Karlovarsko

Samotné Karlovy Vary jsou podrobně popsány v místopisném rejstříku a záleží na každém z nás jak si je a jejich nejbližší lázeňské okolí prochodí a to včetně zajímavých okrajových částí města, které bývaly v minulosti samostatné (např. Rybáře, Sedlec či Dalovice). Nás budou zajímat spíše zajímavosti mimo město, které nám bude východiskem dvou výletů.[/]
První delší okružní výlet začneme zastávkou v Olšových Vratech. Uprostřed vsi se nachází zřejmě původně opevněný kostel sv. Kateřiny z 15. století. Na katastru Olšových vrat se nachází i známé golfové hřiště či mezinárodní letiště Karlovy Vary. Ano, správně vyrazili jsme autem z města po hlavní silnici směrem na Prahu.[/]

Andělská hora

Reklama

Ne však na dlouho, v Andělské Hoře budeme odbočovat do leva. Nejdřív si ji ale prohlédneme. Při silnici na křižovatce rozhodně navštívíme kapli Nejsvětější Trojice, která slouží výstavním účelům. Poutní místo u zaniklé studánky tvoří zajímavá trojboká barokní kaple podle plánů G. B. Alliprandiho z let 1696–1712, obklopená hřbitovní zdí na témže půdoryse. Přímo v obci se nachází zajímavý kostel sv. Michaela. Ale stejně už nás dávno nejspíše zaujala zřícenina zdejšího hradu a máme oči jen pro ni. Širokému okolí dominují bizardní ruiny paláce z kruhovým výhledem do okolí, zvláště do nepřístupných Doupovských hor. Dále jsou zachovány ruiny bran obytných budov a hradeb. Založen byl pány z Oseka asi v polovině 14. století. Ve druhé polovině 16. století byl opuštěn a následně jej roku 1635 zpustošili Švédové. Po opravě na počátku 18. století vyhořel a stal se zříceninou. Silnice brzy prochází lesem. Dáme si velký pozor abychom neminuli červenou turistickou značku, která vede ze zatáčky do leva.[/]

Šemnická skála

Vede totiž na Pověstmi opředenou Šemnickou skálu (strmý znělcový kužel) se skvělým výhledem do Doupovských hor. A proč si teď známou pověst o skále neuvést.[/]
V dávné minulosti žil na nedaleké Andělské Hoře krutý hradní pán, který si jednou umanul, že chce dostat dceru jednoho z poddaných. Panna se však tolik rytíře bála, že se před ním schovala do lesů. Pán za to nechal uvrhnout do vězení jejího nebohého otce, na tak dlouho dokud sama nepřijde. Ona však o tom žijíc sama v hustém lese nevěděla. Jednoho dne jel pán do lesa na lov, panna ho uslyšela a snažila se schovat, on jí však pronásledoval až na vrcholek naší skály. Děvče prosilo za záchranu nebesa a skočilo dolů. Zachytila se však malého keříku na výstupku pod vrcholkem. Hradní pán se rozčílil nad tím zmizením, pobídl prudce koně ostruhami. Ten se však splašil a vyrazil s rytířem vpřed do propasti, kde oba zahynuli. Dívka byla osvobozena.[/]

Skalky skřítků

Ze Šemnické skály pokračujeme dolů k řece Ohři do Dubiny, která nám bude východiskem k výšlapu na Skalky skřítků. Vysoko nad údolím Ohře se nachází národní přírodní památka, kterou tvoří unikátní pseudokrasové dutiny vytvořené snad vulkanickými tufovými brekciemi. Zjednodušeně řečeno, pozoruhodné dutiny kulového nebo oválného půdorysu s průměrem od několika cm až po 1 metr vznikly pravděpodobně zakrytím dávno zmizelých stromů sopečnými vyvřelinami. Místo je opředeno i pověstmi o zdejších skřítcích. Za námahu tento přírodní unikát rozhodně stojí. Není to jediný výšlap, který na trase absolvujeme.[/]

Kyselka

Pokračujeme dál při řece tristní návštěvou Kyselky. Kdysi světoznámé lázně, dnes jsou v totální devastaci. Od roku 1873 byly v majetku podnikatele H. Mattoniho. Jeho jméno využila pro zdejší kyselku firma, které lázně neobnovuje a naopak je devastuje kolonami kamiónů k nové stáčírně. Novorenesanční kolonáda, Ottův pavilon a další lázeňské objekty budou tak již zanedlouho minulostí. Zdejší minerálku můžete ochutnat tryskající v ruinách domu u silnice. Jako výsměch lázním pak působí televizní reklama letícího orla nad ryzí přírodou Karlovarska.[/]


A zase do kopce. Tentokrát na volně přístupnou rozhlednu Bučina. Z Kyselky pokračujeme okolo Mattoniho vily a Jindřichova pramene (jímání v domku pod silnicí) do Radošova, kde se nachází zajímavá replika historicky cenného krytého dřevěného mostu, který zanikl v roce 1986 úmyslně založeným požárem. Je průjezdný osobním automobilem. Za ním můžeme spatřit pěkný křížový kámen. Nad původně barokním kostelem sv. Václava se ční výrazný ostroh s pravěkým hradištěm pod kterým budeme pokračovat při řece dále do Velichova.[/]
Stojí tu zámek, novohistoricky přestavěný v roce 1870 a novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zajímavostí může být pro někoho i existence zdejšího minipivovaru s malou hospůdkou, kde můžete občas ochutnat zdejší pivo. Překročíme po mostě řeku a vydáme se pod ostrohem s mohutnými valy pravěkého hradiště Thebisberg do Ostrova.[/]
Ještě než se dostaneme do jeho historického středu, odbočíme na jeho okraji po turistické značce na Mořičov. I tento výšlap za námahu stojí, protože máme možnost shlédnout výrazné ruiny obvodového zdiva zajímavého loveckého zámečku na půdorysu mnohoúhelníka, postaveného patrně v 2. polovině 17. století. Vrátíme se zpět a prohlídneme si město Ostrov, které bylo založeno počátkem 13. století na zemské stezce z Chebu do Prahy. Před rokem 1269 jej získal král Přemysl Otakar II. a povýšil jej mezi královská města. Za husitských válek držel město Jakoubek z Vřesovic a pak jej vlastnil rod Šliků. V roce 1469 bylo město dobyto královským vojskem a posléze patřilo opět králi. Po 15. 3. 1939 tu byl první koncentrační tábor v Čechách. Rozhodně nemineme barokní zámecký areál, který se skládá z tzv. Lauenburského zámku a ruin tzv. Šlikovského zámku z poloviny 17. století. Lákadlem je ale především nedaleký raně barokní letohrádek postavený v parku v letech 1673–1679. Dnes je využíván jako galerie. Na náměstí nás rozhodně zaujme původně renesanční radnice, barokní kašna, mariánský sloup a několik historických domů. V historickém jádru se nachází i kostel archanděla Michaela přestavěný po požáru v pozdní gotice. Od něho se můžeme dostat na západní okraj města, kde leží právě opravovaný areál barokního piaristického kláštera s přilehlým jednolodním kostelem. V areálu kláštera se nachází ještě tři další velmi zajímavé svatyně. Když budeme opouštět město po hlavní silnici na Karlovy Vary, zastavíme se ještě na hřbitově, kde je velmi cenný, původně románský kostel sv. Jakuba Většího s raně gotickými a renesančními malbami.[/]
I naší další zastávkou bude cenná sakrální stavba, a to v Boru, kam z hlavní silnice sjedeme. Čeká zde na opravu původně zřejmě románský kostel sv. Maří Magdalény s dvěma gotickými portály a zazděným románským okénkem. Věž byla přistavěna až v baroku. Před vchodem je osazen starý smírčí kříž. Z Boru pokračujeme do Karlových varů a náš první okružní výlet Karlovarskem je zakončen.[/]


Druhý výlet bude mít první zastávku v Doubí. Zde nás nad křižovatkou rozhodně zaujme luxusní restaurace v novorenesančním romantizujícím objektu, který nebyl původně ničím jiným než hradem ze 14. století. Z Doubí rozhodně navštívíme po turistické značce Svatošské skály při řece Ohři. Jedná se o pověstmi opředený výrazný, až bizardní geologický útvar, který se skládá z obnažených skalních stěn o výšce několik desítek metrů s pilíři a skalními jehlami. Podle jedné z legend připomíná uspořádání skal zkamenělý svatební průvod.[/]
Vrátíme se zpět do Doubí a pokračujeme krátce po silnici směrem na Plzeň, ale jen opravdu krátce, protože odbočíme do leva na silničku k oblíbené výletní restauraci Lihart a od ní budeme pokračovat k sv. Lihartovi. Zde se nad novorománskou kapličkou nachází opravené ruiny starobylého románského kostela. Od restaurace vede silnička ještě výše na Aberg (611 m n. m.) s rozhlednou a hotelem.[/]
Nyní se vrátíme zpět do Doubí a překročíme řeku do Tašovic, kde se po turistické značce vydáme na jejich okraj na skálu nad řekou, kde se nachází výrazné pozůstatky opevnění slovanského hradiště na místě staršího sídliště, které žilo ještě ve 12. století.

Loket

Nad Tašovicemi se napojíme na hlavní silnici do Chebu a po chvíli už nás čeká přímo architektonická perla – malebně položené městečko Loket, které po silnici prakticky celé objedeme a kterému vévodí románský královský hrad postavený snad na počátku 13. století proti rozpínavosti chebských ministeriálů. Byl přestavován koncem 14. století. Na přelomu 15. a 16. století byl přestavěn rodem Šliků. Po roce 1822 sloužil jako krajská věznice. Nejstarší součástí hradu je pozdně románská rotunda, věž a obvodová hradba. Další objekty hradu a mohutné opevnění pochází z dob pozdějších. Dnes je hrad přístupný veřejnosti.
K delší zastávce láká i podhradní městečko v meandru Ohře. Kromě mohutných zdí hradu nás upoutají i další pozůstatky městského opevnění s baštami z 15. až 16. století. Z bývalé východní Prašné brány zachována hranolová věž. Taktéž u bývalé Robičské branky můžeme spatřit hranolovou městskou věž. Na náměstí nás kromě sousoší Nejsvětější trojice, kašny a barokní radnice z let 1682–1686 (expozice knižní vazby), upoutá řada cenných historických domů, většinou zbarokizovaných po požáru v roce 1725. Obsahují však i starší konstrukce a kamenické detaily. Ze sakrálních staveb nelze přehlédnout červený původně gotický kostel sv. Václava, později razantně zbarokizovaný v letech 1701–1734. Město si zahrálo v posledním filmovém zpracování nesmrtelného agenta 007. Z Lokte pokračujeme přes Staré Sedlo (zámeček, kostel) na hlavní silnici, na kterou se napojíme před Sokolovem a vrátíme se po ní zpět do Karlových Varů.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama