Český kras

Oblast Českého krasu patří mezi nejvýraznější
a v celých Čechách vůbec
nejvzácnější typy krajiny. Jejím typickým
znakem je její „patrovitost“: nejnižší
patro tvoří samotné dno údolí,
porostlé rozsáhlými nivními loukami
a drobnými mokřady na místech bývalých
zazemněných koryt, mezipatro
tvoří staré říční terasy v úrovni horní
části Černošic, a nejvyšší patro odlesněná
agrární plošina směrem na
Rudnou.
[/]
Významná jsou hlavně dvě údolí, kolmá na
široké údolí Berounky “ Radotínské a Karlické.
K okraji krasu patří také spíše průmyslová
městečka Dobřichovice a Řevnice, které mají
hraniční polohu mezi krasem a úpatím Hřebenů.
Nejzajímavější je začít směrem od Prahy,
a to Radotínským údolím, které patří k přírodovědně
nejzajímavějším územím v okolí Prahy.[/]
Na jeho území se nachází 9 přírodních rezervací,
v nichž žije okolo 700 druhů rostlin nebo například
1 200 druhů motýlů. Můžeme zde najít i početné
geologické výchozy se zkamenělinami trilobitů,
hlavonožců, graptolitů a dalších.[/]
Bohužel spodní část údolí je výrazně poškozena
obrovskými mramorovými lomy a Lochkovskou
cementárnou. Horní úsek toku Radotínského
potoka až po Chýnici však představuje
poměrně divokou, lesnatou krajinu.
Radotínské údolí je popsáno
podrobněji v kapitole Exkurzy.[/]
Západně od Radotínského údolí
se nacházejí dvě zajímavé vesnice “
Kosoř a Třebotov.
Toponymum „kosoř“ znamená
kosou, ostrou horu, možná jsou
míněny vápencové pahorky v Kosořské
rokli. Jinak je v okolí vesnice plochá,
zemědělská krajina.[/]
Zato Třebotov se může pochlubit význačnou
zajímavostí “ na jižním svahu Kulivé hory,
která je v jeho těsném sousedství, se nachází
přírodní rezervace s umělým odkryvem vrstev
devonských vápenců. Odkryv má mezinárodní
význam, na skalnatých stráních se vyskytují druhově
bohatá skalní a lesostepní společenstva,
typická pro Český kras. Na východním okraji vsi,
u vodojemu, můžete navštívit židovský hřbitov,
založený pravděpodobně roku 1761. Poslední
pohřeb se zde konal v sedmdesátých letech.
Dnes je hřbitov poničený a rozkradený. Ve vsi
je také zajímavá tvrz z 14. století. Na toku Švarcavy,
ústící u Černošic do Berounky, je několik
starých mlýnů. Větší část byla přestavěna a dnes
slouží jako rekreační objekty.[/]
Přejdeme-li údolí na západ, dostaneme se
do vsi Vonoklasy. Dříve se tato obec nazývala
Vněklasy a byl zde zámeček, tvrz a pivovar. To je
však již minulostí. Zámeček i tvrz byly zbořeny
a pivovar vyhořel. Západně od Vonoklas leží hluboce
zařízlé Karlické údolí. K vidění jsou v něm
rozsáhlé šípákové doubravy (tvořené teplomilným
dubem šípákem) nebo stepní a lesostepní
vegetace na velmi prudkých, skalnatých svazích.[/]
V závěru údolí narazíme na zříceninu hrádku
Karlík, určený k obraně Karlštejna. Byly zde
nalezeny i základy románské rotundy. Traduje
se, že sloužil i jako ubytovna dámských návštěv
na dvůr Karla IV., které na Karlštějn nesměly.
?

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama