Severozápad a Lánsko

Kopcovitý terén porostlý rozsáhlými lesy s potoky, rybníky a mnoha vzácnými druhy zvěře i ryb. Vísky s opukovými domky, městečko s královským pivovarem i rezidence našich prezidentů “ to je rakovnický severozápad.[/]

Krušovice

Reklama

Vznik Krušovic se podle některých známek datuje až do doby před rokem 1000. Počátek osady byl spjat s tvrzí, stojící na místě dnešního pivovaru, staročesky zvanou Krušejovice. První dochovaná zmínka o obci však pochází až z dob krále Přemysla Otakara II. (tedy z druhé poloviny 13. století) v souvislosti se zřízením manství. Krušovice byly manstvím služebným, pro hrad tu byly např. vyráběny šípy apod.. V první polovině 14. století (za krále Jana Lucemburského) se v dochovaných materiálech objevuje první nám známý majitel obce – pan Vilém Zajíc z Valdeka a Krušejovic. Majitelů se zde vystřídalo pak několik a konečně roku 1548 zpustlé Krušovice koupil Václav Bírka z Násilé. Ten se zasloužil o rozvoj obce. V jeho snažení pokračoval i jeho bratr Jiřík, který zde někdy před rokem 1580 vystavěl pivovar a začal v něm vařit pivo.[/]
V Krušovicích si můžeme vychutnat místní pivo v několika malebných hospůdkách, nebo se po předchozí dohodě jít podívat přímo na jeho výrobu do pivovaru. Uvidíme zde historickou sladovnu (dnes společenskou místnost), podíváme se na nejstarší historickou listinu dokumentující existenci pivovaru a seznámíme se s provozem výroby zdejšího zlatého moku.[/]

Lužná

Lužná bývala nejstarší osadou starodávného Rokytenska a byla poddána přímo knížeti Krokovi. Naše kroky však povedou několik století vpřed, abychom v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy shlédli netradiční expozici Železničního muzea Českých drah.[/]
Exponáty tvoří převážně parní lokomotivy, větší měrou neprovozní. Jde o stroje různých řad, z nichž některé sloužily před lety na okolních tratích. Příkladem jsou lokomotivy bývalé Buštěhradské dráhy či stroje sloužící na místní dráze Krupá “ Kolešovice. Při prohlídce muzea uvidíme také osobní a především nákladní vozy z různých časových období. V krytých expozicích spatříme nejrůznější předměty z historie železnic, například zabezpečovací zařízení, ruční nářadí, modely a součásti lokomotiv. Muzeum není jen neživým objektem, ale jeho prostory a zařízení jsou používány i k provozu a opravám historických vozidel nejen zde deponovaných, ale i cizích. Pro děti je k dispozici dětský koutek, pro všechny návštěvníky pak občerstvení v jídelním voze nebo ve stáncích.[/]

Lány

Osídlení obce probíhalo na principu německého lánového systému, který je typický pro kolonizaci v průběhu 13. století. Lze tak soudit podle řadového rozmístění usedlostí podél přístupových cest, aniž by vznikla centrální náves. První písemná zpráva o Lánech se však v dochovaných materiálech objevuje až roku 1392. Název obce pochází ze slova „lán“, které představovalo jednotku půdy.[/]
Naši návštěvu v této malebné obci začneme prohlídkou muzea T.G.Masaryka. Počátkem roku 1990 uspořádali členové lánské odbočky Občanského fóra výstavu věnovanou památce prezidenta T.G.Masaryka. Výstava byla amatérská, sestavená ze zapůjčených nebo darovaných fotografií a dobových dokumentů. Vznikla proto myšlenka vybudovat v Lánech muzeum hodné jména filozofa a státníka evropského významu. K tomuto účelu byla dne 21.12.1995 obcí Lány vytvořena Nadace pro zřízení a provozování Muzea T.G.Masaryka v Lánech. Expozici si nyní můžeme prohlédnout v rekonstruovaném špýcharu.[/]
Fandové rychlých kol jistě ocení prohlídku lánského muzea sportovních vozů. Které bylo otevřeno v roce 1997. V muzeu si můžeme zblízka prohlédnout několik desítek unikátních sportovních a závodních vozů a dozvědět se více o historii i současnosti automobilového sportu a pokud si budeme chtít vyzkoušet řízení závodního vozu, lze tak učinit na několika trenažerech.[/]
Nepřehlédnutelnou dominantou obce je barokní zámek, který je oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky. Jeho krásu můžeme obdivovat z přilehlého zámeckého parku, který byl založen v roce 1770. V té době byl zámek obehnán valy a tak byl prostor pro park značně omezen. K rozšíření parku došlo po zrušení valů a zavežení příkopů v roce 1858. Park byl rozšířen směrem na jih a východ, kde dosáhl ke konírnám, které se dochovaly do dnešní doby. Další rozšíření parku proběhlo směrem na západ, kde byly postaveny prostorné skleníky a vybudována zelinářská zahrada. Tím získal park svou dnešní podobu. Poslední úpravy byly provedeny jugoslávským architektem J. Plečnikem. Jeho projektem byla okrasná zeď na východní straně parku kolem rybníka a kašna. [/]

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama