Kostelecko

Kostelec nad Orlicí

Jako největší v okolí je Kostelec nad Orlicí i přirozeným centrem měst a obcí v údolí Divoké Orlice a Přírodního parku Orlice. Město samo má strategickou polohu, která byla rozhodující už při jeho zakládání – první písemná zmínka o něm pochází z roku 1316 ve Zbraslavské kronice, město je však starší. Rozkládá se v krajině, v níž se rovina ve směru jihozápadním od Kostelce nad Orlicí začíná opačným směrem na severovýchod vlnit a zaoblovat.[/]
Město mělo kdysi rozsah dnešního historického jádra a vystřídalo několik svých majitelů, v roce 1796 koupil kostelecké panství kníže Josef Kinský z Vchynic a Tetova, pán na Chocni, jehož potomkům pak Kostelec nad Orlicí patřil téměř 150 let. Ve městě najdeme historické památky i architektonicky cenné objekty, jako třeba hřbitovní kostel nebo jesuitskou residenci neboli starý zámek. Nový zámek byl pro hraběte Josefa Kinského postaven v letech 1829-1835 a to v empírovém stylu.[/]
Procházkou v historii města můžeme pokračovat, na náměstí F. Palackého uvidíme starou i novou radnici. Starou radnici, zřízenou z měsťanského domu, později barokně a klasicistně upravenou, poznáme podle věže, přistavěné v roce 1694. Nová radnice na druhé straně náměstí byla vybudovaná v roce 1887 jako novorenesanční reprezentační objekt. Dominantou náměstí je ovšem obdivuhodné dílo – Mariánský sloup z roku 1707, empírová kašna s postavou nymfy – Orlice a pseudogotické sousoší Nejsvětější Trojice pocházející z roku 1874. Regionální turistické a informační centrum nám podá výčet mnoha dalších historických objektů, které bychom měli v Kostelci nad Orlicí vidět.[/]


A po exkurzi do minulosti vyrazíme do přírody, která tu k vycházkám přímo vybízí. Zajít můžeme přímo k Divoké Orlici a lesoparkem „Lipová stráň“ si projít naučnou stezku slavného kosteleckého občana Dr. Jiřího St. Gutha–Jarkovského. Kromě ní v lesoparku najdeme další dvě – naučnou stezku Mistra Jana Husa a Karla Jaromíra Erbena. Nebo se zde můžeme procházet jen tak, Lesopark Lipová stráň je známým a oblíbeným centrem přírodní rekreace a sportu ve městě i okolí a navštívit jej stojí za to.[/]
Vyrazit ale můžeme i do okolí, směrem na jihovýchod, čeká na nás hned několik atraktivních cílů. V blízkých Doudlebách nad Orlicí jistě navštívíme místní zámek.[/]
Pokračovat pak můžeme do blízké obce Vrbice, která do údolí Divoké Orlice shlíží a ze které se do širokého dalekého okolí rozhlíží místní nová rozhledna.
Po pohádkovém výhledu do okolí můžeme v pohádkové trase pokračovat, už zdálky se před námi tyčí mohutné trosky hradu Potštejn. Nejen výstup na tento hrad, pamatující rytíře i lapky, stojí za námahu. Učaruje nám i údolí Divoké Orlice s památnou Lipovou alejí, Anenským údolím, romantickým centrem i celým upraveným a přívětivým Potštejnem. A ve své poutí budeme pokračovat ještě dál na jih od Potštejna do Lhot u Potštejna, kde na nás čeká slavné poutní místo Homol. [/]
Architektonický skvost regionu v nás jistě vyvolá mnohé pohádkové představy. A cestou zpět nesmíme zapomenout navštívit Záměl u Vamberka, ve které se to pohádkovými postavami nebo pověstmi o nich jen hemží. Přímo na lávce uprostřed obce tu sedí vodník Floriánek, kterému prý ze studánky Hastrmanky po vodě posílá ty nejkrásnější květy hastrmanka Manka. Ještě jednu studánku v Záměli mají, lesní studánku, podle pověsti se zázračnou vodou, která pomáhá lidem v nouzi a léčí a která se právě proto jmenuje Studánka Panny Marie Bolestné (Pomocné). U Záměle také najdeme přírodní rezervaci „Zámělský borek“, která vznikla v roce 1946. Opuková stráň nad železnicí nebyla totiž po desítky let obhospodařována, a tak na ní díky tomu vznikla dubohabřina s celou řadou teplomilných druhů rostlin a živočichů.[/]

Po zámeckých parcích

Reklama

Z Kostelce nad Orlicí ovšem můžeme také vyrazit na tématický výlet po zámeckých parcích. Ve městě samém i v jeho blízkém okolí své brány otevírají hned tři.
Ten kostelecký, u nového zámku, o nezanedbatelné rozloze 42 ha, byl založen v letech 1830-1835 za hraběte Josefa Kinského architektem Jindřichem Kochem a patří mezi novodobější anglicky upravené u nás. Od zahradního průčelí se můžeme kochat kouzelným pohledem do krajiny – až k Potštejnu. Kolem nově založeného alpina vede hlavní cesta dolů do nejrozlehlejší části parku s velkým paloukem, mohutnými postranními kulisami a pěkným zpětným průhledem na zámek. Najdeme tu i sochu svatého Václava od Leoše Kubíčka. Znalci ocení soubor zhruba 13 jehličnanů a 93 listnáčů, mezi nejvzácnější listnáče patří topol Wilsonův.
Druhý zámecký park, nejmenší ze třetice (3,7 ha) najdeme proti toku Divoké Orlice v sousedních Doudlebách nad Orlicí. Přírodně krajinářský parčík se rozkládá východně od zámecké budovy v podobě podlouhlého palouku přerušeného skupinou stromů a lemovaného kulisami starších dřevin. I tento park byl vybudován v anglickém stylu postupně po roce 1809 v krásném místě přibližně 750 m severozápadně od soutoku Divoké Orlice se Zdobnicí. Roste v něm asi 6 jehličnanů a 44 listnáčů. Z jehličnanů je nápadný především cypřišek nutkajský, z listnáčů nás okouzlí červenolistý dub letní, růžově pestrý a červenolistý buk.
Pomyslnou třešinkou na dortu bude pro nás návštěva třetího zámeckého parku přiléhajícího k impozantnímu častolovickému zámku, stojícího v Častolovicích jen nedaleko od nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Tento anglický park, rozkládající se na rovinaté ploše 40 ha, leží na soutoku říček Bělé a Kněžné, je díky své poloze a citlivé kompozici jedinečný v širokém okolí. Rozsáhlé louky jsou pravidelně lemované volně rostoucími dřevinami převážně domácího původu. Cestou starými alejemi spatříme přehledně rozlehlé, jednoduché partie parku, založeného počátkem 19. století. Dendrologicky nejvýznamnější dřeviny objevíme v nejbližším okolí zámku. V parku roste asi 22 jehličnanů a 57 listnáčů. Mezi nejvýznamnější jehličnany tu patří tisovec dvouřadý, statné vejmutovky, modříny, jedlovec, juvenilní cypřišek hrachonosný a menší výběr zeravů. Z listnáčů je to javor stříbrný i tatarský, zmarličník japonský a tamaryšek francouzský. Ale i bez odborných znalostí přináší procházka po častolovickém zámeckém parku relaxaci, klid a pohlazení po duši.[/]

Přírodní park Orlice

Na Kostelecku bychom ale neměli zapomenout ani na toulky v Přírodním parku Orlice. Ten byl zřízen v roce 1996 podél toků Divoké a Tiché Orlice. Charakter se v něm mění od podhorského v okolí Kostelce nad Orlicí již k typicky rovinnému s množstvím starých říčních ramen a soustavou živých meandrů obklopených mokřinami, loukami a zbytky lužních porostů. Zpozorovat tu můžeme ptactvo žijící u vodních toků – pisíka obecného, kulíka říčního a ledňáčka říčního. V břehových porostech hnízdí slavík obecný a pěnice. Na loukách můžeme zahlédnout čejku chocholatou, koroptev polní a skřivana polního. A trvale tu žije i vydra říční. Přírodním parkem Orlice se můžeme nenáročnými trasami svěží krajinou toulat třeba v okolí Borohrádku, Čermné nad Orlicí nebo dojít až k Albrechticím nad Orlicí, kde se také obě řeky stýkají a vytvářejí společný tok – řeku Orlici, která Přírodním parkem Orlice pokračuje vesele dál až směrem na Hradec Králové.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama