Dubá a okolí

Kokořínsko je turisticky zajímavé pro svou flóru, faunu i fantaskní pískovcové útvary ve skalních městech. S náznaky této jedinečnosti se turisté setkávají i v okolí Dubé. Na mnoha místech uvidíme typickou lidovou architekturu “ roubené i hrázděné domy, jejichž kouzlo tkví v jejich organickém propojení s okolní krajinou.
[/]
Zahajme náš poznávací výlet rovnou v městečku Dubá. Toto městečko bylo dříve významným střediskem pěstování chmele (odrůda dubský zelenáč). Mohutný kostel Povýšení sv. Kříže je barokní, byl postaven v letech 1744″1760 architekty z okruhu K. I. Dientzenhofera a A. Luraga. Vnitřní vybavení je rokokové z roku 1755. Průčelí zdobí dvě nízké věže, jejichž báně s lucernami shořely při velkém požáru v roce 1845. Město bylo poškozeno bombardováním v roce 1945, poškozený kostel byl následně opraven. Původně barokní fara je z roku z roku 1737, byla také opravena po požáru v roce 1845. Na jižním okraji obce stojí turistická zajímavost – technická památka, věžovitá bývalá sušárna chmele. Jižně od Dubé je umístěna barokní socha sv. Prokopa “ máchovská památka.[/]
Asi kilometr na sever od Dubé, v ohybu prudce klesající silnice do České Lípy se nachází husté stromoví, které zakrývá původně renesanční, barokně a pseudohistoricky upravovaný zámek Nový Berštejn, který je v soukromém vlastnictví. Zřícenina původního hradu Starý Berštejn, stojí na čedičovém kuželi (480 m) nad vsí Vrchovany. Hrad byl postaven po 1402, poprvé je připomínán roku 1437 jako Berkenstein (podle Berků z Dubé). Mezi lety 1540″1580 byl však opuštěn a později zpustl.[/]
Jižně od Dubé, asi 2 kilometry po červené turistické značce povede trasa našeho výletu do přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky. Byla zřízena k ochraně pramenišť, slatin a mokřadních rostlinných společenstev. Ta jsou domovem řady vzácných rostlin a také unikátních druhů plžů. Uzemí je úmyslně ponecháno „svému osudu“, porosty jsou upravovány jen výjimečně.[/]
Pokud se vydáme naopak po modré turistické značce severozápadním směrem, určitě nepřehlédneme nápadný, 5″6 m vysoký, šikmý groteskní kyjovitý útvar z pískovce impregnovaného železitými oxidy stojící na vysoké skále. Říká se mu Čap. Na tomto zdaleka viditelném skalním bloku stál ve 14. století dřevěný hrádek, byl však již o sto let později opuštěn. Jeho dřívější jméno se nezachovalo, zůstaly po něm jen nečetné pozůstatky, malá skalní místnost se zaobleným vchodem a kruhová cisterna hluboká asi 3 m. Do skály vytesaný příkop protínající skalnatý hřbet v celé jeho šířce odděluje vlastní hradiště od hřbetu. Z plochy hradiště se otevírá nerušený výhled do kraje na západ, jih až východ. V okolí jsou četné skály ovlivněné a zpevněné křemitými a železitými impregnacemi, také časté pískovce povlékané železitými krustami s překvapující bohatostí tvarů jako na Kamenném vrchu u Křenova.[/]
Do třetice změníme barvu turistického značení, abychom nasměrovali náš výlet na sever. Tentokrát po zelené turistické značce. Projdeme přírodní rezervací Kostelecké bory s borovými porosty na pískovcové plošině a čeká nás několik kilometrů cesty mezi roztodivnými pískovcovými útvary, ať už je to Krápník či Tisícový kámen. Tím nejzajímavějším je přírodní památka zvaná Husa. Tento zajímavý útvar, se dvěma malými skalními okny, byl během věků vypreparován z okolního pískovce, impregnovaného a zpevněného železitými oxidy. Kdysi se podobal huse sedící na vejcích; hlava husy však byla již před mnohými lety uražena. Povrch pískovců v okolí Husy je pokryt bohatě vyvinutými řádkovými pseudoškrapy, hrbolky, které připomínají malá pohoří. [/]
Z Dubska namíříme trasu našeho výletu do Českého středohoří.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama