krásná dominanta města vyhořela. Ale jak se říká „všechno zlé je k něčemu dobré“. Dnešní barokní podoba zámku je vskutku dokonalým skvostem. Trochu rozpačitější jsme při procházce mezi hradbami, kde na každém rohu narážíme na sochy všemožných tvarů a velikostí – patrně moderní umění. Na jedné obzvlášť nepochopitelné – jakási pramice s boulemi – je vyryt nápis „fakt nádhera!“ Pravda, nejeden návštěvník to komentuje souhlasným úšklebkem. Ani růžová zahrádka nenadchne, zkrátka několik záhonů – ve všech růže, jen v každém jiné barvy. Ovšem botanik to jistě vidí jinak, proto neodrazujme vědce a romantiky a zamiřme raději po schodech dolů do Synagogy.

Od počátku 14. století sídlila v Mikulově nejvýznamnější židovská komuna na Moravě. Zbyl tu po ní hřbitov a nevýrazná stavba Synagogy, v níž jsou dnes k vidění kromě klasických židovských předmětů fotografie, zachycující život Židů v dnešním světě. Tak se prostřednictvím barevných obrázků dostáváme na smutnou pouť Izraelem a Palestinou, vidíme zdrcující záběry obětí teroristických útoků – a neubráníme se domněnce, že je sprosté na tom vydělávat!

Z Mikulova zamíříme po turisticky značené trase na sever. Neujdeme ani pár kilometrů a je čas na první zastávku. Ve vápencovém vrchu se tu nachází jeskyně Na Turoldu, obklopená přírodní rezervací Turold. Jeskyně je dost poničená těžbou, jež tu probíhala v letech 1873 až 1934, takže ani nebude vadit, pokud zmeškáme prohlídku. Zato okolní krajinu bychom měli vychutnávat plnými doušky! Nacházíme se v chráněné krajinné oblasti Pálava, přesněji na Pavlovských vrších. Jejich masiv tvoří převážně vápenec, který hostí neuvěřitelné množství druhů rostlin. Je jich tu na pět set a z toho osmačtyřicet obzvlášť chráněných. Škoda, že si nemůžeme natrhat pořádnou kytici do vázy – rozvité květy hvozdíků, kosatců a macešek k tomu vyloženě vybízejí. Vydáme-li se sem za babího léta, vystřídá divokou vůni květin aroma schnoucí trávy a zrajících plodů Při pohledu na žluté prosluněné svahy pochopíme, proč místní nazývali Pálavu „zemí spálenou sluncem“.

Pokračujeme-li v cestě na sever, projdeme rezervací Tabulová. Ta zahrnuje Stolovou horu, proslavenou opevněným hradištěm, které zde existovalo v mladší době bronzové. Dnes tu už nic nepoznáme, step pokrývá nedotčený koberec vzácných rostlin.V obci Klentnice, ležící při východním úpatí vrchů, se můžeme dobře najíst nebo přenocovat. Čerství a odpočatí se vraťme na pěšinku tam, kde jsme z ní sešli. Stačí pár kroků a stromoví před námi se otevře, aby ukázalo dosud ukrývaný Sirotčí hrádek. Váže se k němu smutná pověst o Orphanovi, kterého křtil zlý komtur. Jméno, znamenající v překladu „sirotek“ mu dal schválně. A co čert nechtěl – otec dítěte skutečně brzy po slavném křtu zemřel. Sirotčí hrádek byl pojmenován podle rodu Sirotků, který ho na přelomu 13. a 14. století vybudoval. Později se ho zmocnili Lichtenštejnové, jenže ti ho začátkem 16. století opustili, až zůstal napospas přírodě. Ta z někdejšího honosného sídla učinila tajemnou zříceninu.

Nebude trvat dlouho a ocitneme se na rozcestníku. Vydáme-li se doprava, budeme to mít kratší. Zvolíme-li delší cestu po modré, odměnou nám bude průchod kolem zbytků staré kaple a Nového hradu. Takzvaný Neuhaus pochází ze 14. století a to málo, co se z něj zachovalo, nalezneme asi kilometr jihovýchodně od vinařské obce Horní Věstonice. Biologičtí nadšenci jistě ocení informaci, že se teď nacházíme v přírodní rezervaci Děvín. Je nejvýše položenou a nejnavštěvovanější částí CHKO Pálava a rozkládá se na ploše tři sta osmdesáti hektarů. Z místní květeny vyniká písečnice velkokvětá – tu v Česku nikde jinde nenajdeme! Ať už se tady vydáme kamkoli, nakonec nás všechny cesty zavedou k zřícenině Dívčích hradů. Takzvané Děvičky jsou pozůstatkem gotického hradu z poloviny 13. století. Magickou atmosféru zříceniny pochopíme teprve za setmění, když se nad obzorem začne klanět rudolící slunce. Možná pak na hradbách uvidíme i Bílou paní. Jestli ne, všimněme si alespoň tří útesů před stavbou. Prý jsou to ve skutečnosti zkamenělé dívky.

Od Dívčích hradů se můžeme vydat na východ do Pavlova, v jehož historickém jádru stojí za vidění soubor venkovské architektury. Hledáček fotoaparátu bude nadšen vinařskými domy a vinnými sklípky z 16. až 18. století. Vybereme-li cestu na severozápad, brzy dorazíme do Dolních Věstonic, které proslavil Štorchův příběh o lovcích mamutů. Soška Venuše tu byla skutečně nalezena, stejně jako méně známá plastika mamuta a nejstarší keramická pec na světě. Jako poznání-chtiví turisti nemůžeme vynechat návštěvu archeologické expozice ve Staré radnici.

Přicházíme-li do chráněné krajinné oblasti z jihovýchodu od Lednice, ocitneme se v obci Bulhary. Archeologické nálezy dokázaly pohyb lovců mamutů na zdejším území, nedaleko odsud stávalo kdysi hradisko. Kousek dál stojí za navštívení přírodní rezervace Milovická stráň, která zahrnuje část vrchu Špičák. Jeho svahy krášlí zlatožluté dříny, okolí prosycují vůní květy kosatců. S kyticí do vázy opět nepočítejte, šestadvacet druhů místních rostlin je chráněno.

Je čas vrátit se z Pálavy domů. Pokud pojedeme na západ, stojí zato se zastavit v nedalekých Dolních Dunajovicích. Kousek odtud můžeme ještě jednou obdivovat přírodní krásy, tentokrát na chráněném území Dunajovických kopců. Nebo vás spíš zajímá slanomilná vegetace? Pak se vydejme k Slanisku Dobré Pole u stejnojmenné obce. Ať tak jak tak, za přírodou bychom se měli vracet!

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama