Broumov otevírá novou Galerii Dům

V sobotu 28. dubna v 17 hodin bude v Broumově slavnostně otevřena nová Galerie Dům v areálu Klášterní zahrady.

V sobotu 28. dubna v 17 hodin bude v Broumově slavnostně otevřena nová Galerie Dům v areálu klášterní zahrady, jejímž cílem je nabízet a představovat návštěvníkům projevy současného výtvarného umění. Výstavní koncept galerie připravili kurátoři Petr Vaňous a Iva Mladičová. „Galerie se zaměří na prezentaci děl těch umělců, pro něž zůstává v platnosti vnitřní kontinuita tvorby a výpovědní síla a smysluplnost projevu spjatého s ověřenými výrazovými prostředky a postupy – médium malby, kresby, grafi ky, sochy/plastiky/objektu, ale také fotografi e. Prostor bude poskytován především výstavám autorským, přičemž v každém roce bude zařazena jedna z prezentací umělce, jenž pochází ze širšího regionu,“ říkají kurátoři.

Reklama

Cyklus výstav, zároveň s otevřením galerijního prostoru, zahájí projekt předního českého fotografa Ivana Pinkavy (nar. 1961). Autor se narodil v nedalekém Náchodě. „Leitmotivem tvorby Ivana Pinkavy je kladení si otázek směřujících k víře a k proměnám hodnot západní kultury spojených s křesťanstvím, stejně jako hledání morální stability pro jedince současnosti. V Galerii Dům představí výběr ze své poslední fotografi cké produkce, která bude v prosinci tohoto roku uvedena v širším rozsahu ve Washingtonu v prestižním American University Museum
at the Katzen Arts Center. Autor přislíbil osobní účast na zahájení výstavy i galerie,“ uvádí k výstavě kurátor Petr Vaňous.

V roce 2012 jsou naplánovány další dvě výstavy: Galerie Dům nabídne objekty Petra Stibrala a výstavu obrazů Vladimíra Vély. Ke každé výstavě by měla galerie pravidelně vydávat malý autorský katalog s přehledem vystavených prací.

Projekt galerie vzniká pod patronátem Agentury pro rozvoj Broumovska. Výstavy budou doprovázet komentované prohlídky a programy pro školy, které prohloubí edukační funkci tohoto programu. „Agentura tak navazuje na tradici, kdy město Broumov, a klášter obzvlášť, byly centrem vzdělanosti a kultury, a předchází případné realizaci projektu revitalizace kláštera, ve kterém je popsán Institut krásných umění, jehož je výstavní síň součástí,“ říká Jan Školník, jenž stojí za vznikem projektu. Program výstav nabídne ojedinělý zážitek ze zajímavého setkání současné výtvarné scény a prostředí historické Zahrady s barokním klášterem. To vše orámováno přírodou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

Komentované prohlídky: 17. května, 7. června (od 17 hodin)
Programy pro školy: rezervace (Martina Váňová, martinav@broumovsko.cz, 737 583 144)
Záštitu nad Galerií převzal hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc

GALERIE DŮM

Klášterní zahrada
Broumov
55001

Akce v Brně

Ivan Pinkava INDEXACE

29. dubna – 10. června
Otvírací doba: 8:00 – 18:00
Vstupné: dospělí: 30,- Kč
snížené: 15,- Kč

Kurátor výstavy: Petr Vaňous

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama