Průzkum Hranické propasti

Hranická propast se nachází v kopci Hůrka a je součástí krasu, do kterého patří Zbrašovské aragonitové jeskyně, jeskyně na Kučách a Černotínské jeskyně. Suchá část propasti je hluboká 69,5 metrů a je tvořena kolmými stěnami a jedním šikmým svahem po propadlém stropu jeskyně. Na dně se nachází jezírko s minerální vodou obsahující oxid uhličitý, který občas tvoří nad hladinou vody až 30 centimetrovou vrstvu. Průhlednost vody je závislá na momentálním chemickém složení a pohybuje se od 1 do 50 metrů. Průměrná teplota vody se pohybuje okolo 16,5° Celsia, v 50 metrech bylo naměřeno i 19 stupňů. Kolísání hladiny a změny složení vody ukazují na spojení s řekou Bečvou, která teče v nevelké vzdálenosti od kopce. Při povodni v roce 1997 vystoupila hladina vody v propasti o 4 metry.[/]
V roce 1903 byla naměřena hloubka v jezírku 36 metrů, potápěčský průzkum, zahájený v 60. letech 20. stol. (a dosud pokračující) však prokázal, že domnělé dno je pouhým skalním převisem. V roce 1963 byla naměřena hloubka 42 metrů, v roce 1968 již 88 metrů a v roce 1980 bylo pomocí sondy naměřeno 260 metrů. Prokázalo se tak, že Hranická propast je nejhlubší ve střední Evropě. V 80. letech vznikla v Olomouci speleopotápěčská skupina Hranický kras, která se soustavně zabývá výzkumem tohoto přírodního útvaru. V roce 1981 dosáhla dvojice domácích potápěčů hloubky 110 metrů a v roce 1993 se potopil belgický potápěč do hloubky 155 metrů. Roku 1995 sestoupil průzkumný robot do hloubky 204,6 metru a po měření v červnu 2006 činí celková hloubka propasti 289 metrů, přičemž nelze zatím s jistotou prohlásit, že se jedná o hodnotu konečnou.
Potápěčský průzkum prokázal, že jezírko je vstupem do složitého a dosud ne zcela prozkoumaného systému hlubinných jeskyní a chodeb. V hloubce 49 metrů, v místě nazvaném Zubatice, tvoří dosud kolmá stěna převis, za nímž lze vystoupit do nitra kopce do suché prostorné jeskyně pojmenované Rotunda, v níž se vyskytují gejzírové krápníky a aragonitové povlaky stěn.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama