Horšovskotýnsko

Cílem našeho dnešního putování bude Horšovskotýnsko s perlou tohoto regionu, hradem a zámkem v Horšovském Týně. Z Plzně pojedeme po silnici č. 26 přes Holýšov, Staňkov, a ve Staňkově se dáme doprava na Čečovice. Za shlédnutí tu totiž stojí výjimečná architektonická památka – gotický kostel sv. Mikuláše, považovaný některými odborníky za nejkrásnější venkovský chrám v Čechách. Unikátní stavbu z konce 13. st. z neomítnutých cihel s nevšedními kamenickými zdobnými prvky uplatňovanými na gotických katedrálách s pozoruhodným interiérem s nástěnnými freskami si můžeme prohlédnout po domluvě s obecním úřadem. Pro svoji výjimečnou architekturu byl kostel prohlášen Národní kulturní památkou. Naproti kostela vidíme zámek, který byl využíván zemědělci, v roce 1990 vyhořel a dnes jej pozvolna opravuje občanské sdružení. [/]
V naší cestě do Horšovského Týna budeme pokračovat přes vesnici Bukovec s dominantou kostela Nanebevzetí Panny Marie s románskými základy. V Pocinovicích pak odbočíme doleva a přes Borovici, kde v okolních lesích svědčí pozůstatky mohyl o pravěkém osídlení krajiny.[/]
Do Horšovského Týna, městské památkové rezervace, přijedeme v místě, kde stojí komplex kláštera kapucínů z pol. 17. st.. Konvent byl přebudován na byty a přilehlý kostel je prázdný. Do města vjíždíme místy, kudy procházelo městské opevnění, s nepatrnými zbytky tzv. Plzeňské brány. Po několika metrech se před námi otevře pohled na mírně svažité nepravidelně obdélníkové náměstí, jemuž na západní straně vévodí nepřehlédnutelný komplex renesančního zámku a které je obklopeno městskými domy s malebnými štíty. Uprostřed náměstí vidíme kostel sv. Petra a Pavla. Podobu renesančního zámku získal objekt až po rozsáhlém požáru města v roce 1547, při kterém byl značně zpustošen i původní hrad. Gotické základy a především unikátní raně gotická hradní kaple zůstaly zachovány a tvoří jeden z 6 prohlídkových okruhů. Po prohlídce hradu a zámku si můžeme odpočinout v přilehlém přírodním zámeckém parku, ve kterém se nachází i několik zajímavých staveb. Osvěženi procházkou v parku se vydáme ještě do nejbližšího i vzdálenějšího okolí. V těsné blízkosti Horšovského Týna se nachází Horšov, kam si zajedeme prohlédnout románský kostel Všech svatých z konce 12. st. Výlet zakončíme v Poběžovicích vzdálených 12 km, kam se dostaneme po silnici č. 196 přes Meclov. Když budeme opouštět Horšovský Týn, povšimneme si po pravé straně poutního kostela sv. Anny na Vršíčku. Je nepřístupný a čeká na opravu.[/]
V Poběžovicích, bývalém prosperujícím poddanském městečku, můžeme navštívit zdejší zámek, jehož poslední majitelé Coudenhove-Kalergi se významně zapsali do historie tohoto místa. Hrabě Heinrich tím, že se oženil s Japonkou Mitsuko Ayoama a ta pak žila v Poběžovicích a nedaleké Pivoni a jejich syn Richard jako zakladatel hnutí za spojenou Evropu. Je přístupný jen částečně, v posledních letech probíhá nákladná rekonstrukce centrální budovy a jižního křídla. [/]Putování můžeme zakončit v nedaleké 7 km vzdálené Pivoni, kde se nachází rozsáhlý objekt augustiniánského kláštera. Po roce 1989 začala náročná oprava komplexu, jehož vznik je kladen do 60. let 13. st. Z původní stavby se dochoval raně gotický presbytář kostela Zvěstování Panny Marie, který je odborníky považován za nejstarší gotickou stavbu v Čechách. Přes tyto priority se nepodařilo zatím klášter opravit a je možné si jej prohlédnout pouze zvenku.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama