Z Pardubic na západ

Přelouč – Řečany nad Labem – Chvaletice – Kojice – Zdechovice – Valy – Chojtice

První zastávkou našeho výletu je Přelouč. Město není obklopeno žádnými horami, naproti tomu slepá ramena Labe lákají k nostalgii i příjemným procházkám v klidné a na pohled zcela přirozené krajině. Osada „Priluche“ byla jako příslušenství kláštera v Opatovicích známá již kolem roku 1070. Za dob Husitů se město stalo jejich prvním opěrným bodem ve východních Čechách. [/]
Typické starodávné domy nalezneme v Přelouči na tzv. místě Na dole. Historické centrum se nalézá na náměstí T. G. Masaryka. Západní strana náměstí nabízí pohled na Občanskou záložnu. Autorem novorenesanční budovy z konce 19. století je Rudolf Kříženecký. Zajímavostí je označené místo ve dlažbě, kde v roce 1738 jezuita Koniáš pálil kacířské knihy. [/]
Významnou památkou je Kostel Navštívení Panny Marie z roku 1682. Kostel je zajímavý také díky pověsti o uzdravující moci mariánského obrazu, jenž je v této budově umístěn. Na místním hřbitově najdeme hrob Františka Veverky, spoluvynálezce ruchadla. Další hrob připomíná oběti transportu z roku 1945. [/]
Nejcennější technickou památkou města je hydroelektrárna. V letech 1912–1920 ji postavila firma Kapsa a Müller. Součástí elektrárny je most a zdymadlo. Město je mimo jiné také rodištěm oblíbeného herce F. Filipovského.
Pokračujeme západním směrem a projíždíme obcí Řečany nad Labem. Město leží v blízkosti popelnicového pohřebiště lužického typu. Dominantou obce je kostel sv. Máří Magdalény. Kostel se proslavil zejména tím, že byl vysvěcen za účasti Vladislava I. v roce 1165.[/]
25 km západně od Pardubic nalézáme obec Chvaletice. V obci se dříve těžila břidlice i pyrit. Známá se ale stala díky tepelné elektrárně, jež v blízkosti leží. Elektrárna si vyžádala úpravu řečiště i vybudování přístavu a rozlehlého překladiště. V obci nalezneme také pseudorenesanční evangelický kostel z roku 1882.[/]
Chceme-li poznat více, pokračujeme stále západním směrem do Kojic. První písemná zmínka pochází z roku 1238. Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1180 na nás dýchne středověkem. Stavba se totiž dochovala v téměř původním stavu. Celá obec tak trochu vypadá, jako kdyby se v ní čas zastavil, či alespoň zpomalil. [/]
Vracíme se východním směrem jakoby na Přelouč. Zastavujeme ve Zdechovicích. V dnešním barokním zámku bychom již těžko hledali středověkou tvrz. Zámek byl z původní renesanční podoby přestavěn do dnešní barokní na počátku 17. století. U zámku se rovněž nachází park. V 2. polovině 20. století zde ovšem měla sídlo vojenská posádka, která unikátní cizokrajnou floru parku takřka zničila.[/]
Předposlední zastávkou se stává obec Valy. Název pochází od nedaleké zaniklé obce Lepějovice, z níž zbyly jen 2 až 3 m vysoké valy. Jedinou dochovanou památkou je kostel sv. Martina a myslivna. Za horkého počasí určitě navštívíme nedaleké Písníky u Mělic. Čistá voda a kouzelné okolí zlákají ke koupání každého. Na větším z nich se navíc můžeme zdokonalit ve vodním lyžování.[/]
Jižně od Přelouče objevíme obec Choltice. V roce 1695 zde byla postavena barokní stavba na místě bývalého renesančního zámku. Nejvýznamnější částí je raně barokní kaple sv. Romedia se štukovou výzdobou. Na zámku najdeme také sídlo vlastivědného muzea, které je po domluvě přístupné.Zámek je rovněž obklopen oborou se starými habry i duby. Nalezneme zde také romantické rybníčky. V Cholticích je cenný barokní panský dvůr a Vlašský dvůr.[/]
Jihozápadně značenou cestou se můžeme podívat do obce Svojšice. Z mohutné zříceniny bývalé tvrze se do dnešních dní dochovaly sklepy, zdi, valy i věž. Obec je ale notoricky známá zejména díky velkému přírodnímu amfiteátru. Ten zde pravidelně hostí posluchače folku a trampské muziky. V červnu je to Svojšický slunovrat a v září Svojšický letorost.[/]
Nyní jsme již západní okruh zcela vyčerpali, a tak se 10 km východním směrem vracíme zpět do Pardubic.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama