Slavnostní otevření stálé expozice v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Hodonín u Kunštátu

Po dlouholeté snaze romských pamětníků a aktivistů, stejně jako pracovníků Muzea romské kultury a předtím i Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského vznikla v bývalém tzv. cikánském táboře v Hodoníně u Kunštátu stálá expozice. Ta se věnuje pohnuté historii tohoto místa – otřesné životní podmínky a každodennost internace přibližují dobové fotografie, dokumenty a zejména vzpomínky pamětníků převážně z řad samotných vězňů.

Reklama

Poprvé si stálou expozici návštěvníci mohou prohlédnout při vernisáži 15. července. Na akci vypravuje muzeum autobus, v případě zájmu si rezervujte místo na rezervace@rommuz.cz, nebo na tel.: +420 775 407 065 a to do 2. července. Autobus odjíždí v den události od budovy muzea (Bratislavská 67) v 15.15 h, plánovaný návrat do Brna kolem 20 h.

Během vernisáže zahraje smyčcový kvartet Roberta Lacka. Ke shlédnutí také výstava Maluj, co vidíš a instalací z 2. ročníku soutěže Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka, která tematizovala holokaust Romů.

Program

17.00 zahájení akce
17.05–17.40 proslovy hostů
17.45 otevření expozice
17.45 komentovaná prohlídka

Kde: Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Hodonín u Kunštátu adresa: Hodonín 76, 679 75 Hodonín, GPS 49.5073047N, 16.4199108E

Kdy: 15. 7. od 17 h (autobus z Brna odjíždí 15:15 – nutná rezervace)

Autobus: rezervace@rommuz.cz, nebo na tel.: +420 775 407 065 do 2.7.  Odjezd : Bratislavská 67 v 15.15 h, plánovaný návrat do Brna kolem 20.

Fb událost: https://fb.me/e/8wsV6u4OZ

WEB: https://www.rommuz.cz/cs/hodonin-u-kunstatu/aktuality/2021-06-23-slavnostni-otevreni-stale-expozice-v-pamatniku-holokaustu-romu-a-sintu-na-morave/

Expozice Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa

V roce 2009 byl díky dlouhodobé snaze Muzea romské kultury a romských aktivistů státem vykoupen rekreační areál na místě někdejšího protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně na Blanensku. Usnesením vlády bylo v roce 2011 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (příspěvková organizace MŠMT) pověřeno vybudováním památníku s expozicí, která by přibližovala pohnutou historii místa v kontextu českých respektive československých a evropských dějin. Klíčovým tématem expozice bylo období let 1942–1943, kdy na místě existoval tzv. cikánský tábor. Převažující část expozice věnovanou tomuto období a v obecnější rovině také holokaustu Romů a Sintů v období II. světové války pod vedením ředitelky NPMK Markéty Pánkové vytvořili pracovníci MRK – Jana Horváthová a Michal Schuster. Na tvorbě expozice se dále podíleli Jiří Cajthaml, Jiří Kocian, Jiří Paděvět, Eva Semotanová, Jan Šimek, architektonické a výtvarné řešení zajistil Jaroslav Obst.

Usnesením vlády z roku 2017 bylo správcovství nedokončeného areálu a expozice na začátku roku 2018 předáno MRK, které přistoupilo k upravení a dokončení expozice, na kterém se vedle Jany Horváthové podíleli Veronika Kolaříková, Anna Míšková a Dušan Slačka.

Expozice nazvaná Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa se nachází ve dvou hlavních prostorách. Větší část expozice je umístěná v novostavbě informačního centra památníku, kde expozice návštěvníkům prezentuje historii místa v kontextu českých a československých dějin. Začíná představením kontextu vzniku Československa a postavení Romů a Sintů ve státě ovlivněným „proticikánskými“ náladami, zákonodárstvím a postupem úřadů. Dále expozice prezentuje vývoj opatření cílených na Romy a Sinty v Protektorátu Čechy a Morava. Největší pozornost a rozsah expozice je věnován tzv. cikánském táboru v Hodoníně u Kunštátu, který byl spolu s veřejnosti známějším obdobným táborem v Letech u Písku místem internace, utrpení, smrti a následně výchozím místem transportu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz pro stovky romských mužů, žen a dětí. Otřesné životní podmínky a každodennost internace přibližují dobové fotografie, dokumenty a zejména vzpomínky pamětníků převážně z řad samotných vězňů. Expozice obsahuje i samostatnou místnost s audiovizuálním vybavením, jež návštěvníkovi umožní přehrávání audio a audiovizuálních záznamů vybraných vzpomínek pamětníků roztříděných do tematických kategorií. Expozice samotná se věnuje také transportům hodonínských vězňů do Auschwitz a jejich osudům v dalších nacistických koncentračních táborech. Závěrečná pasáž expozice v informačním centru přibližuje poválečné osudy táborového areálu – mimo jiné se stal místem internace německy mluvících osob určených k odsunu z Československa, později táborem nucené práce pro odpůrce komunistického režimu a po desítky let sloužil jako rekreační areál. Část expozice je věnována také poválečnému vyrovnávání se přeživších Romů a Sintů s válečnými zážitky v kontextu společností spíše potlačovaného historického tématu rasově motivované perzekuce a genocidy Romů a Sintů v době II. světové války, pro kterou se ještě i dnes někdy používá termín „neznámý holokaust“. Expozice informačního centra obsahuje také časovou osu stavící vedle sebe události týkající se táborového areálu v Hodoníně u Kunštátu, území Československa a českých zemí a Evropy v období od roku 1918 do současnosti.

Druhá část expozice se nachází ve zrekonstruované budově bývalých vězeňských ubikací. Budova s částečně dobově vybaveným interiérem obsahuje poslechová místa se směrovými mikrofony, z nichž znějí vzpomínky pamětníků doby tzv. cikánského tábora. Mimoto se zde nacházejí expoziční panely doplňující informace z expozice informačního centra týkající se různých aspektů každodennosti od otřesných hygienických podmínek, přes nedostatečnou stravu až po pohřbívání obětí internace do hromadných hrobů v blízkosti tábora.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama