Pohraničí

Oblast pohraničí byla po dobu uplynulého století formována zejména rychle se rozvíjejícím průmyslem. Největší význam měla těžba černého uhlí, která za sebou zanechala devastovanou krajinu. To ovšem neznamená, že zde není nic k vidění. To co zde můžeme postrádat po stránce přírodní, nám oblast bohatě vynahrazuje po stránce kulturně historické. [/]
Naší první zastávkou bude město Český Těšín. Jedná se o město, které nejvíce pocítilo spory mezi Polskem a Čechami o Slezsko. Výsledkem je rozdělení státní hranicí na polskou a českou část. Přirozenou hranici tvoří řeka Olše, pro kterou se častěji používá polský název Olza. Dnes již není problém přecházet mezi oběma stranami města, vlastně k tomu postačí občanský průkaz. Existují zde dva hraniční přechody pro pěší, jeden na mostu Svobody a jeden na mostu Družby.
Naši pouť městem začneme na hlavním vlakovém nádraží. Samotná budova nádraží byla postavena v novorenesančním stylu. Od nádraží se můžeme vydat po dvou turistických trasách, které nás provedou po nejzajímavějších památkách města. Turistických tras Těšínem existuje celkem devět, ale zbývajících sedm je na polské straně (polsky v Cieszyne.) [/]
První trasa je modrá a začíná právě u nádraží. Zajímavou zastávkou je kostel Slezské církve „Na nivách.“ Další významnou dominantou města je radnice na náměstí ČSA, zajímavý je především štít budovy s obloukovitými prvky a hodinami. Dále je tu pak katolický farní kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova postavený v novogotickém stylu. Nedaleko kostela, v Masarykových sadech stojí empírový dům č. 18, kde podle pověsti sídlil těšínský Faust. Trasa dál vede po Hlavní třídě, k Muzeu Těšínska, kde můžeme navštívit výstavu týkající se historie regionu.[/]
Druhá trasa na české straně, zelená trasa, má výchozí bod taktéž u nádraží, vyvede nás z města až k vodní nádrži Hrabina a ke stejnojmennému lesoparku.
Pokud zabloudíme na polskou stranu, nesmíme si nechat ujít hned několik pamětihodností. Nejblíže hranic je to Zámecký vrch, který byl osídlen již v 5. stol. př. n. l. Dnes zde stojí rotunda z 11. století, která je zasvěcena sv. Mikuláši a sv. Václavu. Do dnešních dob se dochovala též gotická Piastovaská věž. Pod vrškem stojí klasicistní Lovecký zámeček, kde se dnes nachází poradenské centrum, středisko designu, výstavní síně apod. Dále nesmíme opomenout budovu radnice, kterou najdeme na Rynku. Ve městě též najdeme dva židovské hřbitovy.[/]
Opustíme-li Český Těšín po modré turistické značce, dojdeme do městečka Chotěbuz, kde najdeme chátrající zámek, který se v současné době účelově využívá. Zajímavější je nově vystavěný Archeopark Podobora. Jedná se o pobočku Muzea Těšínska, která stojí na místě původního hradiště. Zde si můžeme prohlédnou rekonstrukci slovanského hradiště a zjistit, jak žili naši předkové.
Dalším městem, které si zaslouží naši návštěvu je Karviná. Jedná se o město s dlouhou historií, nejstarší částí je Fryštát, který měl městská práva již v roce 1327. Většina památek je tak soustředěna do městské památkové zóny kolem Masarykova náměstí. Za prohlídku stojí zejména empírový zámek Fryštát, který stojí na místě bývalé středověké tvrzi. K zámku patří i park Boženy Němcové, kde najdeme jeden z nejneobvyklejších listnáčů, jinan dvojlaločný. Pokud se rozhlédnete po náměstí, určitě chvíli spočine náš zrak na budově radnice, postavené v empírovým stylu, jen věž je renesanční. K vidění jsou tu i dva kostely. Klasicistní kostel sv. Marka a kostel Povýšení sv. kříže s gotickým jádrem. Pokud opustíme historické centrum města, můžeme zamířit do lázní Darkov, které obklopuje rozlehlý lázeňský park. Mimo jiné zde najdeme technickou památku, železobetonový most z roku 1925. A pokud máme chuť na jednu kuriozitu, nezapomeňme navštívit místní část Karviná-Doly, stojí zde kostel sv. Petra z Alkantry, který je silně nakloněn. Způsobila to těžba v nedalekém dole, která zavinila pokles půdy o 34 metrů.[/]
Budeme-li dále cestovat podél hranic, narazíme na Petrovice u Karviné, kam můžeme pohodlně dojet vlakem. Za shlédnutí tu stojí zejména dřevěný kostel Nanebevstoupení páně, který je ukázkou typické dřevěné architektury na Těšínsku. Je zde i empírový zámeček, ten je však v současné době využíván jako hotel a restaurace. [/]
Následuje Dolní Lutyně, kde za shlédnutí stojí především Rakusova stodola se slaměnými došky.
Z Lutyně je to jen co by kamenem dohodil do Bohumína, což je významný železniční uzel s hraničním přechodem. Je to především průmyslové město, ale o to víc kontrastní je krásná příroda v okolí. Zajímavé jsou hlavně meandry Odry, kde pozorný člověk může spatřit vydry a bobry. Řeka sem tam vyplaví i nějaký ten zajímavější nález, jako je třeba mamutí stolička. A až budeme mít pocit, že procházek kolem řeky bylo dost, můžeme navštívit bunkr Na trati nedaleko místní části Starý Bohumín. [/]

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama