CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví se rozkládá na ploše 96 km2. Zaujímá úzký 3–8 km široký pruh lužních lesů a luk kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční delta – přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých i periodických říčních ramen a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Do Litovelského Pomoraví patří také krasové území vrchu Třesín se známými veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi a oblast listnatých lesů Doubrava – mírně zvlněná pahorkatina, kde se díky rozumnému hospodaření v minulosti (lichtensteinské panství) zachoval komplex chlumních doubrav. (Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama