Z Pardubic na sever

Kunětice – Ráby – Dříteč – Opatovice nad Labem – Staré Ždánice

První zastávkou výletu je obec Kunětice, ležící 8 km severně od Pardubic. Archeologové zde objevili množství žárových hrobů i staveb z mladší doby kamenné, což svědčí o velmi brzkém osídlení okolí obce. V Kuněticích se zastavíme u kostela sv. Bartoloměje, abychom si prohlédli fresky z dob Karla IV., tedy ze 14. století. Další architektonickou zajímavostí obce je vojenský most přes Labe, vybudovaný v roce 1947.[/]
Poté projedeme obcí Ráby. Nad námi se majestátně tyčí státní hrad Kunětická Hora. Navštívit zde můžeme Perníkovou chaloupku ( červená a zelená turistická značka). Ta nás pozve na expozici perníku i do Muzea skřítků a strašidel. V areálu nalezneme i kouzelné stromy jako frňákovník, Mrazíkovo sáně i vyhlídku na jelena. [/]
Stoupáme stále vzhůru a Kunětická hora se nám začíná přibližovat. Po asi 2 km dorazíme k úpatí hory. Tato znělcová třetihorní kupa ozdobená bývalým husitským hradem je oblíbeným cílem pro romantiky. Okolí nabízí krásné rozhledy do kraje. Po cestě k vrcholu objevujeme řadu valů, bývalých bran, rozlehlých sklepení i čerstvě zrekonstruovanou mohutnou studnu. [/]
Výborné strategické polohy využil Diviš Bořek z Miletína, když zde v letech 1421–1423 nechal postavit husitský hrad. Z pozdně gotické doby se dochovala jen válcová věž nazývaná Černá nebo Čertova. Obranu hradu zajišťovaly hradby s kruhovými rondely a šest bran. Za třicetileté války byl hrad vypálen a jeho zkázu dokončila těžba kamene. Těžba byla zastavena až na počátku 20. století a ještě později započaly opravy. V hradu si vyposlechneme přesnou historii a prohlédneme muzejní expozici.[/]
Pokračujeme severním směrem přes obec Dříteč. Zde si můžeme prohlédnout gotický kostel sv. Petra a Pavla z konce 14. století. Na pravé straně kostela si povšimněme pamětní desky Václava Veverky, který je zde pochován.[/]
Po dalších cca. 5 km dorazíme do Opatovic nad Labem. Toto místo dříve obývaly slovanské kmeny a obec vyrostla na místě benediktinského kláštera, který dle dávných pověstí skrýval ohromné bohatství. Nejvýznamnější památkou obce je kostel sv. Vavřince z 2. poloviny 13. století. Kostelní věž je zakončena cimbuřím a kamennou helmou. [/]
Hlavní atrakcí obce ovšem zůstává opatovický kanál. U Opatovic totiž odbočuje z Labe a zpět se navrací až mezi Přeloučí a Chvaleticemi. Kanál je renesanční vodní dílo, vybudované mezi lety 1489–1514 pány z Pernštejna. Kanálu se využívalo k napájení rybníků, mlýnů, hamrů a valch. Celkové délka se pohybuje kolem 30 km, šířka je mezi 3 až 8 m, hloubka dosahuje místy až 2 m a celkové převýšení je přes 20 m. [/]
Pokud se vydáme procházkou podél kanálu, ve střední části budeme obdivovat četné meandry. Procházet budeme dubovým porostem a uměle vybudovaný kanál nám bude připadat jako dokonalá součást krajiny. Dnes kanál využívají hlavně vodáci. Celý je dokonale splavný, drobné překážky se dají odstranit obvyklými způsoby. [/]
Při zpáteční cestě z Opatovic můžeme projíždět Starou Ždánicí. Hlavní dominantou je raně gotický kostel sv. Václava z roku 1336. Stylově velmi jednoduchá stavba, která je doplněná nečekanou hranolovitou věží s cimbuřím.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama