Lipník nad Bečvou a okolí

Lipník nad Bečvou je vzdálen od Přerova asi 15 minut jízdy autem nebo vlakem. Po výjezdu z Přerova projedeme obec Lýsky, po pravé ruce mineme Prosenice a po průjezdu rozlehlým Osekem nad Bečvou již spatříme věže lipnických kostelů. Asi po 1 km jízdy městem se dostaneme na jednosměrný okruh kolem městského jádra, z kterého máme možnost prohlédnout si rozsáhle dochované úseky hradeb s baštami.[/]

Lipník nad Bečvou

Reklama

Za výchozí bod prohlídky zvolíme střed městské památkové rezervace, náměstí T. G. Masaryka, které zaujme svým málo obvyklým tvarem písmene L. Původně bylo čtvercové, dnešní tvar získalo postupnou zástavbou. Radnice s věžičkou byla původně renesančním domem, k jejímu rozšíření a přestavbě v klasicistním slohu došlo v roce 1851. Jako sídlo městského úřadu slouží dodnes svému původnímu účelu. Rozhlédneme-li se po náměstí, vidíme u mnoha domů dochovaná podloubí, která kdysi existovala po celém obvodu náměstí. Na náměstí spatříme naproti radnice mariánský sloup z roku 1694 a kašnu z roku 1700, osazenou později sochou sv. Floriána. Druhá kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého je z r. 1859 a nachází se v západní části náměstí. Domovní podloubí se vyskytují také v ul. Bartoše Vlčka, směřující z náměstí na západ, a zejména v ul. 28. října, směřující východně. Když ze severního rohu náměstí projdeme ulicí Křížkovského, ocitneme se před dalšími významnými městskými památkami, kterými jsou farní kostel sv. Jakuba a před ním stojící renesanční zvonice. Kostel pochází patrně z 13. století a byl několikrát přestavěn. Zvonice čtvercového půdorysu byla zbudována v roce 1609, aby nesla těžký zvon zvaný Michal, pro který se ukázala kostelní věž příliš subtilní. [/]

Kostelu sv. Jakuba se stylově podobá kostel sv. Františka Serafínského, nacházející se jihozápadně od městského jádra v Bratrské ulici. Kostel tvoří komplex se z levé strany přiléhající piaristickou kolejí, založenou roku 1634 a několikrát stavebně rozšířenou. U kláštera se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1723. Napravo od kostela se rozkládá zámek z přelomu 16. a 17. stol., v 60. letech 19. stol. klasicistně přestavěný, který po opravě rovněž užívá městský úřad. Ve dvorním traktu zámku byla na střeše bývalých stájí zbudována střešní zahrada. Za zámkem se nachází udržovaný rozlehlý park s cizokrajnými i domácími dřevinami. Park je veřejně přístupný. [/]

Z dalších památek si můžeme v Lipníku prohlédnout několik kaplí. Na Osecké ulici, západně od náměstí TGM, stojí kaple sv. Rocha z r. 1716, postavená na paměť morové epidemie. Na městském hřbitově severozápadně od náměstí, se nachází kaple sv. Petra, adaptovaná na obřadní síň. Ke kapli sv. Josefa se dostaneme, projdeme-li ulicí 28. října. Na jejím konci se nachází budova pošty, funkcionalistická stavba z r. 1932, kaple z r. 1695 stojí naproti poště.[/]

Zájemci o židovské památky si mohou prohlédnout bývalou synagogu, ke které se dostanou z náměstí ulicí Bartoše Vlčka. Na rohu ul. B. Vlčka a Perštýnské projdou kolem Gutmannova nadačního domu, který sloužil k ubytování nemajetných židovských obyvatel, a po několika metrech stanou přímo před synagogou, postavenou ve 20. nebo 30. letech 16. stol. Dnes slouží synagoga jako modlitebna husitské církve. Jihovýchodně od náměstí, v ulici Zahradní, se nacházejí oba lipnické židovské hřbitovy. Starší pochází z 2. pol. 16. stol. a byl za 2. světové války zcela zničen. Po r. 1989 byl hřbitov rekonstruován v parkové úpravě s lapidáriem z několika desítek dochovaných náhrobků. Na původním místě byla zhotovena replika tumby zdejšího rabína Barucha Theomina Fränkela. Nový hřbitov byl zřízen r. 1883 východně od starého. Koncem 80. let 20. stol. byla zahájena jeho asanace, která však byla v listopadu 1989 zastavena a v 90. letech byl hřbitov, byť s menším počtem dochovaných pomníků, obnoven. [/]

Z Lipníka n. B. na Helfštýn a po Záhoří

Odbočíme-li na městském okruhu v Lipníku n. B. do Smetanovy ul., dorazíme za několik okamžiků k mostu přes Bečvu a za ním na křižovatce odbočíme do Týna nad Bečvou. V obci nás již místní značení dovede až k hradu. Helfštýn vznikl jako tvrz počátkem 14. stol., postupným rozšiřováním a opevňováním se stal jedním z největších hradů ve střední Evropě. Odolal i opakovanému švédskému obléhání ve 40. letech 17. stol. Po třicetileté válce jeho obranný význam klesal a hrad se postupně měnil ve zříceninu. Již v 19. stol. se stal vyhledávaným turistickým cílem a byla zahájena jeho postupná obnova. Rozhlédneme-li se z Helfštýna k jihu, spatříme zvlněnou krajinu Záhoří (s nadmořskou výškou 300-350 metrů) a v pozadí Hostýnské vrchy. Centrem Záhoří je obec Soběchleby. Oblast můžeme snadno procestovat i na kole po klidných okresních silnicích.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama