CHKO Český les

Český les geomorfologickým pokračováním Šumavy. Tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Do roku 1990 ležela velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Dnes se ukazuje význam Českého lesa v původních lesních společenstvech, která jsou cenná pro svoji zachovalost v rámci celé České republiky. Jedná se o různá společenstva bučin a jedlobučin až o podmáčené smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky. Český les se stále více ukazuje jako významné studijní území vývoje vegetace na plochách obcí zaniklých po druhé světové válce. Nejvyšší horou Českého lesa je Čerchov (1042 m n. m.). (Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama

Další zajímavá místa v okolí

Reklama