Význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových na zámku v Moravském Krumlově

Museum Kampa ve spolupráci s městem Moravský Krumlov otevírá v prostorách moravskokrumlovského zámku stálou expozici, která představuje unikátní a významná díla se Sbírky Jana a Medy Mládkových. Ve výběru více než šesti desítek prací návštěvníci najdou díla od klíčových představitelů českého či středoevropského umění 2. poloviny 20. století, jako jsou plastiky Pavla Kolíbala, skleněné sloupy René Roubíčka, plátna Jiřího Sopka, Otakara Slavíka a Jiřího Davida, pozoruhodné látkové koláže Adrieny Šimotové či velkoformátového obrazu nositele Oskara Theodora Pištěka, který se zároveň stal ikonou celé expozice. Expozice, která se bude každý rok mírně obměňovat, v souvislosti s finalizací rekonstrukce dalších zámeckých prostor, bude v Moravském Krumlově ke zhlédnutí minimálně do konce roku 2017.
Vedle stálé expozice bude pro každý rok představena jedna nebo dvě krátkodobé výstavy, nyní bude uvedena kolekce děl Zdeňka Buriana, zapůjčená z Retro Gallery v Praze.
 
Zámek Moravský Krumlov, místo pozoruhodné po historické i architektonické stránce, bude po několik let hostit vynikající díla ze slavné sbírky shromážděné sběrateli a mecenáši umění Janem a Medou Mládkovými. Jedinečná a přitom osobně vyhraněná sbírka manželů Mládkových představuje ve střední Evropě výjimečný počin – zahrnuje díla nejvýznamnějších autorů pohybujících se na české umělecké scéně 20. století s širokým přesahem k sousedním zemím – a budovaná v době existence totalitních vlád, které svobodný umělecký projev oficiálně neumožňovaly. Velkou část několik desetiletí budované sbírky darovala paní Meda Mládková v roce 2000 Hlavnímu městu Praha a po rekonstrukci kulturní památky Sovovy mlýny vzniklo Museum Kampa, do nějž byla tato unikátní sbírka umístěna – Museum Kampa se velmi rychle stalo jedním z nejnavštěvovanějších galerií v Praze – a nyní část svých sbírek představují i v Moravském Krumlově.

„Těší mě, že naše umění můžeme vystavit na takovém krásném místě a přeji si, aby ji navštívilo hodně lidí. A přeji si také, aby pak přijeli i k nám do Prahy“,
řekla Meda Mládková, zakladatelka Musea Kampa.

Reklama

Sbírka Jana a Medy Mládkových v sobě obsahuje několik relativně samostatných celků: vlastní sbírka manželů Mládkových, kolekce děl Jiřího Koláře a Sbírka Jiřího Koláře, a Sbírka pro Jindřicha Chalupeckého – výběr z těchto sbírek je představen v Moravském Krumlově. Akcent je dán na díla vzniklá převážně po roce 1960, tedy od autorů, které Meda Mládková osobně v nesvobodném Československu navštěvovala a svými nákupy uměleckých děl podporovala jejich často velmi svízelnou existenci. Vedle toho jezdila paní Mládková do dalších zemí střední a východní Evropy. Tuto skupinu autorů v Moravském Krumlově představuje především dnes již kultovní autorka, polská sochařka Magdalena Abakanowicz, která je známá netradičním využitím textilních materiálů a skupinovými sochami s fragmenty lidských postav.

„Jsem rád, že se Museu Kampa podařilo najít další objekt, kde může být tato jedinečná sbírka vystavena. Sbírka manželů Mládkových je natolik rozsáhlá, že ji nelze jako celek v prostorách pražského Musea Kampa vystavit. Věřím, že možnost prohlédnout si díla této jedinečné sbírky v prostorách krásného renesančního zámku v Moravském Krumlově jistě ocení nejen domácí návštěvníci, ale i zahraniční turisté, kteří na jižní Moravu zavítají,“ uvedl Jiří Pospíšil, člen správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových.

Expozice v Moravském Krumlově je rozdělena do několika celků, které ukazují šíři a bohatost českého umění 2. poloviny 20. století. Imaginativní poloha, zvlášť silně přítomná v českém umění a projevující se i v zdánlivě neosobním minimalismu, je patrná v dílech úvodního sálu, kde jsou vystaveny práce Evy Kmentové, Zbyňka Sekala, Theodora Pištěka, Stanislava Kolíbala, Karla Malicha a dalších. Na něj navazuje sál věnovaný umění geometrie a konstruktivismu, mezi klíčové autory patří Zdeněk Sýkora, Radek Kratina, Hugo Demartini či Jiřího Hilmara. Další zámecká místnost představuje práci s barvou (a nebarvou, pokud připustíme, že bílá je absence barvy), jak se objevila ve středoevropském umění v 80. a 90. letech – místnosti vévodí skleněná instalace Vladimíra Kopeckého a doprovázejí ji plátna Jiřího Davida, Jiřího Kovandy a Václava Stratila – bílé reliéfy maďarského geometristy György Jovánovicse jim vytváří zajímavý protiklad. Závěrečná taneční sál představuje několik menších tématických okruhů – nová figurace a česká groteska je zastoupena díly Karla Nepraše či Jiřího Načeradského, angažované umění Aleš Veselý či slovenský Jozef Jankovič, postmoderní malbu práce Otakara Slavíka a Viktora Pivovarova, krásnými kolážemi jsou zastoupeni Adriena Šimotová a Jiří Kolář, jeden z nejslavnějších českých autorů 20. století vůbec.

Expozice nemá ambice ukázat příběh dějin umění střední Evropy 2. poloviny 20. století. Je možná něco víc – ukazuje výjimečný cit pro výtvarná díla zakladatelky Musea Kampa paní Medy Mládkové, schopnost podchytit v pravý čas kvalitní práce a dosadit je do vzájemně provázaných vztahů a souvislostí. A tím, že předala a otevřela sbírku veřejnosti, udělala gesto, které by mělo být v našem prostředí následováno i dalšími.

Jan Mládek se bohužel otevření Musea Kampa a ani stálé expozice v Moravském Krumlově nedožil, zemřel těsně před listopadem 1989. Ale stále nás provází jeho výrok: Přežije-li kultura, přežije národ.
Text: H. Musilová

Význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkové na zámku v Moravském Krumlově

5. července 2015 – 31. října 2017
Otevřeno:  úterý – neděle  10.00 – 12.30 a 13. 00 – 17.00
www.museumkampa.cz a www.meksmk.cz

Expozice se koná pod záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury České republiky; a pana Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje.

autorka expozice: Helena Musilová, Museum Kampa
koordinace: Sandra Průša, Museum Kampa
architektonické řešení: Pavel Kolíbal ve spolupráci se Stanislavem Kolíbalem
lay out: Marek Pečer, Moravský Krumlov
za město Moravský Krumlov spolupracovali: Jiří Hrdina, Andrea Stejskalová, Bořivoj Švéda, Tomáš Třetina
za Museum Kampa spolupracovali: Klára Burianová, František Kopča, Tereza Mléčková, Petr Medek, Jana Pelouchová, Jan Smetana

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama