Žďárské vrcholy

Mezi hlubokými zalesněnými údolími řek Svratka a Fryšávka se vypínají nejvyšší vrcholy Žďárských vrchů. Nejedná se o žádné velikány, nadmořská výška těch nejvyšších se pohybuje kolem 800m, nalezneme na nich však zajímavé skalní útvary, které stojí za vidění.[/]

Reklama

Výchozím bodem se pro nás stane město Žďár nad Sázavou. Žďár se nachází na pomezí Čech a Moravy, uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jeho historie je úzce spjata s rozvojem žďárského cisterciánského kláštera a sahá až do poloviny 13. století. Dnešní podobu získal bývalý klášter při rozsáhlých přestavbách v první polovině 18. století. Přestavby navrhl architekt Jan Blažej Santini Aichel. V areálu bývalého cisterciáckého kláštera, se dnes nachází zámek v majetku Dr. Radslava Kinského. V současné době zde můžeme najít vedle Správy hospodářství Dr. Kinského a Správy farnosti několik zajímavých expozic a výstav. Světoznámé je muzeum knihy, největší toho druhu v Evropě, stálá výstava „300 let klavíru“, expozice ze života architekta Jana Santiniho Aichla, Galerie Kinských a další příležitostné výstavy. Od zámku se po žluté turistické značce dostaneme k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který představuje vyvrcholení tvorby architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Stavba byla zahájena v roce 1719, kdy byl v hrobě blahoslaveného Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta nalezen jeho domněle neporušený jazyk a kdy byla zahájena příprava na jeho kanonizaci. Kostel byl vysvěcen v roce 1722 a stal se první velkým kostelem, zasvěceným sv. Janu Nepomuckému. Chrám je postaven na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy, podle legendy, která praví, že v místě utonutí Jana Nepomuckého se objevila koruna z pěti hvězd. Symbol pěti je realizován v celé stavbě. Do celého areálu vede pět vchodů, uvnitř chrámu je pět kaplí a pět oltářů. Výjimečné hodnoty tohoto poutního kostela vedly k tomu, že v roce 1994 byl zapsán jako první solitérní stavba v českých zemích do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.[/]

Když se vrátíme zpět k zámku můžeme pokračovat po červené, kolem vodní nádrže Pilská až k Velkému Dářku. Rybník byl vedle chovu ryb využíván zejména k dodávkám vody železářským hamrům a hutím v nedaleké Polničce. Slouží jako významná zásobárna vody. Kolem Dářka, jenž je největším rybníkem na Vysočině a byl založený na řece Sázavě v roce 1480 vede 9km dlouhá naučná stezka. Na trase stezky jsou zřízeny lávky a haťové přechody, přesto mohou být některé úseky při vyšší hladině vody zamokřené. V okolí se totiž nachází rozsáhlá rašeliniště. Dříve byla rašelina dobývána jako zdroj paliva, dnes je těžba zakázána a rašeliniště chráněna. Radostínské rašeliniště bylo vyhlášeno národní přírodní rezervací.[/]

Od Velkého Dářka budeme pokračovat dále po červené značce, poznávat vrcholové skály, jenž jsou typické pro krajinu Žďárských vrchů. Můžeme vystoupat hustým převážně smrkovým lesem na vrchol Tisůvka, kde se nachází chráněný přírodní útvar Čertův kámen. Tato vysoká skalní hradba vznikla mrazovým zvětráváním. Skalní vyhlídka s omezeným výhledem přes koruny stromů je snadno přístupná, ale není zabezpečená. Během pokračování po červené směrem na Žákovu horu potkáme několik zastavení naučné stezky. Na rozcestí se zelenou můžeme odbočit ke Stříbrné studánce, která je nejvýznamnějším pramenem řeky Svratky. Jinak budeme pokračovat dál po červené. Kolem Lisovské, Malínské a Drátenické skály až do obce Sněžné. Lisovská skála byla v roce 1976 vyhlášena přírodní památkou. Skalní útvar s navazujícím balvanovým mořem je jednou z nejlépe zachovaných ukázek mrazového zvětrávání rul ve vrcholových částech Žďárských vrchů. Na zalesněném vrchu Malínské skály tvoří skalní útvary řadu stáčející se obloukovitě v délce 200 m kolem vrcholu a nejmohutnější skalní útvar Výspa dosahuje výšky až 20 m. Na skalních stěnách se zvětráváním vytvořily skalní výklenky a 3 metry hluboká puklinová jeskyňka. Na Drátenické
skále, nazývané také jen Dráteničky můžeme najít nepravé jeskyně a na hřebenu několik věží, z nichž nejvyšší je Sokolí věž. [/]
Z obce Sněžné budeme pokračovat dále po červené směrem na Jimramov. Přejdeme Buchtův kopec, který je díky kopuli s radarem na vrcholu zdaleka viditelný. Z vrcholu není žádný výhled, avšak odlesněné jižní a severní svahy nabízí nádherné pohledy na jih do údolí Fryšávky a hlavní hřbet Žďárských vrchů, na sever pak do údolí Svratky. Z Buchtova kopce sejdeme do Daňkovic, značka kopíruje dlážděnou silnici k radarové stanici, a odtud dále po červené až na vrch Štarkov, kde se nachází zřícenina hradu Skály. Hrad byl postaven ve 14.stol a dnes jsou z něj zachovány zbytky obvodových zdí vyzděných mezi skalami, torzo hranolové a oválné věže. V okolí jsou patrny zbytky valů. V hradním jádře probíhá v současné době archeologický průzkum a jsou postupně odkrývány základy zdí paláce. Od hradu nemusíme pokračovat do Jimramova po červené, ale můžeme zvolit i modrou turistickou značku, která vede přes vrch Prosíčka, odkud je pěkný výhled do okolního kraje.[/]
Jimramov je starobylé městečko ležící při soutoku Svratky a Fryšávky, vzniklo jako osada patřící nedalekému hradu Skály. V obci se nachází zámek, který začal roku 1588 stavět Pavel Katarin z Kataru. Svoji současnou klasicistní podobu však zámek získal až v 19.stol. Dnes se zde nachází střední škola. Na náměstí si můžeme prohlédnout soubor převážně klasicistních domů, které jsou základem městské památkové zóny. Na náměstí stojí i rodný dům Jana Karafiáta, autora známé dětské knihy Broučci. Nad soutokem Svratky a Fryšávky se nachází rodný dům bratří Mrštíků.[/]
Z Jimramova nás červená značka zavede do Dalečína. Obec ležící nad vodní nádrží Vír je v historii prvně zmiňována roku 1349. Z místního hradu, jenž se stal v 16. stol. sídlem loupeživých rytířů se do dnešní doby zachovaly zbytky hradeb, paláce a hranolové věže. V blízkosti hradu stojí někdejší lovecký zámeček z roku 1588, v polovině 19. stol. byl přestavěn v alpském stylu a dnes slouží jako obecní úřad. Vírská přehrada byla vybudována na řece Svratce v letech 1947-1957 a slouží jako zásobárna pitné vody. Pod hrází se nachází malá hydroelektrárna. Při pokračování po červené značce se můžeme zastavit v obci Vítochov. Nad obcí se vypíná kostel sv. Michala, ve kterém se nachází kamenná křtitelnice z 13.stol a kamenný oltář. Roku 1949 zde byly odhaleny fresky, které byly roku 1967 restaurovány.[/]
Pokud nebudeme chtít navštívit Karasínskou rozhlednu a zříceniny rozsáhlých hradů Pyšolec a Zubštejn, oba byly založeny ve 13.stol, ke kterým vede červená značka, nebo rozhlednu Horní les a jít dál do Bystrého, kam vede značka modrá, odbočíme v Karasíně na zelenou, na tu navazuje žlutá a vzápětí odbočíme na modrou, abychom se dostali k zřícenině hradu Aueršperk. Hrad postavili na přelomu 13. a 14.stol nejspíš páni Pernštejna, ale již roku 1403 je uveden jako pustý. Z nepříliš rozsáhlé stavby se zachovaly zbytky příkopu a torzo válcové věže, zbytek zdiva bašty, brány, paláce a hradeb. Dále pak příkopy a valy. Dnes je areál hradu zalesněný a místy je zde hustá keřová džungle. Po modré budeme pokračovat až do našeho cíle, do města Bystřice nad Pernštejnem. Městečko bylo založeno ve 13.stol. jako správní středisko kolonizovaného kraje.Na náměstí se kromě kostela sv. Vavřince nachází ve staré radnici městské muzeum s vlastivědnou, historickou a hornickou expozicí.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama