Za historií a architekturou do Brandýsa a Staré Boleslavi

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je jedním z nejpozoruhodnějších „souměstí“ v Čechách. Má velmi originální polohu na obou březích Labe při jeho soutoku s Jizerou. Brandýs leží na místy na poměrně strmém, cca 50 metrů vysokém břehu, Stará Boleslav je při řece na úplné rovině.[/]
Stará Boleslav, která je o 400 let starší než Brandýs, vznikla někdy mezi 9. a 10. stoletím našeho letopočtu, nicméně archeologické nálezy zde potvrzují osídlení minimálně již v době kamenné. Fungovala jako slovanské hradiště střežící labský brod. Byl zde založen hrad a v polovině 11. století také kapitula. Hrad byl posléze rozbořen husity, nicméně město se rozrůstalo do okolí.[/]
Jedeme-li do Brandýsa autobusem z Prahy, již za Prosekem uvidíme na levé straně silnice v poli poměrně častá a poničená zastavení křížové cesty. Ta vede z Prahy ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie do Staré Boleslavi. Byla postavena ke konci 17. století a má jednu velkou zajímavost. Kapličky jsou od sebe vzdáleny na délku jednoho Karlova mostu.[/]
V Brandýse začíná naše exkurze hned na první autobusové zastávce (zastávka Brandýs – Zahradní Město). Na levé straně se rýsuje silueta výrazné renesanční tvrze, přeměněné již v baroku na sýpku poté, co byla vypálena Švédy. Tvrz dnes stojí v jádru vsi Vrábí (zmíněné v souvislosti s historií Dřevčic, kam byla „přifařena“). Dnes je však součástí Brandýsa.[/]
Odtud můžete dojít po hlavní třídě do brandýského centra. Patrný je zde (za železniční tratí) výrazný kontrast staré a nové zástavby – nalevo stojí socialistické paneláky, napravo nádherné barokní domy. Samotnému náměstí dominuje radnice s velkou freskou vytvořenou na začátku 20. století. Je na ní zobrazen Rudolf II, který povyšuje Brandýs na město.Výraznou stavbou náměstí je také renesanční „arnoldinovský“ dům ze 16. století. Sídlí v něm regionální muzeum Prahy -východ. Nyní začne procházka po nejstarší, nejčlenitější a nejzajímavější části Brandýsa. Tři kostely na pahorcích nad Labem, spojené sítí křivolakých úzkých cestiček, to jsou pravá brandýská stínadla. Tvoří je z velké částí bývalá židovská část města. Ideální je použít podrobný plán města, sehnatelný v informačním středisku nedaleko centrálního náměstí.[/]
Levý a nejstarší gotický kostel sv. Vavřince na Hrádku (jméno vsi vzniklé dříve než Brandýs, dnes součást Brandýsa) leží uprostřed pravého ghetta starých, polorozpadlých domů připomínající slum. U jeho vchodu stojí také zajímavý pískovcový sloupek lebkou.[/]
Odtud je nedaleko k městské katovně. Od 16. století v ní nepřetržitě sídlila rodina kata. Nad ní stojí nejimpozantnější brandýský kostel, Obrácení sv. Pavla. Dnes barokní stavba má gotické základy, lomený gotický portál je odkryt přímo u vchodu. Okolí tohoto kostela tvoří nejzajímavější část městského jádra, směrem k náměstí je tu i malý barokní špýchar.[/]
Po tímto kostelem stojí další, taktéž barokní s gotickými základy, avšak menší. Je zasvěcen svatému Petru.[/]
Napravo odtud se nachází obří areál brandýského zámku. Původně gotický hrad byl přestavěn na typické renesanční sídlo (jeho analogií je například zámek v Rožmberku), dekorované monumentálními sgraffiti z doby Rudolfa II. K zámku přiléhá i zahrada a nádherná jírovcová alej, zámek je přístupný.[/]
Po zámkem se nachází velmi zajímavý ranně barokní kamenný most se sochou Jana Nepomuckého a za ním mlýn s jedenácti koly, komín za ním je původní barokní pivovar. To už ale naše cesta přechází Labe. Na ostrově se nachází zbytek velmi zachovalé lužní krajiny, chráněný jako přírodní památka Hluchov. Za ním už začíná Stará Boleslav.[/]
Dominantní stavba tvořící panoráma z této strany je kostel svatého Václava, postavený na místě kostela svatého Kosmy a Damiána. Zde byl pravděpodobně roku 935 zavražděn kníže Václav svým bratrem Boleslavem. Kostel vyhořel při husitských válkách, na jeho místě byl postaven barokní sv. Václav. Hned vedle stojí románský kostel sv. Klimenta z první poloviny 11. století, dnes nejstarší stavba Staré Boleslavi a tedy i celého „dvouměstí“.[/]
Hned vedle tohoto areálu, který je povětšinu času nepřístupný, stojí nádherná barokní budova děkanství a o kus dál také kapitulního probošství. Obě budovy jsou perfektním výtvorem vrcholné barokní architektury. Jejím neimpozantnějším výtvorem zde je však chrám Nanebevzetí Panny Marie na Mariánském náměstí , vzniklý zde na počátku 16. století. Byl centrem tzn. Mariánského kultu, importovaného k nám jezuity v pobělohorské době. Jeho centrem bylo tzv. „Palladium země české“, měděný reliéf madony s Ježíškem (má mít zázračnou moc), umístěné v chrámu. Bylo později ukradeno Sasy a koupeno zpět za ohromnou sumu. Mířila sem mariánská poutní procesí z celých Čech.[/]
Impozantní gotická brána mezi oběma staroboleslavskými náměstími je zbytkem gotického hradu který zde stával, a byl zničen husity.[/]
Cestou k autobusovému nádraží v severní části ještě mineme malou, zajímavou barokní kapli zasvěcenou blahoslavenému Podivenu, který byl služebník Václava a byl zabit těmi samými vrahy.[/]
Celé městečko má výrazně „balkánský“ charakter, doporučujeme návštěvu některých z přiléhajících náměstíček, lidové hospůdky se nacházejí na každém rohu.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama