Portáši na Valašsku

„Od nepamětných dob až do prvních let věku 18. byla Morava, zejména Valašsko a Slovácko, za menších neb větších přestávek v nepřátelském styku se sousední zemí uherskou. Kromě těchto nájezdův a vpádův měly však též jiné války, zejména 30letá, velký podíl na vzniku loupežnictva. Nedávali se však na loupež toliko Slováci uherští, ale i mnozí Slováci moravští a Valaši. Krajiny, válkou nepostižené, osamělá místa, dvorce, paseky, dědiny a města, vpády nepřátelskými nedotknuté, bývaly cílem jejich. Neproniknutelné lesy bukové a jedlové výbornou byly skrýší pro loupežníky.[/]
Založení osad Hovězí, Halenkova, Zděchova, Hrozénkova a Karlovic, ve druhé polovině 17. věku (a později) mělo mimo jiné i ten účel, aby loupežnictvu poněkud přítrž se učinila.[/]
Pomýšleno tedy zříditi zvláštní ochranný sbor s obyvatelstva samého, valašského, který by nejlépe dovedl loupežníkům odolati. Tak vznikli portáši čili fortáši nebo portovní; hodili se k takové službě jen zachovalí, odvážliví, opatrní a chytří lidé, kteří znajíce všechny spády rot loupežnických a zlodějských, krok za krokem je pronásledovali a do rukou svých dostali.[/]
Své stanice měli v Čeladné (u Místku), Karlovicích, Hrozénkově, Bystřičce, Hošťálkové a v Lidečku.[/]
O portáších, těchto „národních četnících“, posud na Valašsku živá je paměť. Jejich chytré kousky a chrabré boje s loupežníky posud udržely se v pověstech lidu valašského. Hojné k nim poskytly látky též bandy zbojnické a jejich poklady po horách valašských prý pozakopávané. Také se ukazují podnes místa v horách těch, kde se portáši za noci scházeli. Nejsilnější portáš byl prý svého času Stavinoha z Karlovic a nejobratnější Malina z Hošťálkové.“[/]
Tak popisuje portáše Vlastivěda moravská, Okres vsatský z roku 1909.
A co je připomíná dnes? Třeba socha portáše v Jasenné nebo horská chata na hřebeni Javorníků, která se jmenuje Portáš, a blízko níž na kopci Stolečný měli portáši své shromaždiště (cca 2 km od Kohútky).[/]


Vlastivěda moravská, okras Vsatský, autor Matouš Václavek, vydal Musejní spolek v Brně r. 1909

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama