Národní park Šumava

Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991 na nejvyšších a nejhodnotnějších partiích CHKO Šumava. CHKO Šumava v současnosti plní funkci ochranného pásma národního parku. Šumava je součástí vyšší geomorfologické jednotky Šumavské hornatiny, při německé a rakouské hranici na JZ Čech. Na německé straně je Šumava nazývána Bavorský les. Geograficky se Šumava dělí na Železnorudskou hornatinu, Šumavské pláně, Boubínskou hornatinu, Trojmezenskou hornatinu a Želnavskou hornatinu. Reliéf Šumavy je založen na tektonickém zdvihu pohoří, naposled v souvislosti s alpinským vrásněním v třetihorách. Již koncem druhohor byla Šumava souší a její povrch byl zarovnán v parovinu. Pozůstatkem tohoto zarovnání jsou známé Šumavské pláně. Ochlazením klimatu ve starších čtvrtohorách vedlo ke vzniku horských karových ledovců na 12 místech Šumavy. Jejich pozůstatkem jsou známá jezera – Černé, Čertovo, Laka, Prášilské nebo Plešné. Na nepropustných podložích v mělkých sníženinách se vytvořila četná rašeliniště, místně nazývaná slatě – Jezerní, Chalupská, Tříjezerní a další. Šumava je nejrozsáhlejší souvisle zalesněnou oblastí střední Evropy, lesy zde pokrývají až 80 % území. Šumava patří k nejatraktivnějším turistickým oblastem ČR a pro své přírodní krásy a tiché prostředí je vyhledávána českými i zahraničními návštěvníky. Nejvyšším vrcholem české části Šumavy je Plechý (1378 m n. m.). (Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).
www.npsumava.cz

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama