Podřipsko

Toulali jsme se po typických vrcholcích i romantických údolích Českého středohoří, krásná turisticky atraktivní místa jsme našli podél toku řeky Ohře a máme před sebou poslední část Litoměřicka – „zemi zaslíbenou, mlékem a strdím oplývající“. Každé malé dítě ví, že tato slova pronesl praotec Čech, vystoupaje na památnou horu Říp. Také my na závěr vystoupáme na horu Říp a ona věta nám jaksi samovolně splyne ze rtů, aby se unášena větrem stále vracela k opětovnému vyslyšení. Předtím se ale porozhlédneme po Podřipsku.[/]
Nejprve se zastavíme v hospodářském, kulturním a turistickém centru Podřipska, což je Roudnice nad Labem. Půvabné město oživované řekou Labem, nad níž se vypíná dominanta zámku, má rozhodně turistům co nabídnout. Zámek, ve kterém sídlí vojenská hudební konzervatoř, sice nenabízí prohlídku, ale v bývalé zámecké jízdárně můžeme navštívit galerii výtvarného umění 19. a 20. století. Jsou zde k vidění díla malířů Filly, J. Čapka, Špály, Zrzavého, Slavíčka a dalších. Se zámkem sousedí bývalý kapucínský klášter a barokní špýchar. Na malebném náměstí, položeném v táhlém kopci a lemovaném řadou domů s barokními jádry, je kašna se sochou sv. Vavřince z roku 1700 a Husův pomník z roku 1928. Přístupný je augustiniánský klášter a proboštský barokní chrám Narození Panny Marie se sklepním jezírkem, nástěnnou malbou „Ukřižování na vinném kameni“, křížovou chodbou ze 14. století a několika kaplemi. Můžeme se rozhlédnout z hlásky nebo prozkoumat úzké městské uličky pod ní.[/] Vydejme se nyní na výlet z Roudnice na nejposvátnější českou horu, jejíž jméno zní od nepaměti Říp. Z roviny vystupující čedičová kupa zvonovitého tvaru, k níž přivedl podle pověsti praotec Čech svůj lid, hraje po mnoho století významnou úlohu v životě českého národa. Protože se pod horou rozkládá úrodná rovina, lid se zde usadil. Podle praotce Čecha pak dostala nová země i své jméno. Pověst zaznamenal známý kronikář Kosmas v první čtvrtině 12. století a její podání zlidovělo. Na vrchu byly objeveny nálezy pravěké a středověké keramiky, vrchol hory byl patrně kultovním místem. Již před rokem 1126 zde stála románská rotunda sv. Jiří a Vojtěcha, která byla v roce 1126 přestavěna na počest vítězství knížete Soběslava I. nad vojsky německého krále Lothara v bitvě u Chlumce. Hora Říp byla také dějištěm konání mnoha národních poutí, například v revolučním roce 1848. V roce 1868 byl při této příležitosti odvezen kámen do základů Národního divadla. Bájný Říp také lákal mnoho spisovatelů, básníků a malířů. Z vyhlídek na úbočí hory se nám naskytne stejný obraz jako bájnému praotci Čechovi. Jen hluboké hvozdy vystřídala městečka a pole.[/]
Severovýchodním směrem leží obec Kleneč a v její blízkosti stejnojmenná národní přírodní památka. Ve stepním rostlinném společenství zde roste například vzácný hvozdík písečný.[/]
V opačném – jihozápadním – směru leží Horní Beřkovice. Podle pověstí se jedná o starou slovanskou ves, založenou v 9. století náčelníkem Pšovanů jménem Beš, po němž prý dostala jméno Beškovice. První písemná zmínka o obci je však až z roku 1344. Kromě barokního zámku z 18. století, kde je psychiatrická léčebna, stojí za povšimnutí i pomník zdejší rodačky, operní pěvkyně Klementiny Kalašové (1850″1889), umístěný na návsi.[/]
Mezi Horními Beřkovicemi a Řípem leží Ctiněves. Tato zemědělská ves je připomínána již v roce 1318. Podle pověsti, uvedené i v kronice Václava Hájka z Libočan, zde byl pohřben praotec Čech, což se však nepodařilo archeologům potvrdit. Nedaleko od tohoto místa stojí pozdně barokní kostel sv. Matouše, vybudovaný na troskách původního románského kostela.[/]
Dalším místem v našem pomyslném výletu okolo hory Říp, které by nemělo ujít naší pozornosti, je Bechlín. První zmínky o vsi se objevují již v roce 1295. Stojí zde zajímavý kostel sv. Václava. Je původně gotický, ale poté, co v roce 1697 vyhořel, byl ke konci 18. století obnoven v pozdně barokním slohu. Vedle kostela stojí dřevěná zvonice, jejíž základy jsou datovány už do 12. století. A ještě jedna zajímavost k Bechlínu – často zde pobýval básník Jan Neruda a zdejší kraj jej inspiroval k napsání Písní kosmických.[/]
V pověstmi opředeném kraji kolem Řípu bychom neměli zapomenout ještě na dvě zajímavá místa. Tím prvním je Hoštka. Obec, ležící v úrodném kraji, kterým protéká řeka Labe, je zmiňována v historických pramenech již od poloviny 12. století. Od 1. poloviny 14. století se stala městem. Získala důležitá práva, byl zde založen městský špitál a vybudován kostel sv. Otmara. Původní gotická stavba doznala později barokní úpravy. Za zmínku stojí i barokní sloup Nejsv. Trojice na náměstí a kaple Nanebevzetí Panny Marie. Je zde i židovský hřbitov z 18. století.[/]
Posledním bodem trasy našeho výletu Podřipskem zůstává „město papíru“ – Štětí. Leží v jižním cípu litoměřického okresu, na pravém břehu Labe. Město mělo velmi pohnutou historii. Nevyhnuly se mu ani války, ani epidemie. Zažilo bídu i rozkvět. Jeho věže však nepamatují zašlou slávu věků. Zato upoutají na značnou vzdálenost. Patří mohutné papírně, která si toto město podmanila. Ačkoli na druhou stranu – bez papírny by zde patrně nebylo město, ale větší ves.[/]
Přejedeme-li most ve Štětí, přivítají nás Račice, kde byl vybudován v bývalé štěrkovně veslařský a vodácký areál. V roce 1993 se zde konalo mistrovství světa ve veslování.[/]
Podřipsko, jako zemědělský kraj, není příliš bohaté na značené turistické trasy a cyklotrasy. I bez toho tato mírně zvlněná rovina přeje cyklistům. Na svých výletech po úzkých zemědělských silničkách budeme projíždět malebnými vesničkami, kde můžeme obdivovat lidovou architekturu a malebné návsi s kostelíky. Z mnoha jmenujme alespoň obce Vetlá, Libotenice, Straškov nebo Snědovice.

Reklama
Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama