Poklad evropského významu u Podmokel

Ano je to tak. U obce Podmokly, kterou najdeme v nejsevernější části Rokycanska, byl totiž opravdu nalezen poklad, a ne ledajaký. Jedná se o největší zlatý poklad Keltů v celé Evropě! Málokdo však o tom ví, a to i přes to, že i historie jeho nálezu je velmi zajímavá. 12. června roku 1771 nalezl nedaleko vsi jeden místní nádeník v podemleté stráni při malém potůčku spoustu žlutých a lesklých valounků s podivnými obrazci. Myslel si, že našel obyčejné mosazné knoflíky a vzal je dětem na hraní. Všiml si jich podomní židovský obchodník, za pakatel je vykoupil a sháněl se po ostatních. To vzbudilo u lidí ve vsi podezření, že se jedná o věci cennější. Pochopili, že se jedná o zlato a celá ves nepřišla při sběru zkrátka, naopak se zdálo, že jsou zde zásoby zlata nevyčerpatelné. Déšť vyplavoval nové a nové zlaťáky. Podmokelští náhle zbohatli,a čile se zlatem obchodovali. A to vše v době, kdy česká země stála na pokraji velkého hladomoru. To se však nelíbilo vrchnosti. Ta poklad později skoro celý násilně shromažďovala vrchnostenským úřadem. Poklad pak byl téměř celý zničen přetavením, částečně na ražbu pamětních mincí knížete Fürstenberka. A jak byl vlastně nalezený poklad veliký? Lze docela přesně odhadnout a odvodit, že vážil asi 50 kilogramů ryzího zlata, tedy přibližně necelých 7 000 kusů mincí. Mince patřily k prvním mincovním platidlům, raženým na našem území Kelty v mladší době laténské. Do země byly uloženy podle některých odhadů zřejmě v první polovině 1. století př. n. letopočtem. Dodnes se dochovalo jen několik desítek exemplářů mincí, které jsou uchovány v křivoklátské hradní sbírce a Národním muzeu v Praze, popř. ve sbírkách v zahraničí. Poklad byl uložen v bronzovém vědru jihoevropského původu, z něhož se část dodnes zachovala. A jak místo tak významného nálezu najít. Ze severovýchodního okraje Podmokel se vydáme po pěší cestě podél potoka dolů severním směrem k Berounce. Cca 400 metrů od okraje obce spatříme na protějším břehu potůčku pod chmelnicemi malou dřevěnou ohrádku a schodiště. Uprostřed ohrádky se nachází malý pomníček z roku 1898, který upozorňuje na místo nálezu pokladu.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama