Radlická-Vidoule-Sv. Vavřinec-Dívčí hrady-Radlická

Druhý den se vydáme na výlet do blízké přírody. Čtvrť Radlice má pouze 1 675 obyvatel. Přitom se může u stanice metra Radlická chlubit dílem avantgardních architektů, obchodním komplexem budov ČSOB od Josefa Hanzlíčka a Karla Honzíka a funkcionalistickou vilou Karla Jíšeho. Najdeme zde stadion SK Motorlet, Sportcentrum Radlice v Kutvirtově ulici, velký plavecký areál, Planet Bowling, Fitness Station ve Výmolové ulici a v ulici Pod Brentovou solnou jeskyni Solnice. Od výstupu z metra jde ale naše základní trasa směrem vlevo, kolem drobné plastiky. Dále šikmou cestou směrem ke kapli sv. Jana Nepomuckého. Po přechodu širší silnice je viditelný pomník obětem náletu z r. 1945, umístěný v parčíku na bývalé návsi, kde se dochovala barokní kaple. Trasa postupuje vpravo parčíkem a na jeho konci ústí opět do asfaltky, zde po ní odbočí vlevo, vzhůru.
 V průhledu krátkého stoupání stojí opuštěná stodola, těsně před ní pokračuje naše cesta vpravo pěšinou stále do vrchu k opěrné ohradní zdi hřbitova Malvazinky. Usedlost roku 1628 postavil pražský měšťan Tomáš Malvazy. Již z dálky je vidět charakteristická věž hřbitovního kostela sv. Filipa a Jakuba, pseudorománská stavba z roku 1896. Na náhrobcích pracovali Stanislav Sucharda, Ignác Platzer, Jan Štursa, Ladislav Šaloun ad., leží zde Jakub Arbes, Ladislav Klíma a Jiří Karásek ze Lvovic. Trasa uhýbá vlevo cestou podél vnějšku hřbitovní zdi, kde jsou parkové lavičky. Výhledy jsou zarostlé. Na horním konci je na levé straně dětské hřiště, trasa pokračuje alejí vpravo a stáčí se do ulice Na Farkáně, vpravo je kostel adventistů sedmého dne. Byl vystavěn v letech 1982-85 svépomocí podle projektu arch. Třísky, je zde redakce mezinárodního rádia. Peroutkovou, Urbanovou a Trachtovou ulicí směřujeme dolů, po levé ruce máme kopec se selskou usedlostí Bulovka a z dálky viditelný romantický gloriet. Naše trasa se pak zatočí vlevo, po Jinonické ulici. Vydáme se vpravo pěšinou vzhůru, na rozcestí půjdeme vlevo do bukového lesa. Pokračujme vpravo pěšinou u trati na malé kruhové prostranství dále vlevo na pěšinu, kde se dá utábořit. Trasa potom míří paloukem nahoru, před lesem vpravo, překračuje cestu Na pomezí, směřujeme na Vidouli. Je to přírodní památka 6,69 ha, mezi křídovými vrstvami vystupují pískovce, na severu jsou borovice. Nad Jinonicemi sestoupíme strmější pěšinou podle značky přírodní památky, procházíme romantickým úsekem mezi tabulovou horou a pastvinou. Jdeme dolů ulicí Na Vidouli. Po pravé straně je Jinonický dvorec-zámeček, na místě tvrze ho vytvořili Schwarzenberkové po roku 1685. Jednopatrová budova zámečku je zdobena dřevěnou věžičkou s hodinami, na nádvorní straně jsou sluneční hodiny. Kolem roku 1815 se objekt upravil a rozšířil, dispozice je raně barokní. Bydlel zde slavný básník a kněz A. J. Puchmajer, znalec ruštiny a romštiny. Směrem do ulice U jinonického rybníčka je klasicistní venkovská zástavba. Půjdeme alejí na Butovické. Památný kostelík sv. Vavřince na zalesněné stráni má románské základy. Pak směřujeme do údolí k rezervaci, kde na protější straně stával slavný kostelík sv. Prokopa. Vydáme se širší cestou k informační tabuli a jdeme přímo po vrstevnici průchodem mezi kůly východně smíšeným lesem. Vpravo následuje přírodní rezervace, jdeme vlevo k severu a máme výhled na město na druhém břehu. Obtáčíme se totiž kolem Dívčích hradů, půjdeme kolem hřbitovní zdi u zahrádek. Půjdeme Výmolovou ulicí přes přejezd pražského Semmeringu do Kutvirtovy ulice a schody nás zavedou ke stanici Radlická. Trasa v dálce 10 km prochází zelenými pásy nad Dalejským údolím.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama