Rakovník

Královské město, které získalo tento statut od Rudolfa II nám nabídne množství svých památek a bohaté expozice zdejšího muzea T.G.M. nás nejen poučí o současnosti i o historii zdejšího kraje, nabídne nám i mnohé výstavy ve svých galerijních prostorách, ale i netradiční kinokavárnu nebo prodejní galerii Samson Cafeé.[/]
K prohlídce zdejších památek nám určitě nebude stačit krátká návštěva, je lepší zde strávit alespoň víkend, případně sem podniknout výletů hned několik.[/]

Pražská brána

Reklama

Tato zajímavá stavba, která je jednou z nejpůvabnějších svého druhu v českých zemích, nás přivítá již krátce po příjezdu do Rakovníka směrem od Prahy. Brána byla vybudována jako součást středověkého opevnění města na místě původní dřevěné brány pod vedením kamenického mistra Jana a tesaře Jakuba Měšteckého.. Původně stály ve městě brány čtyři – Vysoká, Pražská, Svatojilská a Lubenská (poslední dvě jmenované byly v 19.století strženy). Na počátku 20.století a v roce 1983 byla stavba zrekonstruována a zpřístupněna veřejnosti. Nejprve zde byla expozice sochaře Josefa Fojtíka, pak prostory brány sloužily ke krátkodobým výstavám. V současné době je zde instalována expozice rakovnických ostrostřelců. Jsou zde vystaveny malované terče, prapory, uniformy, zbraně, archivní dokumenty a fotografie, či ceny ze střeleckých soutěží. Součástí expozice je replika střelnice z 20.let 19.století, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet svůj střelecký um do terčů papírových i malovaných.[/]

Dům Cisterciáků

V prostoru mezi Pražskou branou a presbytářem kostela dříve stávala stará rakovnická fara. Roku 1781 si zde vybudovali cisterciáčtí mniši z Plas městský palác, který jim měl původně sloužit k odpočinku při cestách do Prahy. Barokní stavba s mansardovou střechou je na severu ohrazena zdí s brankou pro pěší. Tato branka slouží i pro přístup k expozici v Pražské bráně.[/]
Roku 1933 byla provedena adaptace budovy a bylo sem přestěhováno muzeum. V současnosti je ve zdejších prostorách umístěna expozice o přírodě na Rakovnicku a ve dvoře je umístěné lapidárium.[/]

Chrám sv. Bartoloměje

Hned za domem Cisterciáků se tyčí chrám, jehož hlavní brána směřuje na západ, směrem k Husovu náměstí. V tomto místě stál dříve kostel sv. Mikuláše, ale ten byl roku 1422 vážně poškozen při husitských bouřích. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn na přelomu 15. a 16. století a tak tu můžeme obdivovat pozdně gotickou kamennou stavbu, skládající se ze tří lodí.[/]

Zvonice chrámu sv. Bartoloměje

U severní strany chrámu stojí zvonice z roku 1495, která nese dva zvony – Bartoloměj (Žebrák) měří v průměru 1,60 m a je 1,32 m vysoký a Václav (Mlynář) má v průměru 1,37 m a je vysoký 1,08 m. [/]

Husovo náměstí

Náměstí je středem historické části města. Na jeho východní straně stojí chrám sv. Bartoloměje spolu se zvonicí, přibližně v jeho středu se tyčí Mariánský sloup, na jižní straně rozhodně nepřehlédneme budovu radnice (původně z let 1734-1738) a také zde uvidíme mnoho původních historických budov, které lemují prostor cca 400 x 50 metrů a tvoří tak pozoruhodný urbanistický útvar.[/]
Na severní straně náměstí, v prostorách městské knihovny, najdeme infocentrum.[/]

Česká chalupa “ dům čp. 133/1

Severně od náměstí, na rohu ulic Kamenná a U Hluboké studny uvidíme pozoruhodnou stavbu z doby kolem roku 1763, postavenou na zbytcích středověkého domu. Připomíná zaniklou starou zástavbu této čtvrti. Dnes je v ní stylová restaurace.[/]

Vysoká brána

Ještě severněji nalezneme další bránu, která je stejně jako Pražská brána pozůstatkem městského středověkého opevnění. Byla postavena v letech 1518 “ 1524. Je to monumentální, 46 m vysoká šestipodlažní stavba, která je zakončena otevřeným ochozem a dlátovou střechou. Zdi jsou silné 2,35 m. Součástí Vysoké brány je její předbraní, které je zakončeno ochozem a cimbuřím se střílnami. Zajímavé je předbraní (předsunuté opevnění) v Čechách dochované poměrně vzácně. V krovu stavby bydlel branný, který obsluhoval hodinový zvon cimbál, ve čtvrtém patře byl umístěn poplašný zvon. V prostorách Vysoké brány jsou vystaveny snímky rakovnických fotografů (K.Böhm, J.E.Sadil, B.V.Kračmar, V.Vácha, A.Černý) zachycující půvabná a mnohdy již nedochovaná zákoutí města. Z ochozu brány je za příznivého počasí krásný výhled na celé město a do širokého okolí.[/]

Galerie Samson Cafeé

Jihozápadně od Vysoké brány, na rohu uličky V brance ve vchodu do bývalého židovského ghetta se nachází tzv. „Samsonův dům“, č.p.233. Dům patřil rodině Samsonů, která ve městě žila v 16. a 17. století, jejíž členové zastávali v Rakovníku významné úřady. Dům č.p. 233 patří k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Zde vznikla pro výstavy a prodej uměleckých děl a předmětů. Je to nealkoholická a nekuřácká kavárna, kde si lze objednat několik druhů kávy, čaje, nápojů, sušenek atd. Pořádají se zde vernisáže, autorské večery literární i hudební, koncerty, autogramiády a prezentační akce muzea.[/]

Rabasova galerie

Naproti Samsonovu domu je postavena Nová síň Rabasovy galerie a o něco jižněji na druhé straně ulice, v prostorách bývalé synagogy z roku 1763, i koncertní síň s galerijní expozicí.[/]

Areál hřbitova v Rakovníku

V západní části města, na rakovnickém hřbitově, stojí za shlédnutí hned tři zajímavé stavby.[/]
Tou první je Kostel Nejsvětější Trojice – vystavěný v letech 1585 “ 1588 stavitelem italského původu. Jednolodní kostel s trojbokým závěrem má gotický charakter, je 22 m dlouhý a 9 m široký. Výprava kostela je barokní.[/]
Na východní straně kostela se nachází dřevěná zvonice, která je pokládána za nejcennější českou dřevěnou zvonici, svým způsobem ojedinělou i v evropském měřítku. Byla postavena ve druhé polovině 16. století podle zvonice u sv. Bartoloměje. Na šestiboké podezdívce je umístěna dřevěná stavba se třemi zvony.[/]
Poslední dominantou rakovnického hřbitova je kaple sv. Rocha. Byla postavena jako díkuvzdání po velkém moru v roce 1726. Je pozoruhodná svým půdorysem pravidelného trojúhelníka. Uprostřed východní strany stojí oltář se sochou sv. Rocha v životní velikosti.[/]

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama