Domažlice a Chodsko

Naše cesta tentokrát směřuje na tradiční Chodsko, zejména do jeho centra, města Domažlice. Chodsko se svými statečnými strážci zemské hranice a tragickým hrdinou Janem Sladkým zvaným Kozina, zpopularizoval hlavně Alois Jirásek, a to zejména tzv. horní Chodsko. Historické Chodsko zahrnovalo 11 vsí: Mrákov, Tlumačov, Pocinovice, Klíčov, Chodská Lhota, Stráž, to bylo Chodsko dolní a Postřekov, Újezd, Klenčí, Chodov, Draženov, Chodsko horní. Chodové byli podřízeni králi, zastoupenému královským purkrabím, který sídlil na Chodském hradě v Domažlicích.

Reklama

Domažlice budou naší první zastávkou. Za prohlídku stojí hlavně typické náměstí protáhlého obdélníkového tvaru, na které se dostaneme dolní branou, součástí městského opevnění, které bylo v průběhu 19. st. zbořeno. Zachovalost historického jádra Domažlic se zasloužila o vyhlášení města památkovou rezervací. Náměstí lemují domy s barokními a klasicistními barevnými fasádami a štíty a malebnost prostoru je umocněna domovním podloubím po obou delších stranách náměstí. Podle instalovaných pamětních desek na domech vidíme, že Domažlice přitahovaly známé osobnosti české literární historie (K. J. Erben, B. Němcová, J. Vrchlický). Své místo tu má upomínka na A. Jiráska a jeho román Psohlavci, kterým výrazně podpořil chodskou tradici. Uprostřed náměstí vystoupíme na poněkud ze své osy vychýlenou věž kostela, odkud je rozhled nejen po Domažlicích, ale i okolí. Naše další kroky budou směřovat k Chodskému hradu, který byl součástí městského opevnění. Vedle královského purkrabího, který dohlížel na činnost svobodných sedláků a strážců hranic – Chodů, v něm sídlil i chodský soud a bylo tu vězení. Sem se Chodové uchylovali v době nebezpečí. Dnes je tu umístěno Muzeum Chodska. Pro návštěvníky je přitažlivá zejména etnografická expozice chodská „sence“ a chodská svatba. Můžeme navštívit i muzeum J. J. Jindřicha, hudebního skladatele, sběratele lidových písní a etnografa. Prohlédneme si, jak mistr bydlel a určitě nás zaujme jeho početná sbírka podmaleb na skle. Je tu také expozice věnovaná spisovateli J. Vrbovi. Nakonec ještě navštívíme Galerii Jaroslava Špillara se stálou expozicí děl tohoto malíře, který na svých plátnech zachytil Chody a život na Chodsku, a jeho bratra Karla.

Z Domažlic se přemístíme do 4 km vzdáleného Újezda, kde se narodil legendární hrdina Jan Sladký Kozina. Navštívíme Kozinovu pamětní síň umístěnou ve statku, kde hospodařil a žil se svou rodinou. Vesnice sama už ztratila svou historickou autenticitu, domy jsou zmodernizovány a lidových staveb připomínajících minulé časy je jen poskrovnu. Zastavíme se ještě na Hrádku. Na vyvýšenině nad Újezdem, kde v místě strážního stanoviště Chodů byl postaven Kozinovi pomník. Pokocháme se pohledem na okolní malebnou krajinu a vydáme se dále přes chodské vesnice Trhanov a Chodov do Klenčí. Cestou se ještě zastavíme na Výhledech, kde byl postaven pomník slavnému klenečskému rodáku, spisovateli Jindřichu Šimonu Baarovi. Jak název tohoto místa napovídá, naskytne se nám nádherný výhled na celé Chodsko. A míříme k poslední zastávce našeho putování, do Klenčí. Bývalá privilegovaná chodská ves, později povýšená na městečko, vzdává dnes hold hlavně slavným rodákům – J. Š. Baarovi, Janu Vrbovi a J. J. Jindřichovi. Zejména Baarovi, ale i dalším jmenovaným osobnostem, je věnována expozice v místním muzeu. Ve zdejším kostele sv. Martina měl v roce 1678 svatbu Jan Sladký Kozina s Dorotkou Pelnářovou.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama