PODOLSKÁ VODÁRNA – Bílá kráska z Podolí

Když se Pražanů zeptáte, zda znají nějakou vodárnu, většině z nich se jako první vybaví velká bílá budova v Podolí. V loňském roce uplynulo 100 let od chvíle, kdy byla schválena výstavba tohoto „chrámu vody“.

Reklama

Podolskou vodárnu navrhl známý architekt Antonín Engel a místo pro ni nebylo vybráno náhodou. Již dříve, na této tehdy pražské periferii, stála stará vodárna, která ovšem musela uvolnit místo pro novou, větší a modernějšími technologiemi vybavenou úpravnu vody. V roce 1929 byla dokončena stavba jedné poloviny vodárny v podobě, jak ji známe dnes. Byla to ta velká budova, ve které je umístěna filtrace a Muzeum pražského vodárenství. Společně s ní byla postavena i strojovna a budova s kancelářemi a byty pro dělníky.

Vodárna fungovala asi 20 let, během kterých se Praha rozrostla, a začínalo hrozit, že množství dodávané vody nebude stačit. Také se znatelně zhoršila kvalita vody a bylo potřeba inovovat technologii. Rozhodlo se tedy o dostavbě druhé poloviny areálu, kterou navrhl opět architekt Engel a poznáte ji podle osmipatrové věže a soch na průčelí, které znázorňují řeku Vltavu a její přítoky. Dostavba byla dokončena v 60. letech minulého století.

Od té doby vodárna trvale zajišťovala Pražanům pitnou vodu a to až do roku 2002, kdy přišly velké povodně a zatopení se nevyhnulo ani této důležité stavbě. Protože do Prahy dodávají vodu další dvě velké vodárny, které v té době zvládly pokrýt spotřebu pitné vody, bylo rozhodnuto, že bude Podolská vodárna odstavena z provozu a bude využívána pouze jako záložní zdroj pro případ nějaké nenadálé události ve vodárnách v Káraném nebo na Želivce.

A tato chvíle teď nastala. Po více než sto letech provozu bude potřeba opravit káranský přivaděč a větší údržbové práce jsou výhledově naplánovány i na Želivce. A proto od června roku 2021 bílá kráska z Podolí opět pomáhá svým dvěma kolegyním pokrýt spotřebu vody v Praze.

Aby však byla zachována kvalita vody, na jakou jsou Pražané zvyklí, bylo třeba provoz náležitě připravit a zmodernizovat, protože vývoj ve vodárenství se za bezmála 20 let, kdy vodárna nebyla v plném provozu, nezastavil. Technologie byla doplněna o filtraci přes granulované aktivní uhlí, které dokáže z vody odstranit různé škodlivé látky, včetně pesticidů a dalších mikropolutantů. A ke změně došlo i v hygienickém zabezpečení, kam bylo ke zmodernizovanému chlorování doplněno i UV záření.

Do dalších 100 let přejeme Podolské vodárně bezproblémový provoz a připíjíme jí na zdraví, jak jinak, než kvalitní pitnou vodou.

Reklama

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:

Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji

Report Nahlásit chybu
Reklama
Reklama