Procházka kynžvartským zámeckým parkem

V Kynžvartě stojí rozhodně navštívit zdejší zámek s cennými interiéry. Pozornost návštěvníků si však zaslouží i velmi zajímavý park, který se při zámku rozkládá. Je tak cenný, že byl dokonce již v roce 1945 prohlášen státní přírodní rezervací na ploše 86 hektarů.[/]
Zdejší park je nástupcem zámecké zahrady, která byla vybudována u barokního zámku hraběte Filipa Emericha Metternicha patrně současně s jeho výstavbou v roce 1690. Park, jehož podobu dnes přesně neznáme, byl tehdy rozdělen na květinovou a hospodářskou zahradu s pravidelným rastrem cest a s rondely na jejich hlavních kříženích. Snad jsou jeho jediným pozůstatkem mohutné lípy stojící na louce směrem ke městečku a lázním. V roce 1833 se zámku ujal kancléř Clemens Metternich. Ze něj byl zámek podle návrhu P. Nobileho empírově přestavěn a zároveň vznikl i zdejší krajinářský park. Ten byl upraven podle návrhu schönbrunnského dvorního zahradníka Bíby a pečoval o něj zahradník Riedl. Park vznikal ve dvou etapách. V první v letech 1830–1860 se pracovalo hlavně s domácími dřevinami. Cílem bylo dosáhnout kontrastu mezi světlou zelení listnáčů a tmavou zelení smrků. Přibližně do dnešní podoby byl park upraven a rozšířen v druhé etapě po roce 1860. Vznikaly otevřené luční průhledy s osamocenými skupinkami stromů. Cílem bylo zesílit porostní clonu vůči okolnímu světu a to i za pomoci cizokrajných dřevin (podle odhadu se zde nachází 47 druhů jehličnanů a 103 druhů listnáčů). Všechny části parku pak oživuje prvek vody. V parku totiž najdeme několik rybníků a potůčků.[/]
Nejvýrazněji a návštěvnicky nejlákavěji je však areál parku zpestřen řadou drobných parkových staveb, které přímo podněcují romantickou stránku duše návštěvníka. A právě putování po jeho přírodních zákoutích s těmito stavbičkami bude náplní obsahu příštího dílu této rubriky. Asi nejlepším pomocníkem při putování nám může být mapka parku, kterou si můžeme koupit přímo v pokladně zámku.[/]
Výchozím bodem nám bude přímo zámecký objekt. Jistě nás upoutá litinová socha Diany, která je výrobkem metternichovských železáren v Plasech. Vedle ní při potoční kaskádě pod kamenným mostem najdeme Lví kašnu, která dodnes chrlí lahodnou vodu z blízké vodárničky, která byla zásobárnou vody pro pivovar, jehož objekty leží hned za mostkem. Od něj stoupá prudce cesta vzhůru k objektu zámecké čajovny na skalisku (nebo též Dianin chrámek). Opravdu se zde podával čaj a k tomu mohla hrát z malého výklenu i živá hudba. Jen kousek jihovýchodně odtud na tzv. Májovém vrchu stojí lesní kaple sv. Kříže a to v místech bývalé poustevny. Při skupině balvanů zde dnes stojí pseudogotizující stavba kryjící lavice kaple a starý krucifix ve velkém skříňovém otevřeném oltáři. Jen nedaleko od tohoto až skoro mystického místa najdeme na velkém balvanu litinovou šestibokou kostru se stříškou, která tvoří tzv. Lesní altán, z něhož bývával dříve výhled na Slavkovský les. Sestoupíme zpět do údolí k zámku a vydáme se cestou okolo Lvího pramene směrem k Mlýnskému rybníku s romantickým ostrůvkem a chatkou. Pod hrází se nachází zchátralý objekt Starého mlýna. Přejdeme silnici a vydáme se směrem vzhůru na malé návrší, kde ční monumentální obelisk – pomník dvou císařů. Tvoří jej vlastní obelisk vysoký 15 metrů s orlem a u jeho paty dva odlitky lvů z metternichových železáren. Byl postaven na paměť dvou císařů, jenž se v roce 1835 vystřídali na vídeňském trůnu (František I. a Ferdinand V.) Severozápadně od obelisku stojí další velký balvan s vyhlídkou a křížem princezny Pascaliny, dcery Richarda Metternicha, která zde byla ve svých 28 letech v roce 1890 podle pověsti roztrhána dogami, jenž na ní poslal její žárlivý manžel. Vrátíme se zpět ke silnici a můžeme po ní jít nazpátek k zámku. Zámecký park je však daleko rozsáhlejší, a tak je zde možno navštívit i další přírodní zákoutí (Mariánské údolí s černým rybníkem, Písečný rybník, apod.) a některé další objekty (např. kovárnu s údajným bývalým vězením při silnici). Záleží jen kolik času tomuto nádhernému kousku lidskou rukou šetrně upravené přírody chcete věnovat.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama